Bruktbilforhandleren Rebil Mobility AS, med blant annet Møller Mobility Group og Askeladden på eiersiden, omsatte for 412 millioner kroner i fjor. 

Det er mer enn en dobling sammenlignet med 2022, som var forhandlerens første hele driftsår etter oppstarten høsten 2021.

Etter et underskudd før skatt på 22 millioner kroner i 2022, viser 2023-regnskapet et marginalt overskudd før skatt på 100.000 kroner.

I fjor solgte selskapet 1.400 bruktbiler. For 2024 er målet å omsette minst 2.000 biler. 

- Det er god fart i markedet for bruktbiler. Vi har aldri mottatt flere salgshenvendelser fra privatpersoner, sier Jonathan Parr til BilNytt.no.

Han er medgründer og vekstsjef i Rebil.

Rebil henter de fleste bilene gjennom kjøp fra privatpersoner som får pristilbud på nettet.

- Hvor mange henvendelser får dere fra privatpersoner som legger inn sitt registreringsnummer i Rebils «Nettbil-løsning»?

- Stadig flere. I dag får vi omkring 50.000 henvendelser i året, sier Parr.

Nøkkeltall Rebil Mobility AS:
* Foreløpige 2023-tall

Slutt på lukrativ eksport
En del av forklaringen bak omsetningsdoblingen er Rebils eksportvirksomhet.

I november skrev BilNytt.no at Rebil hadde fått refundert 50 millioner avgiftskroner for eksport av bruktbiler.

Til sammen eksporterte selskapet mer enn 400 biler i fjor, primært til andre europeiske land.

- Ordningen med refusjonen av engangsavgifter er nå endret, og det blir nok lenge til vi ser så høye eksporttall igjen, sier Parr.

Selskapet Rebil Drive AS ble i fjor brukt til deler av Rebils eksportvirksomhet i 2023, og er per i dag ikke aktivt.

- Bruktbilimporten er noe opp i år. Henter dere biler fra utlandet nå – ettersom bruktbilmarkedet for elbiler er noe mettet i enkelt europeiske land?

- Ja, vi nærmer oss 100 importerte elbiler. Dersom EU innfører straffetoll på kinesisk-produserte elbiler tror vi importmulighetene vil bli mindre.

- Kjernevirksomheten vår er å skaffe de mest attraktive bilene og ha størst mulig omløpshastighet, sier Jonathan Parr.

Parr opplyser at selskapet i dag kjøper og selger nærmere 200 biler i måneden og at gjennomsnittlig liggetid er på 40 dager.

 - Tilgang til og bruk av data er et konkurransefortrinn når bilene skal prises. Vi jobber mye med å treffe riktig her, sier han.

Tidligere i juni fortalte han at over halvparten av bilene Rebil har solgt har vært heldigitale salg.

- Bruktbilhandelen skjer nå i større grad på digitale salgsplattformer, og her forsøker vi å være lengst fremme, sier Parr. 

Satser på økt salg til forhandlere
Da Rebil startet opp skrev BilNytt.no at konseptet tilbød gratis levering, prøvekjøring til klokken 22 på søndager og 14 dagers åpent kjøp.

Nå planlegger selskapet å tilby bruktbiler til andre norske bilforhandlere:

- Mange forhandlere kaster bort tiden sin på biler som aldri blir noe av. En god handel dreier seg selvfølgelig om pris, men også om å finne hverandre, bli enige og få ting gjort, sier Parr.

- Målet er at Rebil skal være en effektiv innkjøpskanal og langsiktig samarbeidspartner, fortsetter han. 

- Når vil «bilforhandler-kanalen» lanseres?

- Forhandlerkanalen er allerede i gang med mellom 200 og 300 solgte biler så langt i år.

- Parallelt jobber vi med å utvikle en digital plattform som vil være klar i løpet av høsten. Det er mulig for forhandlere å melde interesse for løsningen allerede i dag.

- Hvor stor andel av Rebils bruktbilvolum tror dere vil gå til forhandlere i 2025?

- Det er for tidlig å fastslå, men det vil kanskje være opp mot 30 eller 40 %. Andelen har vært stigende helt siden vi startet opp. Hittil i år ligger andelen på 20 %.

Parr forteller til BilNytt.no at en egen avdeling i Rebil har god kontakt med bilforhandlere.

Ikke en auksjonsløsning
- Hvordan skal dere konkurrere mot Autoringen, Nettbil, Ayvens (tidl. Leaseplan) og andre etablerte aktører i dette B2B-markedet?

- Bedre tilgang på biler direkte fra privatmarkedet kombinert med økt effektivitet. Det skal være konkurransedyktige priser og en smidig handel, svarer Parr.

- Vi har tilgang på mange biler. Nå jobber vi nå med å bygge opp et forhandlernettverk og utvikler en salgsplattform rettet mot kun forhandlere.

- Vi utvikler ikke en ny auksjonsløsning, men en effektiv kanal for gjennomføring av kjøp og salg, legger han til. 

- Med økt salg til forhandlere har vi mål om å doble inntektene fra kjernevirksomheten, altså kjøp og salg av bruktbiler i Norge, sier Jonathan Parr.

- Blir dette en lukket kanal til forhandlere med nøye utvalgte biler, eller tilbys de samme bruktbilene til både privatpersoner og forhandlere med ulike priser?

- Vi ser at vi kan gi mange forhandlere bedre tilgang på biler enn det de har i dag. Foreløpig er det ikke en eksklusiv kanal, og vi ønsker å komme i kontakt med flere.

- Vi tilbyr ikke de samme bilene til privatpersoner. Prisene er på et nivå som er attraktive. Tilbakemeldingene så langt er at det er god butikk for forhandleren ved videresalg.

Les også: Bruktbilaktør henter elbiler fra Tyskland - igjen

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn