Nå foreslår Elbilforeningen å gi opp 2025-målet for lette varebiler og heller forplikte seg til et nytt klimamål som det faktisk er mulig å nå.

- Det kan virke som politikerne glemmer varebilene, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun mener at elektrifisering av varebiler burde vært mye høyere på agendaen. Andelen lette elvarebiler var på rundt 30 % i fjor, ifølge OFV.

- Før Enova plutselig annonserte at de skulle fjerne støtteordningen, var elvarebilandelen i mars 2023 over 38 %. Etterpå har den falt, sier Bu.

Les også: Elvarebil-støtten avvikles: - Dette er ubegripelig

Nytt 2027-mål for varebilene
Nå foreslår Elbilforeningen at alle nye varebiler, både lette og tunge, skal være utslippsfrie i 2027.

Det betyr en fremskyndelse av klimamålet for de tyngre varebilene, som Stortinget har som mål at skal være utslippsfrie innen 2030.

- Selv om vi innser at 2025-målet for de lette varebilene er tapt, er det på tide å heve ambisjonene, sier Bu.

Elbilforeningen råder dermdet Stortinget til å slå sammen klimamålene for lette og tunge varebiler og sette et totalmål for elvarebiler til 2027.

- Det kan bli krevende å nå dette målet også, men det er viktig, sier Bu.

- Stortinget bør vedta det nye klimamålet for varebiler når de behandler Nasjonal transportplan til våren. Og så må de skynde seg å få på plass virkemidler som sikrer at det lønner seg for bedriftene å velge utslippsfritt, sier Bu.

- Elektrifiseringen av varebilene henger langt, langt etter personbilene. Elektrifisering av nyttekjøretøy vært mye høyere på agendaen, sier Christina Bu.

Arrangerer frokostmøte
Da det ble enighet om statsbudsjettet for 2024 i desember, sa Elbilforeningen at det var en fallitterklæring at man ikke styrker virkemidlene for å elektrifisere varebilene mer.

I morgen torsdag 8. februar inviterer derfor organisasjonen til frokostmøtet «Elvarebil – det glemte kilmamålet» på Youngs i Oslo sentrum. 

Der presenterer Elbilforeningen det nye 2027-målet og legger frem flere forslag til tiltak for å få flere elektriske varebiler på veiene.

- Formålet med frokostseminaret er å skape en dialog og diskusjon som skal opplyse og utfordre for å øke tempoet i elektrifiseringen av varebilene, sier Bu. 

Elbilforeningen har invitert sentrale ledere innen næringsliv, bilbransje og poltikk for å diskutere dette temaet, deriblant NBFs Ida Krag.

Disse deltar i Elbilforeningens frokostmøte:

  • Jone Blikra, stortingsrepresentant (Ap)
  • Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H) 
  • Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant (SV) 
  • Marit Kristine Vea, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune (V)
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel
  • Ida Krag, leder for næringspolitikk i NBF
  • Bernt Andre Engøy, daglig leder i RG Mobility
  • Bjørn K. Haugland, adm. dir. i Skift – Næringslivets klimaledere
  • Asgeir Nordeng, salgsdirektør og nyttekjøretøyansvarlig i Ford Motor Norge 
  • Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn