Det har helt siden før sommeren vært varslet høye nybilvolum inn til Norge i 4. kvartal.

BilNytt.no har i løpet av høsten vært i dialog med flere bilimportører som har ventet store volum i november og desember.

- Vi er blitt forsikret kapasitet fra Axess, har importørene svart når BilNytt.no har stilt spørsmål om de er sikre på at Axess har kapasitet til å få ut bilene før moms og avgiftspåslag.

Samtidig er BilNytt.no kjent med at enkelte bilimportører venter noe lavere volum enn tidligere estimert.   

Volumene er doblet
Nå melder Axess Logistics om at skipene som kommer med nye biler til Drammen havn skaper trøbbel for dem:

«Volumene har på kort varsel blitt doblet, og båter ankommer nå så tett at ny båt legger til kai så snart forrige båt er ferdig losset. Dette har medført at Drammen Havn rett og slett mottar flere biler enn hva det er plass til», heter det i et brev signert André Joteig, markedssjef i Axess Logistics.

I brevet går det frem at Axess benytter all tilgjengelig kapasitet og at nye biler plasseres i alle «kriker og kroker» på havna, men at situasjonen gjør det særdeles vanskelig å ha god logistikk.

«Det er vanskelig for oss å være forutsigbare, men slik vi bedømmer situasjonen nå må det beregnes opp til 7 ekstra virkedager på våre billeveranser», skriver Axess.

Ifølge Axess har det sammen med rederiene vært planlagt for «likevekt mellom volum inn til Drammen og volum ut fra Drammen».

«Dessverre er ikke denne planen overholdt fra rederiene sin side», skriver Joteig.

Administrerende direktør i Axess Logistics, Eva Sundberg, har tilnærmet monopol på transport av nye biler fra Drammen havn etter oppkjøpet av ATS-konkursboet i vår.

Les også: Tallmysteriet i Drammen havn - hvor er de nye bilene?

- Kunne ikke forutse dette
For BilNytt.no og flere i bilbransjen er det oppsiktsvekkende at de store volumene ser ut til å komme som en overraskelse på Axess. 

- Var ikke dette noe dere kunne ha forutsett?

- Jeg kan kun svare for vår del, og dette er ikke noe vi kunne forutse, sier André Joteig til BilNytt.no.

- Vi har ingen kontroll på hva som kommer inn til Drammen havn. Det er en åpen havn, der alle kan seile inn med biler.

- Vårt oppdrag er å håndtere det som kommer til havnen, men vi kan ikke styre hva som leveres.

- Ifølge norske bilimportører har Axess lovet at dere har kapasitet til å håndtere bilene som ankommer?

- Det er riktig, og vi har bygget kapasitet etter de prognosene som vi har fått fra våre kunder. Det har vi kapasitet til, sier Joteig og fortsetter:

- Det vi ikke er herre over, er frekvens og opphopning av volum. Det hadde ikke vært noe problem om volumene spredde seg utover på en fornuftig måte.

- Men det har klumpet seg, og det har ikke vi kontroll på.

Han legger til at andre europeiske havner også er fulle.

- Vi får bare noen dagers varsel på hva som kommer inn, sier Joteig.

- Er det noe Drammen havn kan gjøre annerledes for å bedre kapasiteten? 

- Ja, mer luft mellom båtene. Slik at man har tid til å håndtere båtene som kommer.

Drammen havn: - Ikke plassmangel
Ledelsen i Drammen havn kan bekrefte at pågangen er utfordrende:

- Ja, her er det hektisk om dagen, sier en lettere andpusten assisterende havnedirektør Ivar Vannebo når BilNytt.no ringer.

Han bekrefter at det er mye import som kommer inn i havnen for tiden.

- Det er rett og slett et voldsomt trykk nå – vi kommer opp i rundt 6.000 biler på en uke. Vanligvis har vi jevnlig to UECC-ankomster i uken, men nå denne uken, for eksempel, blir det tre, pluss et eget Tesla-skip, i tillegg et stort oversjøisk skip – som er uvanlig – Morning Lynn.

- Transportøren forteller at nye biler som kommer inn plasseres slik at de blokkerer for allerede ankomne biler og at det dermed blir ytterligere forsinkelser?

- Det er transportøren som leier områder i havnen som har ansvaret for hvordan bilene blir håndtert der, forklarer Vannebo.

- Utfordringen er ikke plassmangel, men tiden det tar å få bilene gjennom systemet med registrering, skadesjekk, klargjøring og så videre, sier Ivar Vannebo, assisterende havnesjef i Drammen, til BilNytt.no.

- Men det er ikke slik at det bygges opp lager i havnen, legger han til.

- Hva gjør dere for å løse problemene?

- Her står vi på alle mann, 24 timer i døgnet hele uken – og krysser fingrene for at det ikke kommer store snøfall med det første, sier Vannebo.

Han forteller at de sørger for at det blir nok plass til bilene som kommer:

- For eksempel har vi gjort en avtale med Tangenkaia for å få disponere et areal der noen uker, så Tesla-båten som kommer til helgen kan losse der når den kommer inn.

- Og i forrige uke gikk et skip med Tesla videre langs kysten for å losse i andre byer, forteller Ivar Vannebo.

Hele brevet fra Axess Logistics kan leses her (PDF).

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn