Les også: Statsbudsjettet 2020 – store endringer i bilavgiftene

Regjeringen har vedtatt å endre både innslagspunkter og satser for å kompensere for at den strengere målemetoden for CO2-utslipp WLTP skal ligge til grunn for beregningene fra neste år.

Endringene skal føre til provenynøytralitet og kommuniseres i statsbudjettet at bilavgiftene forblir omtrent uendrede.

I praksis stemmer ikke det. Summen av avgiftsendringene skal i teorien gå i null, men per bilmodell er det svært store endringer. 

Avgiftskalkulatoren viser at mange bilmodeller går opp flere tusen kroner, mens andre går ned det tilsvarene.

Søk i BilNytt.no sin avgiftskalkulator: 

- Tallene i kalkulatoren er listepriser. CO2-avgiften er basert på biler uten ekstrautstyr. Både bilpris og avgift vil avhenge av hvilket utstyr som velges på bilen.

- Tallene i avgiftskalkulatoren baserer seg på oppgitte NEDC- og WLTP-verdi hos OFV (der ikke annet er spesifisert). Vi tar forbehold om at det kan foreligge feil i underlaget vi har benyttet.
 
- BilNytt.no tar forbehold om at produsent/importør kan ha nye NEDC- og WLTP-verdier som foreløpig ikke er registrert hos OFV. Vi erfarer at dette påvirker avgiftsutregningen i ulikt omfang. Dermed kan det også bety en annen engangsavgift i 2020 enn hva som vises i kalkulatoren.


 Følg BilNytt.no på Facebook