Volkswagen Møller Bilfinans har i løpet av de siste 10 årene utviklet seg til å bli Norges største leasingselskap, med en omsetning på 685 millioner i fjor.

Finansieringsselskapet eies 51 % av Volkswagen-fabrikkens selskap Volkswagen Finance Overseas B.V., mens Møller Mobility Group eier 49 %.

Selskapet administrerer ca. 37.000 leasingkontrakter og ca. 43.000 lånekontrakter – som til sammen tilsvarer en verdi på over 20 milliarder kroner  for Volkswagen-, Audi-, Skoda- og Seat/Cupra-kunder i Norge.

Til tross for de store volumene har Volkswagen Møller Bilfinans frem til i dag kun håndtert salg av rundt 500 bruktbiler årlig selv.

Dette har hovedsakelig vært som følge av misligholdte kontrakter og tidligtermineringer.

- Felles plattform
Denne uken sa sjefen for Volkswagen Financial Services i Tyskland, Lars Henner Santelmann, at finansdivisjonen er på vei mot et rekordoverskudd i 2021 på rundt 4 milliarder euro. 

Finansdirektøren i selskapet, Frank Fiedler, forklarte økningen med den høye etterspørselen etter brukte biler, som har fått et oppsving fordi Volkswagen-konsernet ikke klarer å produsere og levere nok nye biler grunnet chip-krisen

- Neste skritt nå er at vi vil selge alle bruktbiler i Europa på én plattform og slik oppnå bedre priser, uttalte Fiedler til Reuters.

I sommer meldte BilNytt.no at Volkswagen Financial Services helt under radaren hadde satt opp et bruktbilhus i Warszawa

Dette vakte irritasjon blant forhandlere i Europa, noe som førte til at direktøren for digitalisering i Volkswagen Financial Services, Stefan Imme, gikk tydelig ut for å avvise at en slik løsning ville være aktuell i Tyskland.

Nytt bruktbilteam i Norge
Også i Norge tar Volkswagen Møller Bilfinans større grep om egen verdikjede:

Det norske selskapet er nå i ferd med bygge opp et team som skal håndtere salg av biler etter endt leasingperiode.

Tidligere i år ble det kjent at selskapet, i likhet med Volkswagen Financial Services-selskaper i andre land, jobber med å oppskalere en satsing på salg av bruktbiler av egen bilpark.

I august var Robin Tveiten Åsheim på plass som teamleder for Team Bruktbil & Inkasso i Volkswagen Møller Bilfinans.

- Robin Åsheim leder et team som jobber med både inkasso og salg av våre brukte biler, bekrefter Arne Lyslo Kristiansen, som har ledet selskapet siden 2019, overfor BilNytt.no

Åsheim har jobbet 12 år i Kredinor, og har hatt ulike lederroller innen bank, finans og inkasso. 

Nå søker Volkswagen Møller Bilfinans etter bruktbilspesialister som vil spesialisere seg på salg av brukte leasingbiler og videreutvikling av arbeidsprosesser knyttet til dette.

Teamet til Åsheim vil telle 3-4 personer, inkludert både bruktbil og inkasso, ifølge Lyslo Kristiansen.

Les også: Møller Bil: Oslo neste ut for ny bruktbilfabrikk og skadesenter?

- Vi ønsker primært å selge våre brukte biler til Volkswagen-, Audi- og Skoda-forhandlere, sier Arne Lyslo Kristiansen.

Sitter igjen med flere bruktbiler
Volkswagen Møller Bilfinans har i økende grad har tatt restverdiansvaret for leasingbiler for forhandlerne.

Dermed er det finansieringsselskapet som sitter igjen som eier av bruktbilene etter endt leasingperiode.

- Tar dere restverdihåndtering for mange forhandlere? Hvordan har andelen utviklet seg? 

- Vi tilbyr restverdier til firmakunder som velger biladministrasjon, samt at vi tilbyr det til forhandlere som ønsker avlastning på restverdiansvar på leasingbiler, svarer Arne Lyslo Kristiansen.

- Tar Møller Bil restverdiansvar på alle egne biler, eller tar Volkswagen Møller Bilfinans restverdier også her?

- Her gjelder det samme som for alle forhandlere. Vi tilbyr avlastning på restverdiansvar for forhandlerne som ønsker det, svarer Lyslo Kristiansen.

- Hvilke volum snakker vi om i perioden 2022 til 2025?

- Når det gjelder løpende rapportering av volum og resultater må vi nesten vise til kvartalsrapportene og årsrapport som offentliggjøres, svarer Lyslo Kristiansen.

- Skal Volkswagen Møller Bilfinans selge bruktbilene direkte til sluttkunde?

- Det har vi ingen planer om per i dag, svarer Lyslo Kristiansen.

- Vi ønsker primært å selge våre brukte biler til egne forhandlere, men det vil i tillegg selges biler gjennom Autoringen. Andelen er ikke fastsatt på forhånd, fortsetter han.

Les også: Autoringen: - En vanvittig omløpshastighet

- Vil Volkswagen-, Audi- og Skoda-forhandlerne ha forkjøpsrett på bilene?

- Ja, vi ønsker å selge bilene til egne forhandlere, sier Arne Lyslo Kristiansen, og sikter både til frittstående merkeforhandlere og Møller Bil-forhandlere.

- Det vil alltid være naturlig for oss at utleverende forhandler får muligheten først, legger han til.

- Hvordan skal bruktbilene tilbys de øvrige Volkswagen-, Audi- og Skoda-forhandlerne? Blir det en lukket auksjon?

- Per i dag er våre planer at dersom auksjon blir brukt, så vil det være Autoringen. 

- Hvor stor andel av leasingflåten vil Volkswagen Møller Bilfinans selv selge på bruktbilmarkedet om fem år?

- Vi selger kun de bilene vi får inn fra leasing, og disse selger vi primært til våre egne forhandlere. Hvilken andel det vil utgjøre er derfor litt vanskelig å beregne.

- Hva slags volum snakker vi om?

- Vi snakker om cirka 1.000 til 1.500 biler i 2023. Før det er volumet lavere, svarer Lyslo Kristiansen.

De store volumene vil komme tre-fire år etter at Volkswagen Møller Bilfinans har tatt restverdiansvaret for flere leasingbiler.

Les også: Møllers "gjenkjøpsbomber" ga kjempegevinst

Agentløsning kommer
Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby har vært tydelig på at det vil komme agentløsning for salg av elbiler også i Norge, men han mener at dette vil gå gjennom "National Sales Company", det vil si importøren Harald A. Møller.

Enn så lenge er det kun Cupra og Seat som selges direkte fra importør til sluttkunde:

- Er det Volkswagen Møller Bilfinans som tar restverdiene på alle Seat og Cupra som selges?

- Ja, det stemmer. For de merkene har vi ikke et forhandlernettverk i normal forstand, og derfor er det naturlig at vi tar restverdier der.

- Vil det si at Møller Bil og de andre forhandlerne i Volkswagen-, Audi- og Skoda-nettverket heller ikke kommer til å få restverdiansvaret i en fremtidig agentmodell?

- Hvordan en eventuell agentløsning vil løses må vi få komme tilbake til om og når det blir aktuelt, svarer Lyslo Kristiansen og legger til:

- Vårt salg av brukte biler per nå handler om biler vi har solgt på leasing, og har ikke noe med en eventuell agentløsning å gjøre.

Les også: Agentmodell innføres hos Møller

Ut av ledergruppen
I mai skrev BilNytt.no at Møller-konsernet gjorde store endringer i ledelsen og organisasjonen. Blant endringene var at Arne Lyslo Kristiansen gikk ut av konsernledergruppen i Møller Mobility Group.

- Hva er bakgrunnen for at du som leder av Volkswagen Møller Bilfinans gikk ut av konsernledergruppen? 

- Møller Mobility Group gjorde for en tid siden en omorganisering. Da ble enheten Møller Mobility Services etablert. Volkswagen Møller Bilfinans ligger i dag organisert under denne «paraplyen», sammen med en del andre selskaper hvor Møller Mobility Group har et deleierskap, svarer Lyslo Kristiansen og presiserer:

- Jeg har hele tiden rapportert til styret i Volkswagen Møller Bilfinans, og ved etableringen av Møller Mobility Services var det naturlig at jeg gikk ut av konsernledergruppen.

Både Ulf Tore Hekneby og Møller Mobility Groups konsernsjef Petter Hellman er styremedlemmer i Volkswagen Møller Bilfinans. Kai Günther Vogler er styreleder, mens Oscar Martin Bülow er med-daglig leder sammen med Arne Lyslo Kristiansen.

Allerede i juni skrev BilNytt.no i en kommentar at Volkswagen Møller Bilfinans kan spille en stor rolle i den nye verdikjeden til Volkswagen-fabrikken – også i Norge.

Det ble påpekt at i agentmodellen er det Volkswagen Financial Services som finansierer og – ikke minst – forsikrer bilene enten de selges, leases eller leies ut som mobilitets-tjeneste i et abonnement.

Det er også Volkswagen Financial Services som tar bilene tilbake til en restverdi som de har satt.

Les kommentaren: Hva blir Harald A. Møller sin rolle?

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn