Inkludert i volumene for bensin er ca. 120.000 bensinhybrider og 105.000 ladbare bensinhybrider. I diesel-volumene er ca. 8.500 diesel-hybrider (ladbare og ikke ladbare) inkludert.

Ved inngangen til 2020 fantes det 2,77 millioner personbiler på skilt i Norge.

Det er en økning på nesten 50.000 biler i forhold til året før.

Les også: Kraftig vekst for elbiler i januar - nedtur for fossile SUV-er

Vil ikke nå 50 % diesel
45,3 % av disse går på diesel, 45,2 % biler går på bensin og 9,4 % er rene elektriske biler.

Det er en endring fra nesten kun bensin i år 2000 blant personbilene, til 33 % diesel-andel i 2010 og hele 48 % diesel-andel i 2018.

Samtidig har elbilandelen økt til dagens situasjon der batterielektriske biler snart utgjør 10 % av den norske bilbestanden.

Diesel-bestanden har nådd sitt "høydepunkt" og er nå på vei nedover.

Salgstallene for diesel utover de siste ti årene forteller klart at diesel aldri vil nå 50 % av bilene på norske veier.

Les også: Bilsalget 2019: 142.381 personbiler - dette er vinnerne

- 18 år før dagens bilpark er byttet ut
- Dette er et viktig korrektiv for alle som tror dette går rett til himmels med en 100 prosent elbil-virkelighet, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) til BilNytt.no.

Det er OFV som har levert underlaget for statistikken.

- Vi må vente minst ett, kanskje to eller tre ti-år før disse stolpene blir helt grønne, slår OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen fast.

- Alle som planlegger infrastruktur må vite at bensin og diesel vil leve i mange år fremover. Tallene viser at denne overgangen skjer langsomt og med en betydelig forsinkelse, sier han.

- Vi skifter ut ca 5,5 % av bilparken hvert år og det betyr at det vil ta innpå 18 år før dagens bilpark er byttet ut, forklarer Solberg Thorsen.

- Dessuten må vi huske at det fremdeles vil bli solgt biler med forbrenningsmotorer i årene som kommer, sier han og minner om at selv om de ladbare hybridene er sterke bidrag til å få ned utslippstallene, er de også tross alt avhengige av bensin eller diesel for å fungere.

Les også: Kunstig høyt bilsalg i Europa - med SUV-rekord

Servicemarkedsplanlegging
Bestandtallene viser også at det er 4.000 færre Opel på veien og at Mercedes-Benz-bestanden er redusert med 3.000 biler siden 2018.

I motsatt ende har Mitsubishi økt med 4.000 biler på veien, Skoda med 4.500 biler, Volvo med 5.000 og BMW med 6.000. Slike data kan være nyttige for de som planlegger servicemarkedsvirksomhet. 

Les også: NBF: - Tre mulige scenarier for 2020

Les også: BIL: - Opp mot 75 % ladbare biler i 2020

 Følg BilNytt.no på Facebook