For et år siden skrev BilNytt.no at Vys bildelingstjeneste Vybil hadde tapt 55 millioner kroner på siden oppstarten i 2019.

Nå legges satsingen ned.

- Vybil avvikles nå fordi Vy er truffet svært hardt av pandemien, sier daglig leder Kai Roger Kristoffersen.

- Det tar tid å skape lønnsomhet for nye tilbud av denne typen, legger han til. 

Les også: Vybil endrer strategi etter store tap

Vil prioritere kollektivtransport
- Vi har grundig vurdert ulike alternativer for Vybils fremtid, men har konkludert med at det blir riktig å avvikle driften nå, fortsetter Kristoffersen. 

- Vy må nå prioritere kollektivtilbudet og tilpasse det til folks nye reisehverdag, sier Kristoffersen.

- Kollektivbransjen har tapt penger under pandemien, og investeringer som ikke blir lønnsomme før om flere år, kan ikke prioriteres i Vy nå, sier Synne Homble.

Vy opplyser at over 400.000 turer er gjennomført med Vybilene. 

- Vi vil gjerne dele våre erfaringer slik at bildeling får best mulig vekstvilkår fremover, sier Kristoffersen.

Nøkkeltall Vybil AS:


Eies av Vygruppen, som eies av Samferdselsdepartementet.

I 2018 ble daværende NSB Bybil lansert med 250 Renault Zoe i flåten. Etterpå har selskapet byttet navn til Vybil og kjøpt inn Tesla Model 3.

- Lykke til
Da BilNytt.no i fjor spurte daværende Vybil-sjef Espen Dyb Løvold om de hadde merket økt konkurranse fra andre bildelingsfirmaer, var svaret følgende:

- Nei, vi konkurrerer ikke med de andre bildelingsselskapene. Vi konkurrerer mer med taxi siden en typisk bybil-tur går fra A til B og varer i 20 minutter, svarte Løvøld da. 

Kai Roger Kristoffersen minner nå om at målet med Vybil var å styrke tilbudet av delingsbiler, slik at flere kunne bruke kollektivtransport fremfor privatbil i sin reisehverdag.

Delingsbil er et godt supplement til kollektivtransport, mener Vy – som til tross for at de legger ned sin egen tjeneste – har tro på delingsbilens fremtid:

- De bidrar til å gi større reisefrihet til den enkelte og bidrar til å nå samfunnsmålene om mer bærekraftig transport.

- Vi ønsker derfor alle som driver med bildeling lykke til videre, avslutter Kai Roger Kristoffersen.

Les også: NSBs bybiler er klare (02.10.2018)

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn