Lørdag meldte BilNytt.no at bilutsalg i Oslo og ni andre kommuner måtte stenge som følge av spredning av en mutant av korona-viruset. 

Tiltakene varer i første omgang ut måneden. 

Omkring én million mennesker er nå rammet av den tøffeste sosiale nedstengningen i løpet av koronapandemien. 

Det er varslet ytterligere tiltak i flere omkringliggende kommuner klokken 21 søndag kveld. 

Det er nå svært mye usikkerhet rundt koronaviruset og den videre utviklingen.

BilNytt.no har stilt flere merkeforhandlere som har anlegg i de berørte områdene følgende spørsmål: 

 1. Hvilke tiltak gjør dere?
 2. Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?
 3. Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?
 4. Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?
 5. Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

 Frode Hebnes, administrerende direktør i Bilia Personbil: 

1: - Hvilke tiltak gjør dere?

- Vi følger de til enhver tid gjeldende regler og anmodninger. Vi har allerede stengt ned butikkene og bilsalg ved Bilia Skøyen, Økern og Follo som er omfattet av de forsterkede restriksjonene i disse kommunene. Vi følger med på om det eventuelt kommer endrede restriksjoner, og vi i så tilfelle forholde oss til det. Alle med kundekontakt vil nå bruke munnbind.

2: - Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- Vi har tett dialog med våre medarbeidere, og oppdaterer de fortløpende. Vi har også oppdatert informasjon på bilia.no og på Facebook til våre kunder.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Det avgjørende her blir trolig hvor langvarig denne nye situasjonen blir. I det korte bildet vil det trolig få moderate konsekvenser, men hvis dette strekker seg over lengre tid så vil det klart påvirke kontraktsinngangen.

- Vi har i flere år vært operative med komplett netthandel tilknyttet brukte biler på bilia.no. Vi ser heller ikke noen større utfordringer tilknyttet salg av nye biler.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Vi velger å se an situasjonen i tiden fremover. Så lenge det kun er bilsalg ved noen få av våre lokasjoner som er påvirket så er det ikke kritisk i det kortsiktige bildet. Vi følger imidlertid situasjonen tett i forhold til eventuelt utvidet omfang i geografi og/eller virksomhetsområder.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Dette vil definitivt ikke påvirke nybilsalget positivt. Hvor store negative konsekvenser dette får vil påvirkes av geografisk omfang, og hvor lang tid dette vil strekke seg over, avslutter Hebnes.

 Lars-Erik Presterud, konsernsjef i Erik Arnesen

1: - Hvilke tiltak gjør dere?
- Vår beredskapsgruppe har vært "på" siden lørdag morgen og igjennom helgen. Vi tror det alltid er lurt på ha litt is i magen i sånne situasjoner, men vi har planene klare. Det vi konkret gjør i første omgang er at vi holder verkstedet åpent fra mandag, med inn- og utlevering av bil/nøkkel under svært kontrollerte former utenfor butikk. 

- Vi øker vår digitale tilstedeværelse og vil være enda tettere på kundene. I tillegg vil vi fortsatt utlevere solgte biler løpende, da disse fortsatt kommer fra våre importører som normalt. Vi vil levere biler hjemme på døren hos kunden eller hos oss. Dette blir imidlertid en svært begrenset overlevering med strenge smittevernsrutiner.

2: - Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- Vi har informert alle ansatte om våre tiltak, i tillegg til at vi stenger butikken og holder alle de som kan være hjemme på hjemmekontor. Videre at vi kommer med ytterligere info i morgen.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Vi selger mye bil digitalt i dag og dette blir en test på om vi kan bli enda bedre på dette. Vi er i ferd med å lande digitale signeringsløsninger som gjør dette mulig i enda større grad, men vi skal i utgangspunktet allerede nå klare å selge bil til de som vil ha ny bil.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Jeg ønsker ikke å spekulere i det, vårt absolutte mål er først og fremst å holde hjula i gang og alle våre flotte folk i arbeid, slik vi har gjort siden starten av 2020. Vi hos Erik Arnesen er gode til å takle kriser, og vi skal takle det denne gangen også.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Ja, det kan godt være, men vårt utgangspunkt er at vi skal opprettholde salget med digitalt salg, og være tett på kundene våre. Det er alltid noen dører å åpne, når andre lukkes, det er bare å finne de. Og de finner du ikke hvis du setter deg på gjerdet eller permitterer laget ditt, så vi ser muligheter, avslutter Presterud.

 Lars Borger Hansen, administrernde direktør i Birger N. Haug: 

1: - Hvilke tiltak gjør dere?

- Vi tilpasser oss de lover, regler og retningslinjer som gjelder. Det betyr at vi i praksis har stengt bilsalgsavdelingene i Follo og Oslo, mens vi holder verkstedene åpent innenfor de regler som gjelder. Vi har i ettermiddag sendt ut e-brev til alle kunder med informasjon om at alle verkstedkunder er velkommen, og hvilke smittevernstiltak vi har satt i gang.

- For eksempel tilbyr vi til vanlig en desinfisering innvendig ved hjelp av en desinfiseringsmaskin, og det er en jobb vi tar 290 kroner for. I Follo og Oslo inkluderer vi nå denne desinfiseringen for verkstedkundene som en trygghet.

2: - Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- Vi informerte lørdag om hovedretningen, og det er daglig leder på hver avdeling som tilpasser drift og iverksetter tiltak – hos oss er det ikke «one size fits all».

- Så må vi tilpasse driften underveis – det kan jo for eksempel hende at det blir færre verkstedkunder i Follo utover uka, siden det er episenteret for smitten på nåværende tidspunkt, og at kundene der er mer skremt enn i Oslo.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Vi har leveringsklare biler på lager, noe vi har hatt siden høsten, og vi har derfor historisk lav ordrereserve. Derfor vil nedstengningen gå utover salget vårt i januar.

- Vi har digitale prosesser som kan håndtere hele kjøpsprosessen inkludert signering, og vi tilbyr kundene som ønsker det digital gjennomgang. Vi vil ha kapasitet tilgjengelig for å betjene kunder digitalt.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Hver daglig leder må se på sin avdeling. Men når butikkene blir stengt, så er det slik at det blir vanskelig å se for seg at det er jobb for alle selgere. Denne nedstengingen er mer dramatisk enn den var i mars.

- Det vil bli sendt ut ytterligere informasjon til ansatte i Follo og Oslo, men jeg kan ikke utelukke permitteringer ganske raskt. Vi ønsker naturligvis å holde hjulene i gang lengst mulig, det vi gjorde med suksess på våren i fjor. Håpet er at denne nedstengingen blir kortvarig.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Dette går utover salget vårt - vi er 100 % eksponert i Stor-Oslo. Så vil varigheten av nedstengingen avgjøre hvor mye salget vil påvirkes. Samtidig tror jeg det er enda færre som vil kjøre kollektivt nå, og flere som vil kjøre bil. Vi har leveringsklare biler som markedet ønsker, og det er fordelen vår, avslutter Hansen.

 Ole Grangaard, eier og daglig leder i Mobile: 

1: - Hvilke tiltak gjør dere?

- Salgsavdelingene hos Mobile Follo, Mobile Oslo, Mobile Ensjø, Mobile Skøyen og Mobile Moss kommer til å være stengt hele uke 4, men alle ansatte i salgskorpset vil være på hjemmekontor. Vi holder verkstedene åpne, selvfølgelig med fortsatt høyt fokus på godt smittevern.

2: - Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- I løpet av lørdag og søndag har hver enkelt daglig leder vært i kontakt med alle sine ansatte og informert om hva som gjelder for kommende uke. Selgere er bedt om å holde seg hjemme, og vi har sørget for at de har tilgang til hjemmekontorløsninger.

- Øvrige ansatte er bedt om å møte på jobb mandag, og så skal vi være løsningsorienterte for de som nå får utfordringer med eventuelt stengte barnehager og lignende.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

Det vi har opplevd gjennom helgen er at det har kommet like mange henvendelser fra kunder om tilbud på bil som ellers, og vi skal legge opp til at både nye og brukte biler kan selges.

- Nå har vi ikke fullstendige løsninger for å gjennomføre hele bilkjøpet på nett, men vi vil anse skriftlig aksept av tilbud som gyldige kontraktsinnganger, og våre selgere kommer til å være aktive på telefon og e-post.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Nå tar vi en dag av gangen, og satser selvfølgelig på at vi er tilbake i normal drift fra mandag 1. februar. I utgangspunktet vil alle våre ansatte være på jobb, noen vil bare sitte på hjemmekontor.

- Skulle nedstengningen utvides må vi bare vurdere fra dag til dag hvordan kundetilgangen utvikler seg. Oppsummert så er ikke permitteringer noe som står øverst på vår agenda nå.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Skulle dette bli kortvarig, og lignende tiltak ikke blir innført flere steder, så ser vi for oss at det kan bli en liten utsettelse av volumet som normalt ville vært solgt. Vi opplevde i 2020 at det som uteble av salg under starten av pandemien, ble tatt igjen – og vel så det – utover våren og sommeren.

