BilNytt.no oppdaterer saken

Regjeringen skroter kontantstøtte-ordningen som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett 12. mai. I stedet innføres moms på elbiler kun på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner. 

«Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes», heter det i budsjett-enigheten.

«Momsfritaket skal holdes uendret frem til 2025», heter det videre. 

 - Dette er vi veldig fornøyde med. Denne ordningen gir en mye større forutsigbarhet, både for bransjen og for forbrukerne.  Det er veldig bra, sier Christina Bu til BilNytt.no.

Hun er generalsekretær i Norsk Elbilforening.

- Denne modellen, eller en modell med lav moms, har vi ønsket oss hele tiden. Nå går regjeringen tilbake det de opprinnelig foreslo, og det er vi veldig glad for, sier hun.

- Men det gir jo muligens noen praktiske utfordringer som må løses, legger Bu til. 

BIL: - Ikke så store forskjeller
Bilimportørenes Landsforening (BIL) har en pragmatisk holdning til hvilken modell som velges, og er mest opptatt av å få avklart de konkrete og praktiske konsekvensene av modellen som nå velges.

- Det er jo ikke veldig store forskjeller mellom de ulike modellene, så det er kanskje litt overraskende at det gjøres om på, sier Ida Krag.

Hun er sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

- Det viktigste er uansett den konkrete og presise innrammingen for ordningen, understreker hun, og påpeker:

- Vi må se på hva dette betyr for leasing, og få orden på IT-løsninger og få tid nok til kundekommunikasjon – dette er viktigere enn om man velger den ene eller andre modellen. De har begge sine fordeler og ulemper.

- Jeg håper at de tekniske løsningene blir avklart raskt, legger hun til.

- Skaper dette uforutsigbarhet til høsten?

- At man igjen må sette seg ned og begynne å ramme inn ordningen tar tid, og det er tidsfaktoren som er viktig her, vi trenger de konkrete avklaringen så fort som mulig. Dessuten må sannsynligvis ordningen gjennom ESA. 

Uendret til 2025
- Er det en seier at momsfritaket skal holdes uendret til 2025?

- At dette nå skal gjelde i 2023 og 2024 er veldig, veldig bra, sier Krag.

- Det betyr at vi slipper ny usikkerhet rundt de neste års budsjett.

Ida Krag trekker også frem at partiene vil øke støtten til elvarebiler. 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2023 sørge for at Enova øker støtten til el-varebiler fra 30 % til 40 % av merkostnaden», heter det i enigheten.

- Vårt innspill har vært en kontantstørre for varebil, men at man nå hever Enova-støtten med 10 % er bra for satsingen på elvarebil, sier hun. 

Usikkerhet rundt "dobbeltsubsidierte elbiler"
- Hva med bruktimport av «dobbeltsubsidierte elbiler»?

- Det gjenstår å se. Det vet vi lite om foreløpig. Vi er opptatt av å få rammeverket, detaljene og konkrete avklaringer så fort som mulig, gjentar Krag.

- Det ble nok satt i gang et arbeid i departementet etter at revidert budsjett ble lagt frem, og det må gjøres om på nå. Vi håper at arbeidet med innrammingen for den nye løsningen går så fort som mulig.

- Vi hadde selvsagt et håp om at SV skulle løfte beløpsgrensen til 600.000 kroner, slik det opprinnelig var foreslått, sier Krag.

  • I BilNytt.no sin avgiftskalkulator kan du se hvor mye prisøkningen blir pr elbilmodell fra 1. januar 2023, dersom regjeringens forslag vedtas i Stortinget.

Les også: Uklart om regjeringens momsforslag stopper dobbeltsubsidierte elbiler

Finansdepartementet ønsket kontantstøtte
Da BilNytt.no møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum til intervju, sa han at han ikke hadde noen prestisje knyttet til hvordan elbilmomsen innføres.

BilNytt.no har tidligere skrevet på kommentarplass at det antagelig vil bli innført full moms og en kontantstøttemodell, etter ønske fra Finansdepartementet.

Nå blir ikke departementets ønske oppfylt.

Kommentar: Den kommende elbilmomsen: Løsningen ligger trolig i en skuff hos Finansdepartementet

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn