Bertel O. Steen har innført en inndeling av arbeidsstyrken med to skift på verkstedene som går på 14 dagers turnus. Det blir da færre på jobb samtidig, redusert smittefare og mulighet for å sette inn et friskt team dersom det ene laget får smitte. 

- Det fungerer godt, og setter retningen for hvordan vi mener det er best å gjennomføre permitteringer hos forhandlere, sier konsernsjef Bjørn Maarud. 

Bertel O. Steen har i dag varslet alle ansatte om behovet for permitteringer og at det for en stor andel av våre ansatte vil bli benyttet en permitteringsgrad på 50 %.

Bertel O. Steen understreker at det vil være individuelle forskjeller i permitteringsgrader utfra funksjon og behov i dagens situasjon.

Les også: - Må påregne at Bertel O. Steen også vil permittere

I flere avdelinger
Nøyaktig hvilken permitteringsgrad den enkelte medarbeider vil få og totalt hvor mange som vil bli permittert er et detaljert arbeid som pågår for fullt i samarbeid med tillitsvalgte og ansattrepresentanter. 

Permitteringer vil også bli brukt i de øvrige av konsernets funksjoner, både innenfor import, logistikk og administrasjon. Også i disse stillingene vil en stor del permitteres 50 %.

Det medfører at en stor andel av Bertel O. Steens 2.400 ansatte vil permitteres i en eller annen grad. 

- Med en betydelig andel ansatte permittert på 50 % sikrer vi at vi opprettholder drift samtidig som vi har fleksibilitet til å justere når situasjonen endrer seg, sier Maarud.

Forsvarlige tilpasninger
- Målet er at vi skal kunne gjenoppta normal drift og opprettholde flest mulig trygge arbeidsplasser når situasjonen en gang normaliserer seg, sier Maarud.

Han mener at dette er en forsvarlig måte å handle på både i forhold til ansatte, kunder og de forpliktelser konsernet har.

I tillegg til permitteringer tilpasser konsernet også løpende sin kostnadsbase, blant annet ved å redusere større kostnadsposter som for eksempel eksterne konsulenter og markedsføring.

Bertel O. Steen påpeker at redusere kostnadene i situasjonen er viktig for å bidra til at konsernets likviditet opprettholdes.

Påvirker ikke konsernsjef-byttet
Styreleder Sverre Leiro bekrefter til BilNytt.no at det ikke er endinger i planen om konsernsjef-byttet 1. april som følge av korona-utbruddet:

- Harald Frigstad kommer til å sitte ved roret fra 1. april, og dra veksler på Bjørn Maaruds erfaring, sier Sverre Leiro.

Les også: Maarud slutter - Harald Frigstad overtar som konsernsjef 

BilNytt.no har tidligere skrevet at Frigstad er klar til å ta over som konsernsjef en måned før tiden.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn