- Selv om forretningene går godt, opplever vi dramatiske dager for bilbransjen. Endringene vi har vært gjennom er enorme, og trolig er endringene som står foran oss like store, sier Knut Martin Breivik og fortsetter: 

- Derfor bør bransjen samles på Bilbransjens dager for å lære, diskutere og knytte relasjoner. Da er det ikke sikkert morgendagen blir så vanskelig selv om den vil være annerledes.

Les også: Nye NBF: Vil åpne for bruktbilforhandlere

Under press
- Bilen er under press. Bilbransjen er under press. Både samfunnsutviklingen og teknologisk utvikling gjør hverdagen krevende. Derfor investerer vi og samler så mange som mulig, sier Breivik.  

Bilbransjens dager, som vil bli arrangert på The Qube på Gardermoen 3. og 4. november, er en stor satsing fra NBF.

- Hvordan er økonomien i et så stort prosjekt?

- Kostnaden er på over 5 millioner kroner. Vi satser på å gå i null, men er villig til å investere for å få til dette.   

- NBFs styre har stilt betydelige midler til disposisjon for å dekke eventuelle underskudd, svarer Breivik. 

Han sier at det endelige regnestykket er avhengig av hvor mange partnere og utstillere som er villig til å bidra - og antall deltagere. 

- I en tid i endring så investerer NBF kraftig for å samle bransjen. 

Les også: NBF: - Tre mulige scenarier for 2020

Skal dekke alle bransjegrener
Konferansen skal favne alle fagområder og legger opp til en stor utstilling med aktiviteter og demonstrasjoner.

Bilbransjens dager skal erstatte alle NBFs fagkonferanser for 2020 - og det vil være parallelle sesjoner:

- Vi legger opp til et faglig bredt program som dekker alle bransjegrener; lett, tungt, salg og service. Vi kjører både plenumssesjoner og minikonferanser over to hele dager.

- Det er i de store skiftene, endringstidene, det er viktigst å møtes. Møtes for å dele erfaringer og kunnskap. Snakke om problemer og muligheter. Tenke langsiktig og kortsiktig, strategisk og praktisk, hverdagen og morgendagen, avslutter Knut Martin Breivik. 

 Følg BilNytt.no på Facebook