- Oppnås kontroll over smittesituasjonen relativt raskt, mener vi at det er all grunn til at det samme vil skje i år, men at det kan bli en forskyvning av salg fra første kvartal til kanskje andre kvartal dersom tiltakene forlenges, ser vi ikke bort fra, avslutter Grangaard.

 Petter Breivik, eier og daglig leder i Autoria: 

1: - Hvilke tiltak gjør dere?

-  Vi følger de retningslinjene som gis, og bilbutikkene er stengt. Autoria Kolbotn (Nordre Follo kommune) stengte butikkene sine på fredag og var stengt i hele går. Autoria Ski (Ås kommune) var åpen frem til klokken 12:00 på lørdag. Dette medfører at bilutstillingene er stengt og selgerne er sendt på hjemmekontor. Selgerne jobber fremdeles mest mulig normalt og vil være tilgjengelige på mail og telefon. Verkstedene vil gå så normalt som mulig fra mandag. 

- Det er satt opp sperringer som stenger av salgsavdelingene. Det er klart at nedstengingen av samfunnet vil få konsekvenser også for våre ansatte, slik at vi jobber med å skaffe oversikt over kapasiteten vår fra mandag av. Vi vil trolig ha noe redusert kapasitet. Vi forventer også at en del kunder vil utsette timene sine, så forhåpentligvis vil dette passe noenlunde sammen. 

- Vi har allerede forsøkt å jobbe mest mulig kontaktfritt på verkstedene slik at vi bruker nøkkelautomatene til inn og utlevering i størst mulig grad, også på dagtid. Vi har et forsterket fokus på smittevern. 

2: - Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- Vi har informert så godt vi kan om situasjonen og gitt beskjed om hvem som skal være på hjemmekontor og hvem som skal møte på jobb. Vi var forberedt på dette på fredag og alle ansatte som kunne havne på hjemmekontor ble bedt om å ta med nødvendig utstyr hjem på fredag.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Dette vil gå ut over kontraktssigneringen i den perioden butikkene er stengt. 

- For Skoda sin del så har vi nå i noen få uker en tsjekkisk-registrert Enyaq utstilt. Dette er første anledning kundene har til å sitte i bilen, og vi har hatt stor pågang. Slik sett var selvfølgelig dette svært uheldig timing uheldig for oss. Det er mange interessenter på den bilen som har ventet på muligheten til å komme inn i bilen. Vi vil fortsatt kunne legge til rette for kontraktsskriving dersom kundene ønsker det. Vi gjennomfører i dag ikke hele prosessen på nett.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Slik det ser ut i dag ser vi ikke for oss at vi kommer til å gå til permiteringer/andre sparetiltak.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Det beror helt på varigheten. Blir det kun noen uker tror vi det kun vil forskyve kontraktsinngangen litt i tid. Blir det langvarig vil det trolig få konsekvenser for forbrukertilliten og redusere salget totalt, avslutter Breivik.

 Christian Andresen, deleier og daglig leder i Andresen Bil: 

1: - Hvilke tiltak gjør dere?

- Vi gjør det vi blir bedt om av lokale og nasjonale myndigheter, det vil si at verkstedet holder åpent mens salg av biler skjer fra hjemmekontor og ikke i butikk. Vi har også hatt en gjennomgang av eksisterende smitteverntiltak og sikret at de er i tråd med siste anbefalinger og pålegg.

2: - Hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- Ansatte i servicemarkedet møter som normalt. Selgere selger bil fra hjemmekontor. Utlevering av allerede solgte biler til kunder vil gjennomføres med ekstra smittevernstiltak. Vi er godt vant med endringer i våre rammevilkår, så fokuset ovenfor ansatte er alltid å se muligheten innenfor rammene og ikke bruke tid på det vi ikke får gjort noe med.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Det er ingen grunn til at dette skal ha vesentlig betydning på kontraktsinngang i det lange løp. Vi kan gjennomføre hele salgsprosessen digitalt med kundene.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Riktig bemanning og kostandsfokus er en kontinuerlig prosess, så kortsiktige svingninger som koronapandemien til nå har gitt oss, innebærer ingen usikkerhet for våre medarbeidere.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Det er for tidlig å si hvor skremt befolkningen har blitt av avisoverskriftene, men med vår erfaring etter hva som skjedde for et snaut år siden tilsier det av vi ved slutten av året vil kalle det «naturlige svingninger». Det er naturlig at det blir solgt færre biler i en periode når kunden ikke får lov å besøke butikker, og butikkene ikke kan holde åpent, for kunder har fortsatt behov for å snakke face-to-face med gode rådgivere i en salgsprosess, avslutter Andresen.

 Thorbjørn Myrhaug, konserndirektør i Bertel O. Steen Detalj: 

1-2: - Hvilke tiltak gjør dere, og hvilke instrukser har dere gitt deres ansatte i helgen?

- Utbruddet i Nordre Follo bare understreker viktigheten av å gjøre en grundig jobb med smittevern. Bertel O. Steen har lenge hatt strenge rutiner for smittevern og fått gode tilbakemeldinger på det arbeidet både fra Arbeidstilsynet og kommunale myndigheter. Dette er et arbeid som er stadig videreutviklet gjennom tiden med korona, for eksempel innførte vi før jul bruk av Fogger hos samtlige forhandlere for å sikre virusfrie kontaktflater. Den brukes til å spre desinfeksjonsvæske i biler (demobil, utlånsbiler, verkstedbiler) og legger et lag på alle bilens flater. I den situasjonen vi er i nå er det viktigere enn noen gang at regelverket for smittevern etterleves, og der gjør forhandlerne en meget god jobb. 

Av nye tiltak som er gjort nå i helgen kan nevnes noen eksempler: 

 • Hver forhandler i det berørte området avsetter et dedikert område i salgshallen for utlevering av nye og brukte biler og avgrenser denne mot øvrig virksomhet.
 • Vi har satt inn ekstra ressurser til kundesenter for å besvare henvendelser.
 • Vi kontakter kunder av berørte forhandlere.
 • Vi kontakter kunder som har verkstedtime og bekrefter at timen går som planlagt. Så langt har vi fått god respons på dette, kundene er glade for å bli oppringt og svært få avbestiller.
 • Vi oppdaterer og kommuniserer i våre digitale kanaler.
 • Og understreker for alle ansatte den ekstreme viktigheten av at smitteverntiltak etterfølges.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Fokuset vårt ligger på å sikre et godt smittevern for våre ansatte og våre kunder, slik at vi sikrer at det er trygt å være på jobb og trygt å besøke oss. Jeg ønsker ikke å spekulere noe om mulige konsekvenser for kontraktsinngang nå.

- Gjennom andre halvår 2020 la vi stor vekt på å utvikle en løsning som muliggjør 100 % digital håndtering av salget, inkludert digital signering av kontrakt og leasingpapirer. Videre foregår oppgjørsskjemaer etc. digitalt. Ved sykdom eller pandemier kan vi derfor overføre arbeidsoppgaver sentralt og inn i det digitale løpet. Det er bare å kontakte oss for å kjøpe bil.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Vi har ingen planer om permitteringer nå. Vi får se hvordan dette utvikler seg den nærmeste tiden, og ønsker ikke spekulere noe videre om det.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- En forverring av korona-situasjonen er selvsagt ikke bra. Men vi har vært tydelige på at det er en ustabil situasjon med raske svingninger, og er innstilt på å snu oss raskt og håndtere det best mulig. Ønsker ikke gjette på hvordan det vil utvikle seg, men konstaterer at vi hadde god fart i andre halvår tross koronaen, og vi har med en god ordrereserve inn i året, avslutter Myrhaug.

 Hallvard Vikeså, administrerende direktør Bavaria Norge: 

1: - Hvilke tiltak gjør dere?

- Vi har allerede svært gode retningslinjer og rutiner knyttet til smittevern – noe som ytterligere følges opp i tiden fremover. Vi følger selvfølgelig både nasjonale og kommunale retningslinjer.

3: - Vil disse tiltakene gå hardt utover kontraktsinngangen? Er det mulig å gjennomføre hele bilkjøpet på nett hos dere – inkludert kontraktsignering?

- Vi er fullt i stand til å jobbe digitalt med våre kunder, noe vi har gjort i lengre tid.

4: - Hvor langvarig må lockdown være før dere ser på permitteringer/andre sparetiltak?

- Varighet på lockdown vil avgjøre om hvilke tiltak vi vurderer og iverksetter. Skulle det påvirke vår drift i stor grad kan naturligvis permitteringer måtte gjennomføres, men vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å unngå det.

5: - Tror dere det som nå skjer vil gå utover nybilsalget i første kvartal?

- Det som nå skjer - alt etter varighet - kan fort påvirke driften vår, ikke bare nybilsalget, men hele businessen, avslutter Vikeså.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn