Hele 362 daglige ledere hos norske merkeforhandlere har svart på BilNytt.no sin undersøkelse om koronapandemiens påvirkning på deres bedrift. Undersøkelsen ble gjennomført fra onsdag klokken 15.00 til torsdag klokken 12.00. Vi har fått svar fra representanter for alle bilmerker fra hele landet.

I del 1 av BilNytt.no sin undersøkelse gikk det frem at 44 % av merkeforhandlerne snart er avhengige av tiltakspakker. 8 av 10 forhandlere vil heller ha avgiftslettelser og direkte hjelp, enn lån og utsatte forfall.

Del 2 av BilNytt.no sin undersøkelse viste at hver femte merkeforhandler vil nedbemanne, og at 82 % av norske merkeforhandlere allerede har gjennomført permitteringer. 

Nybilsalget stuper
BilNytt.no har spurt merkeforhandlerne i hvilken grad ordreinngangen på nye biler de siste to ukene har blitt påvirket av korona-krisen.

Svarene er svært dramatiske:

 • Det er kun 11 % av forhandlerne som ikke har opplevd et fall på mer enn 20 %.
   
 • Så mange som hver fjerde merkeforhandler svarer at ordreinngangen har falt mer enn 80 % i løpet av de siste to ukene.
   
 • Nær halvparten av forhandlerne (48 %) melder at ordreinngangen har falt med mer enn 60 % i løpet av de siste to ukene.

Kontraktsinngang NYBIL: I hvilken grad har ordreinngangen på nye biler falt de siste to ukene?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Svært lav ordreinngang. Norge står stille.

- Ingen bruker penger da situasjonen er som den er.

- Vi er forberedt på at det vil bli mye verre før det blir bedre.

- Vi er i en liten kommune og når det ikke er tillatt å reise, gir resultatet seg selv.

Stor nedgang også på bruktbilsalg
Også på bruktbil er salgsnedgangen betydelig:

 • Det er kun 18 % av forhandlerne som ikke har opplevd et fall i bruktbilsalget på mer enn 20 % i løpet av de siste to ukene.
   
 • Mer enn en tredjedel (34 %) av merkeforhandlerne opplever et fall i bruktbilsalget på mer enn 60 %. 
   
 • 13 % av merkeforhandlerne melder at bruktbilsalget har falt med mer enn 80 %.
   
 • Nesten halvparten av forhandlerne (48 %) har opplevd et fall på mellom 20 og 60 %.

BRUKTBIL: I hvilken grad har salget av brukte biler falt de siste to ukene?

«I denne fasen er det først og fremst bilsalg som har stoppet opp. Kanskje det løsner når befolkningen får mer oversikt over situasjonen og økonomien. Ettermarkedet har også falt, men her er fallet kanskje på 40 %», skriver en forhandler.

Bruktbil blir vesentlig viktigere
BilNytt.no har også spurt merkeforhandlerne om dagens situasjon vil føre til at forretningsområdet bruktbil blir vesentlig viktigere for merkeforhandlerne fremover enn i 2019.

BilNytt.no har tidligere meldt at 2019 ble det store bruktbilåret for flere av de største bilforhandlerne.

Nå ser det ut til at 2020 blir et enda viktigere bruktbilår enn 2019:

 • Hele 91 % av merkeforhandlerne melder at forretningsområdet bruktbil blir viktigere enn i 2019.
   
 • Over halvparten av forhandlerne mener at bruktbil blir vesentlig viktigere.

Vil dagens situasjon (korona og valuta) føre til at forretnignsområdet bruktbil blir vesentlig viktigere for din bedrift fremover enn i 2019?

«Uavhengig av koronaviruset må de som skal overleve i bilbransjen få orden og tjene penger på brukt, men det er vanskelig. Kunden har fortsatt for høye forventninger til pris, og biler som har høy kilometerstand er vanskelig å få solgt og få korrekt innkjøpspris på», skriver en forhandler.

Frykter færre timebestillinger
Mange merkeforhandlere BilNytt.no har snakket med den siste tiden har påpekt viktigheten av servicemarkedet i den krevende tiden bilbransjen er inne i. 

BilNytt.no har spurt merkeforhandlerne hvordan de forventer at belegget på verkstedet blir den kommende måneden.

Merkeforhandlerne venter redusert belegg på verkstedet den neste måneden, men tror ikke at tilbakegangen blir like dramatisk som i nybil- og bruktbilsalget:

 • En fjerdedel av merkeforhandlerne tror ikke det blir mer enn 20 % dårligere belegg den kommende måneden.
   
 • 61 % tror at belegget blir mellom 20 % og 60 % dårligere den kommende måneden.

Servicemarkedet: Hvordan venter du at belegget på verkstedet blir den kommende måneden?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- P.t. "lever" vi av de timer som var booket for lenge siden.

- Lavere aktivitet enn normalt.

- Har ikke opplevd nedgang i bestillinger - kunder virker som de har tid og ønsker å holde bilen i orden. Vi tilbyr hente/ bringe-tjenester og gjør kundebesøket trygt for kunde med smitteforebyggende tiltak.

- Forventning om belegg på verksted er vel veldig vanskelig å svare på.

- Burde ikke utsatt PKK
Flere av merkeforhandlerne er også klare på at de mener det var feil av Statens vegvesen å utsette fristen for biler som skal på EU-kontroll grunnet korona-pandemien:

«Feil å utsette PKK 2 måneder. Blir ikke bedre om 2 måneder når det gjelder kostnader, de kommer uansett, der får vi sannsynligvis et rush etterpå i forhold til bemanning», svarer en av merkeforhandlerne.

«Kundene er oppfordret fra myndighetene til ikke å oppsøke noe hvis ikke det er nødvendig. Var veldig uheldig at EU-innkallinger ble utsatt», melder en annen merkeforhandler.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn