Som varslet legges det opp til at CO2-komponenten i avgifter for varebiler endres fra NEDC-verdier til WLTP i 2021.

Selv om overgangen i sum skal være provenynøytral, er det store sprik i endringene pr bilmodell, viser beregninger BilNytt.no har gjort basert på data Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

En Volkswagen Caddy-modell går ned over 12.000 kroner i avgift, mens en Volkswagen Crafter-modell går opp 30.000 kroner.

En Ssangyong Rexton går ned over 17.000 kroner i avgift, mens en Nissan NV400 går opp over 40.000 kroner i avgift.

Fortsatt er det flere bilmerker/importører som ikke har oppgitt WLTP-verdier i «Bildatabasen» for varebiler, til tross for at disse verdiene ligger til grunn for avgiftene 1. januar 2021. 

Søk i BilNytt.no sin avgiftskalkulator for VAREBILER: 

Disse varebilmodellene går opp mest i avgift:
(Listen er ikke komplett da det for en rekke varebilmodeller ikke foreligger WLTP-tall. Det gjelder blant annet Ford, Renault, Fiat, Isuzu, Iveco, Land Rover, samt flere modeller fra blant andre PSA. For Mercedes-Benz har det for BilNytt.no foreløpig kun vært mulig å sammenligne NEDC og WLTP på noen enkeltmodeller).

BilNytt.no har hentet inn WLTP-verdier på varebilmodeller for Peugeot og Citroën. Kilde: OFV/Bilimportørene/BilNytt.no

Disse varebilmodellene går ned mest i avgift:
(Listen er ikke komplett da det for en rekke varebilmodeller ikke foreligger WLTP-tall. Det gjelder blant annet Ford, Renault, Fiat, Isuzu, Iveco, Land Rover, samt flere modeller fra blant andre PSA. For Mercedes-Benz har det for BilNytt.no foreløpig kun vært mulig å sammenligne NEDC og WLTP på noen enkeltmodeller).

Kilde: OFV/BilNytt.no

- Verdier alle bør ha klare
I fjor, da den samme øvelsen ble foretatt på personbilene, skrev BilNytt.no at flere bilimportører manglet WLTP-data.

Flere importører BilNytt.no har vært i kontakt med har ikke kunnet levere data for å beregne ny avgift ved overgang til WLTP.

Direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Wirak, er spent på hvilke utslag en del av konkurrentene får i overgangen til WLTP.

- Vi har lagt merke til at det fremdeles er få som oppgir WLTP-verdiene, selv om det er kort tid igjen før de blir gjeldene. Dette er verdier alle bør ha klare i dag, sier han.

Volkswagen-importøren er fornøyd med varebilavgiftene ikke lenger er en fast prosentsats av personbilavgiftene, slik det har vært tidligere:

- Vi glad for at varebilavgiftene ikke lenger er en-til-en med personbilavgiftene, slik det har vært snakk om i flere år, sier Håkon Wirak.

Wirak sier at det ikke kom noe i statsbudsjettet som gjør at de må endre sine volumestimater for 2021.

- De største endringene for vår del er knyttet til allerede kjente forhold relatert til overgangen fra NEDC til WLTP, og er ikke knyttet til endringer i statsbudsjettet isolert sett, sier Håkon Wirak til BilNytt.no.

Glad for vridning bort fra personbilavgifter
- Vi hadde en gjennomgang med forhandlerne torsdag, og ser ingen dramatikk i dette, sier Wirak.

- På Crafter er det ikke enkelt å se noen rød tråd. Der kommer våre 4Motion-modeller godt ut, men det må tilskrives WLTP-overgangen og ikke endringer i budsjettet, sier Håkon Wirak.

Noen av de største utslagene i form av lavere avgift kommer på utgående Caddy-modeller. En 2.0 TDI 4Motion med 122 hk får en avgiftsreduksjon på 12.401 kroner. Men dette er det trolig få som får nyte godt av.

- Vi har ikke så mange igjen av utgående Caddy-varianter som skal registreres i 2021. På nye Caddy Cargo er det snakk om kun moderate endringer.

- Vesentlige avgiftsøkninger
Informasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen, sier at avgiftsøkningene på deres modeller ikke er slik de hadde sett for seg. 

- Flertallet av varebilene våre har fått vesentlige avgiftsøkninger, som er høyere enn vi forventet dersom man skulle tro på en provenynøytral overgang, sier Olsen til BilNytt.no.

- Det er naturligvis noe som kan komme til å påvirke salget negativt dersom forslaget blir vedtatt, fortsetter han. 

Espen Olsen i Toyota Norge sier til BilNytt.no at de har vært i kontakt med Bilimportørenes Landsforening (BIL) om saken.

Les også: Ulikt syn på avgiftshopp for ladbare hybrider

Høyest påslag
Blant bilene som ligger i tallgrunnlaget fra OFV, er det en utgave av Nissans NV 400 som får den høyeste avgiftsøkningen i kroner – på 42.995 kroner.

En modell som Nissan selger betraktelig mer av, Navara, får i regjeringens forslag et avgiftspåslag på mellom 12.000 og 16.000 kroner.

- Dette er noe vi vil bruke tiden fremover til å se nærmere på. Dette er viktig for oss som alle andre, sier Knut Arne Marcussen, informasjonssjef hos Nissan-importen Nissan Nordic Europe Norway, til BilNytt.no.

- I sum skal det gå i null
Bilimportørenes Landsforening (BIL) hadde et styremøte torsdag, hvor de gikk gjennom saken. 

BIL-direktør Erik Andresen minner om at det i regjeringens forslag til statsbudsjett forslås å øke de positive satsene i CO2-komponenten for varebiler med 6 %.

- Derfor er det viktig at man legger inn denne før man kalibrerer, understreker Andresen til BilNytt.no. 

Erik Andresen i BIL minner om at også når målemetoden for CO2-utslipp ble omgjort fra NEDC2 til WLTP på personbiler i fjor, ga det store utslag for enkelte modeller.

- Det er ikke meningen at hver enkelt modell skal gå i null. Noen modeller får lavere avgift, noen går i null, og noen får høyere avgift, sier Andresen. 

- Men i sum for alle varebil-modellene, så skal det gå omtrent i null, fortsetter han. 

Han minner om at dette ikke er noe enkelt puslespill, og at BIL nå er i gang med å se på saken. 

- Skulle det vise seg at det mot formodning ikke er avgiftsnøytral kalibrering, så skal vi melde fra om det, men vi har stor tillit til byråkratene i Finansdepartementet, sier Erik Andresen.

Søk i BilNytt.no sin avgiftskalkulator for VAREBILER: 

Les mer om statsbudsjettets betydning for bilbransjen:

Søk i BilNytt.no sin avgiftskalkulator for PERSONBILER: 

Kalkulatoren er basert på data fra Opplysningsrådet for Veitrafiken.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn