- Første prioritet er å hindre smitte. Nummer to er å opprettholde driften, selv om den blir redusert, sier RSA-sjef Frank Dunvold til BilNytt.no mandag morgen. 

Han følger tett med på myndighetenes råd og pålegg.

- Deretter kommer tiltak av økonomisk art. Vi er et solid selskap. Det er nå om å gjøre å beholde roen. Hvis omsetningen faller må vi se på kostnadene.

- Det er ikke foretatt permitteringer så langt, sier Dunvold.

Han legger til at verkstedkundene har kommet i henhold til plan.

Dunvold ser det som et lyspunkt at situasjonen i Kina er i ferd med å normalisere seg som følge av tiltakene som er gjort der.

- Vi er optimistiske og tror smittetallene vil gå ned etter påske, sier han.

Bilverksteder samfunnskritiske
Under en pressekonferanse søndag ettermiddag sa justis- og beredskapsminsiter Monica Mæland (H) at de jobber med listen over hvilke yrker som skal være definert som samfunnskritiske funksjoner.

BilNytt.no skrev fredag at NBF jobber for å få bilverksteder inn på lista.

Mye tyder på at bilverksteder vil komme med på listen over samfunnskritiske funksjoner, men det har ikke lyktes BilNytt.no å få dette bekreftet mandag morgen.

Nå melder Bertel O. Steen selv at deres virksomhet er definert som samfunnskritisk:

"Vår virksomhet er definert som samfunnskritisk, da vi er leverandør til offentlige tjenester som politi, ambulanse, posten, varetransport, forsvaret, med flere", skriver Bertel O. Steen på sin nettside www.bos.no/korona.

"Vi har derfor både en plikt og et ønske om å være tilgjengelig for alle våre kunder", står det på nettsiden.

Anders Rikter, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bertel O. Steen, kan mandag morgen ikke gi noen detaljer om hvordan Bertel O. Steens virksomhet har blitt definert som samfunnskritisk.

- Bertel O. Steen hadde 700 ansatte på hjemmekontor på fredag, men alle forhandlere og verksteder holder åpent. Konsernet har nå både korona-møter og konsernledermøter daglig, sier Rikter til BilNytt.no.

Han kan foreløpig ikke gi flere detaljer om eventuelle tiltak i Bertel O. Steen ettersom det skjer endringer fra time til time.

- Uoversiktlig
BilNytt.no meldte fredag at staben til Norges Bilbransjeforbund (NBF) ville være i sving hele helgen.

- Vi har fått mange henvendelser fra våre medlemmer som lurer på ting og som er usikre, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund, til BilNytt.no.

- Vi prøver å informere så raskt og riktig som overhodet mulig, men det skjer endringer fra time til time som gjør at det er vanskelig både for oss og medlemmene våre å holde oversikt over hva som til enhver tid gjelder. 

Gjennom helgen har NBF også jobbet tett opp mot det offentlige, og organisasjonen har et nært samarbeid med paraplyorganisasjonen NHO.

- Vi er tett på alt fra likviditetstilførsel og kredittlinjer til permitteringsregler og arbeidstidsbestemmelser, sier Nilsen.

Han er klar på at det er viktig å skille mellom hva som er planlagt, hva som er besluttet, og når tiltak trer i kraft.

Utsetter EU-kontroll - NBF kritisk
I løpet av helgen har det skjedd flere ting. På lørdag meldte vi at så mange som 83 % av Norges Bilbransjeforbunds (NBF) medlemsverksteder melder om at de forventer å permittere folk denne uken.

NBF regner det dermed som sannsynlig at enkelte områder av landet risikerer å være uten verkstedtilgang, og at risiko og antall områder antas å øke i takt med pandemien.

- Dette kan da bli svært dramatisk for å kunne opprettholde den nasjonale transportkapabiliteten, mener NBF.

Ifølge NBF var opp mot 60 % av mekanikerne hos verkstedene allerede borte grunnet koronavirus og de tiltakene som er iverksatt.

Søndag ble det også kjent at bilverkstedene får færre PKK-oppdrag ut april. Statens vegvesen utsetter fristen for biler som skal på EU-kontroll grunnet pandemien.

Dette tiltaket bejubles ikke av NBF-sjef Stig Morten Nilsen:

- Vi er ikke glad for at det ble slik. Samtidig må vi ha forståelse for at det er en del ting som er viktigere enn andre ting akkurat nå. Dette er en utsettelse av en inntektsstrøm, disse kontrollene skal gjøres senere.

Fra Statens vegvesen ble det kommuniserrt at 187.000 kjøretøy får utsatt PKK-frist, noe Nilsen kommenterer på følgende måte.

- Vi holder på å komme i dialog med Statens vegvesen for å få nyansert kommunikasjonen, for det er fakltsk slik at dette ikke er en generell utsettelse:

- Alle bileiere som på en forsvarlig måte kan gjennomføre kontrollen skal fremdeles gjøre det, sier Nilsen.

- Det er trygt å gå inn hos bilverksteder og bilforhandlere i dag. De forholder seg til alle råd, har informasjon og retningslinjer og tar alle hensyn. Det er ikke noe problem å ta EU-kontroll eller kjøpe en bil i dag, sier Stig Morten Nilsen.

- Hvis bileiere har mulighet til å få bilen godkjent i ukene framover med de forholdsreglene helsemyndighetene har gitt, er oppfordringen at de gjør det, utdypet Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Møller analyserer konsekvensene
- Vi i Møller Mobility Group tar denne globale krisen på dypeste alvor. Vi ønsker først og fremst å bidra til å redusere smitteutbredelsen og har innført ordninger og retningslinjer for å sikre at vi gjør hva vi kan. Samtidig forsøker vi å opprettholde forsvarlig drift, sier Paul Hegna til BilNytt.no.

- Vi har satt krisestab, følger situasjonen nøye og informerer hyppig internt om vår håndtering. Alt for å ivareta ansatte og kunder som fortsatt ønsker en bilprat i våre butikker eller digitalt, sier Paul Hegna.

- Vi oppfordrer nå alle medarbeidere til å jobbe hjemmefra, såfremt dette ikke reduserer evnen til å løse de daglige oppgavene. For den delen av organisasjonen som primært jobber med kontoroppgaver, skal maksimalt halvparten av de ansatte være på kontoret samtidig.

- Vi jobber nå med å analysere også de økonomiske konsekvensene situasjonen vil innebære for oss og forbereder tiltak å møte den med.

- Vi har foreløpig ikke full oversikt over regjeringens økonomiske tiltakspakke og hva tiltakene kan bety for oss, avslutter Paul Hegna.

Permitterte får full lønn i 20 dager
NBF melder følgende om de viktigste tiltakene partiene på Stortinget i dag har blitt enige om:

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Permitterte får full lønn i 20 dager.

De mest aktuelle tiltakene for bilbransjen er:

  • Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
  • Bedrifter slipper å betale MVA og forskuddsskatt ved fristen i april.
  • Permitterte sikres lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen sikres lønn

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn