For DNB Finans er det viktig å komme i kontakt med samarbeidspartnerne for å sjekke status. Nå er hele apparatet i sving.

- Nå handler det om å hjelpe flest mulig av de vi lever av, og det er nybilforhandlerne det er flest av hos oss, det er de som er motoren, sier Paal Neri Roe, leder for DNB Finans sin bilfinansieringsvirksomhet, til BilNytt.no.

Har ladet med flere tiltak
- For oss er det utrolig viktig å stimulere til at det ikke blir mer krisestemning enn det allerede er. Fokuset vårt er på å hjelpe bilforhandlerne, og vi er villige til å gi skikkelig drahjelp, legger han til.

Roe nevner at de kan iverksette tiltak som kan gi bilforhandlerne bedre likviditet.

- Vi er innstilt på å gi rask og individuell behandling, fortsetter Roe.

Imponert av bilbransjen
Roe forteller at de allerede har vært i kontakt med flere store aktører.

- I helgen tok flere aktører kontakt med oss og ønsket å diskutere situasjonen og eventuelle tiltak. Forhandlere på tvers av størrelse tenkter i samme bane.

- Inntrykket er at bransjen skjønner situasjonen og har allerede definert hva fokus er, sier han.

- Dersom nybilleveranser tørker ut, betyr det også at restverdier som tilsynelatende kanskje var høye vil bli mer attraktive. Dette vil være med på å fjerne noe av usikkerheten som finnes, sier Roe.

Han følger markedet tett, og sier at det er dramatisk at bruktbilsalget har gått ned 15 % så langt denne måneden, sammenlignet med i fjor.

Han er imponert av aktørene i bilbransjen sin evne til å lande på beina.

- Det er en bransje som har trent seg opp til å leve med høy risiko og små marginer. Det er imponerende at de klarer å lande på beina gang på gang i en så kapitalintensiv bransje, sier Paal Neri Roe DNB Finans.

Kontakt med alle daglige ledere
- Vi er i tilbyder-modus for å hjelpe til med det vi kan, sier Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander Norge, til BilNytt.no.

- Vi har beredskap hele døgnet, og nå er det forhandlere og næringslivskunder som primært henvender seg. I neste bølge er det privatkundene som kommer, og vi tilpasser ressurser og tiltak i forhold til utviklingen.

Brakken sier at forespørslene fra forhandlerne i stor grad dreier seg om likviditet.

- Tiltak går for eksempel på avdragsutsettelser, å forlenge avtaler, og å se på rammebehov for nybil. Vi har vært i kontakt med alle daglige ledere og forhandlere vi har samarbeid med, og har så mye dialog som mulig for å bli enige om tiltak.

Et liv etter korona
Flere bilfabrikker stenger nå midlertidig. Uavhengig av dette er flere båter med biler på vei til Norge, påpeker Brakken.

- Bilene må finansieres når de ankommer, og da skal vi selvfølgelig bidra.

Brakken er opptatt av at det kommer et liv også etter koronavirusets herjinger.

- Det vi kommer til å jobbe lengre med enn det som handler om smitte er de økonomiske konsekvensene. Nå må vi gjøre de grepene som trengs for å komme oss gjennom denne krisen.

- At ting vil endre seg i etterkant av krisen er jeg sikker på – men det betyr også at det kommer muligheter, sier Tond Brakken i Santander.

- Stå sammen med våre kunder
Rune Johnsen, leder av bilfinansiering i Nordea Finans, sier at de har hatt kriseberedskap siden torsdag.

- Noen forhandlere vil være føre var, og vi har en del én til én-dialog med forhandlerne – vi er svært opptatt av å finne gode løsninger som gir forutsigbarhet hos forhandler, sier han.

- Vi skal stå sammen med våre kunder som har livets rett. 

Han er klar på at de også ønsker å finne gode løsninger i forhold til sluttkundene.

- Vi har allerede iverksatt relativt standardiserte løsninger for betalingsutsettelser – hvor mandatet til å gjøre disse ligger helt ut på kundesentret, sier Johnsen.

Tar flere grep
Johnsen sier at alle utbetalinger til forhandlere går som normalt.

- Vi jobber blant annet med avklaringer med enkeltforhandlere rundt tilbakeleverte restverdibiler, som jo normalt forfaller til umiddelbar betaling. 

- I tillegg forlenger vi nå løpende leasing- og privatleieavtaler som «standard vare», sånn at bilene blir hos kunden til forhandleren er klar til å møte kunden. Det siste selvsagt i god dialog med forhandleren og flytting av tilbakeleveringstidspunktet, fortsetter Johnsen.  

Rune Johnsen i Nordea forteller at risikoen er ulik hos de forskjellige forhandlerne.- Det er så langt vi ser nå ingen akutte saker.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn