Bilforhandlerne BilNytt.no har vært i kontakt med har avventet at regjeringen skulle legge frem nye permitteringsreglene i dag.

Forhandlere er fornøyd med at regjeringen resuseres antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 15 til to dager. (Se alle tiltakene nederst i saken.)

Flere bilforhandlere BilNytt.no har vært i kontakt med sier at de kommer til å måtte permittere ansatte, men at de ikke ønsker å kommentere situasjonen før de har informert de ansatte det gjelder.

Les også: Forventer permitteringer i norsk bilbransje

- Ekstremt alvorlig situasjon
Konserndirektør i Kverneland Bil, Finn Jentoft, sier til BilNytt.no at han nå skal bruke tid til å sette seg inn i tiltakene som regjeringen og statsminister Erna Solberg lanserte fredag.

Foreløpig har ikke Kverneland Bil permittert noen ansatte.

- Tilgangen av verkstedkunder har vært normal, selv om vi har hatt én og annen kansellering på grunn av kunder som har blitt smittet eller satt i karantene. Vi har også vært ute og hentet og levert biler hos kunder.

- Situasjonen er ekstremt alvorlig. Vi vurderer flere forskjellige tiltak fortløpende, ikke bare permitteringer. Foreløpig er det ikke slik at det har stoppet opp hos oss, sier Finn Jentoft til BilNytt.no.

- Så er vi usikre på hvordan kundene vil respondere fremover. Vi bretter opp ermene og står på, samtidig som vi forbereder oss på det verste, sier Jentoft.

Les også: - Uroen vil påvirke bilmarkedet

Løpende vurderinger
Geir Guthus (bildet), konsernsjef i Bauda AS, sier at de foretar løpende vurderinger ut ifra sin beredskapsplan, men at de per nå ikke har sendt ut noen permitteringsvarsel.

- Vi merker nedgang i besøk i salgslokalene, men foreløpig har vi merket lite på verkstedene. Men naturligvis forventer vi lavere aktivitet fremover, sier Bauda-sjef Geir Guthus til BilNytt.no.

Les også: Dette er bilbransjens krav: - Nå er det dugnad

Kan ikke forvente full inndekning for inntektsbortfall
- Vi må være så realistiske å innse at vi kan ikke forvente full inndekning for inntektsbortfall. Der ser vi allerede, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF), til BilNytt.no.

- Derfor må både forhandlere og verksteder snu seg rundt og være proaktive og se muligheter. Mange kunder får mer tid nå som alt går på halv maskin, og det må utnyttes, fortsetter Nilsen.

Han viser til at å hente å levere biler som har verkstedtimer kan være en mulighet, slik blant annet både Kverneland Bil og Solberg Bil har gjort.

- Det er mange muligheter til å drive offensiv kundehåndtering, mener Nilsen.

Les også: Henter biler hos kunder i karantene

Bilbransjen i fase to
Fredag la statsminister Erna Solberg frem første fase av flere strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

- Det kommer til å bli konsekvenser i alle bransjer og næringer, sier Stig Morten Nilsen, som maner bilbransjen til å være offensiv, sier Stig Morten Nilsen.

- Foreløpig er det generelle lettelser og reiselivs- og flybransjen som har blitt prioritert, sier han.

- Konsekvensene for bilforhandlere og verksteder skal opp i fase 2 og 3, som kommer fra neste uke, sier han, og legger til at NBF jobber tett sammen med NHO gjennom helgen.

Fredag sendte også NBF en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet om å få inn bilverksteder på listen over samfunnskritiske områder.

- Det er utrolig viktig å få på plass, slik at de kan sørge for at resten av transportbransjen fungerer.

Det har den siste tiden meldt seg flere spørsmål, blant annet om verksteder må holde stengt dersom teknisk leder havner i karantene eller blir syk.

- Konkrete ting blir tatt tak i fortløpende, og vi er i ferd med å koordinere lukkede grupper som skal arbeide med slik problematikk.

- Vår viktigste oppgave er å få samlet informasjon og være tilgjengelige, vi bygger om hjemmesiden for at all informasjon skal være så lett tilgjengelig som overhodet mulig. Vi har staben i arbeid også gjennom helgen, sier Stig Morten Nilsen til BilNytt.no.

Les også: Korona-viruset treffer bilkjøperen

Direktør i Bilimportørenes Landsforening, Erik Andresen, sier til BilNytt.no at de tror dagens tiltak fra regjeringen vil bli tatt godt imot.

- Det som er enda mer spennende er imidlertid hva som kommer i fase 2 og 3, sier Erik Andresen.

- For bilimportører og -forhandlere er det viktig å opprettholde omsetningen, hvis ikke vil det stoppe opp. De må ha topplinje, og en rentenedsettelse vil for eksempel kunne bidra til det, sier Andresen.

Verken Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet støtter pakken slik den nå foreligger. Dermed ligger det ikke an til flertall på Stortinget for pakken uten endringer.

I denne første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak:

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
   
 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
   
 • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
   
 • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
   
 • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
   
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
   
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
   
 • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

 Følg BilNytt.no på Facebook