I går presenterte BilNytt.no avgiftskalkulatoren for beregning av engangsavgiftene i 2020 etter at nye satser og innslagspunkter ble lagt frem i statsbudsjettet. 

Les også: Statsbudsjettet 2020 – store endringer i bilavgiftene

Flere merker og modeller har ikke alle WLTP-utslippstall tilgjengelig hos Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Etter stor respons og mange henvendelser fra norske importører og forhandlere, har BilNytt.no oppdatert kalkulatoren med flere funksjonaliteter og lagt til flere WLTP-data.

Flere importører kommet på banen og levert oppdaterte utslippstall.

Dermed er flere modeller fra blant annet Suzuki, Toyota, Lexus og Ford nå inkludert i kalkulatoren. Disse er merket med to stjerner (**) i kalkulatoren.

Nytt er også mulighet for å legge inn utslipps- og vektverdier manuelt og dermed beregne avgift på modeller som ennå ikke er lansert.

Kalkulatoren er også oppdatert med mulighet til å inkludere vrakpant i avgiftsberegningen. 

BilNytt.no arbeider med å oppdatere kalkulatoren med flere bilmerker og modeller etter hvert som mer utslippsdata blir tilgjengelig.

Søk i BilNytt.no sin avgiftskalkulator: 

- Tallene i kalkulatoren er listepriser. CO2-avgiften er basert på biler uten ekstrautstyr. Både bilpris og avgift vil avhenge av hvilket utstyr som velges på bilen.

- Tallene i avgiftskalkulatoren baserer seg på oppgitte NEDC- og WLTP-verdi hos OFV (der ikke annet er spesifisert). Vi tar forbehold om at det kan foreligge feil i underlaget vi har benyttet.
 
- BilNytt.no tar forbehold om at produsent/importør kan ha nye NEDC- og WLTP-verdier som foreløpig ikke er registrert hos OFV. Vi erfarer at dette påvirker avgiftsutregningen i ulikt omfang. Dermed kan det også bety en annen engangsavgift i 2020 enn hva som vises i kalkulatoren.

 Følg BilNytt.no på Facebook