Tidligere i dag avslørte BilNytt.no at bilabonnementsselskapet Fleks AS ville kaste kortene. 

Både styreleder Sverre Kjær og CEO Petter Utengen ga kommentarer om den styrte avviklingen.

Styret fant søndag kveld ingen andre muligheter enn konkurs, som følge av at selskapet ikke har lykkes etter en lengre restruktureringsfase med sine kreditorer.

Fleks eies av Bertel O. Steen og Sparebank 1 med 47,2 % hver, mens gründere og ledelse eier resten.

Fleks har gått med store underskudd siden 2019. 

Til og med 2022 hadde Fleks tapt 250 millioner kroner.

I september i fjor skrev BilNytt.no at Fleks gjennomførte en nedbemanningsprosess etter underskuddet på 155 millioner kroner i 2022.

Det måtte flere tiltak til:

I januar i år avslørte BilNytt.no at selskapets bruktbilsatsing, Wundercar, legges ned, bare ett år etter oppkjøpet av K Bil.

Fleks har lenge vært i en svært krevende situasjon.

Selskapet skal ha blitt hardt rammet av store verditap på bilparken, og det har over lang tid har vært arbeidet med en restruktureringsprosess.

BilNytt.no har ikke lykkes å få svar på hvor mange ansatte som er berørt av prosessen. 

Nøkkeltall Fleks AS:

Store tap også i 2023
Regnskapstallene for 2023 er ikke klare, men det er liten tvil om at det var store tap også i fjor:

I begynnelsen av april skrev BilNytt.no at store Fleks-tap tynget resultatene til Bertel O. Steen:

I Bertel O. Steens årsregnskap var resultat fra investering i tilknyttede selskaper på minus 132 millioner kroner i 2023, mot 65 millioner kroner i 2022.

Det ble opplyst at hovedandelen av dette var engangseffekter, og knytter seg hovedsakelig til konsernets investering i bilabonnementstjenesten Fleks.

Tapene kunne vært enda større for bilkonsernet dersom ikke Bertel O. Steen vektet seg ned i Fleks i 2021 da Sparebank 1 kjøpte sin store eierandel i selskapet

Bertel O. Steens tidligere CFO, Sverre Kjær, har vært styreleder i Fleks siden i fjor høst da restruktureringen var i gang. Han jobber i Bertel O. Steen Holding.

Det er kun Fleks AS som er konkurs. Under Fleks Holding ligger også Fleks Technology og Fleks Green Fleet 01 AS. Teknologien til selskapet ligger i selskapet Fleks Technology.

Brukere av Fleks har fått informasjon om at deres avtale er flyttet over til datterselskapet Fleks Greenfleet 01 AS.

Skulle lage digital bruktbilbutikk
Våren 2023 kjøpte Fleks opp bruktbilforhandleren K Bil AS i Bærum.

Planen var å utvide Wundercar-konseptet.

- Dette er en god investering for Fleks, som kjøper seg ett år frem i drift i motsetning til å bygge dette selv. Oppkjøpet er en del av en større plan, sa Petter Kjøs Utengen til BilNytt.no like etterpå.

Ved inngangen til 2024 var tonen en annen: 

- Når leveransen fra Fleks blir liten fremover, ser vi at det ikke er formålstjenlig å bygge opp en bruktbilaktør som skal konkurrere på det generelle markedet, sa presseansvarlig Ida Andersen Hundvebakke til BilNytt.no i januar.

- Det er et marked vi ikke ser det som aktuelt å angripe i dag, la hun til.

- Vi kommer fremover til å gjøre innkjøp fortløpende etter behov og etterspørsel fremfor i kvanta samt sette bort restverdiansvaret, sa Ida Andersen Hundvebakke til BilNytt.no i januar i år.

I fjor sommer gikk bildelingsselskapet Move About konkurs etter å ha tapt over 60 millioner kroner i løpet av de siste fire årene.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn