- Jeg er glad for å annonsere at styret har ansatt Harald Frigstad som ny konsernsjef i bil- og eiendomsselskapet Bertel O. Steen AS,  sier styreleder Sverre Leiro.

- Frigstad har 25 års erfaring fra bilbransjen og har dokumentert god evne til verdiskapning og gode resultater. Et samlet styre mener Harald har den kompetansen, erfaringen og de lederegenskapene som er viktige i årene fremover, sier Leiro.

Frigstad vil tiltre etter avtale og senest innen 1. mai 2020. Bjørn Maarud fortsetter som konsernsjef til Frigstad er på plass.

Les også: Dette er Harald Frigstad - 25 år i bilbransjen

Bakgrunn fra Møller og Birger N. Haug
Harald Frigstad (51) er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han arbeidet i Møller Mobility Group fra 1994 til 2017 og besatt flere sentrale stillinger blant annet som administrerende direktør for forhandlervirksomheten Møller Bil.

Frigstad kommer nå fra stillingen som CEO i Birger N. Haug Holding, hbor han har vært i to år.

- Jeg ser nå frem til å ta lederskapet med de mange spennende utfordringene som Bertel O. Steen og bransjen står overfor, sier Harald Frigstad.

- Samtidig er det vemodig å forlate Birger N. Haug, et flott selskap i sterk vekst og med svært dyktige eiere som det har vært inspirerende å jobbe sammen med, sier han.

Les også: Harald Frigstad til Birger N. Haug

- Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt selskap som nyter høy anseelse for sin kvalitet, kompetanse og for å ha mange dyktige medarbeidere. Jeg er ydmyk for oppgaven og takker for tilliten som styret har gitt meg, sier Harald Frigstad.

Les også: Endringer i Bertel O. Steens konsernledelse

I lønnstoppen
Nåværende konsernsjef Bjørn Maarud informerte i høst styret i Bertel O. Steen AS om at han ønsket å fratre rollen som konsernsjef innen sommeren 2020. 

Maarud har vært i lønnstoppen i norsk bilbransje.

Ifølge siste tilgjengelige årsrapport hadde han en lønn på 6,997 millioner kroner i 2018, inkludert avsetning til pensjon. Det ble ikke utbetalt bonus for 2018.

«Daglig leder har på visse vilkår rett til lønn i 18 måneder etter fratreden fra sin stilling», heter det i rapporten.

- Siden Bjørn selv tok valget om å slutte er det ikke 18 måneder. Han får etterlønn på 12 måneder etter avtale med styreleder, sier Anders Rikter, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar i Bertel O. Steen AS, til BilNytt.no.

De tre siste årene endte Maaruds samlede godtgjørelser, som omfatter lønns-, pensjons- og bonusutbetalinger, betydelig høyere:

I 2017 lå de på 15,615 millioner kroner, mens tallet i 2016 var på 17,292 millioner kroner. Disse årene slo bonuser kraftig inn. 

Store endringer
I perioden Maarud har ledet selskapet fra 2013, har omsetningen økt fra 9,6 milliarder kroner til 16 milliarder i 2018. Totalt i perioden er det levert et samlet driftsresultat på drøye to milliarder kroner.

Eiendomsvirksomheten har doblet sin verdi fra 2,5 milliarder til rundt 5 milliarder kroner, og har ferdigstilt både et stort logistikkbygg på Berger samt en ny storforhandler på Lørenskog. I tillegg er både Opel og Citroën tatt inn som nye bilmerker for konsernet.

- Etter å ha ledet selskapet i en spennende periode med store endringer i bransjen, føles det riktig å overlate roret videre, sier Bjørn Maarud.

- Vi har gjort nødvendige investeringer i vår infrastruktur, og vi har startet på en reise med digital tjenesteutvikling. Nå står vi ved inngangen til en periode der vi kan levere flere elektrifiserte modeller som det norske markedet etterspør. Slik sett er Bertel. O. Steen godt rustet for fremtiden, sier Maarud.

Les også: André Sjåsæt slutter i Bertel O. Steen

Styreleder Sverre Leiro berømmer Maarud for den jobben han har gjort for Bertel O. Steen, og sier at det vil kunne være aktuelt å benytte Maaruds kompetanse videre i et av styrene i Bertel O. Steen-strukturen.

- Styret og eierne vil takke Bjørn for de resultatene konsernet har oppnådd i hans periode som konsernsjef. Vi takker Bjørn for en godt utført jobb og ønsker ham lykke til videre med de oppgaver han velger å fokusere på, sier styreleder Sverre Leiro.

BilNytt.no-portrett: Bjørn Maarud – del 1

BilNytt.no-portrett: Bjørn Maarud – del 2

 Følg BilNytt.no på Facebook