I forrige uke meldte BilNytt.no at temaet ‘bærekraft’ skal bli like viktig som ‘sikkerhet’ for Volvo Cars, og at Møller Mobility Group nå endrer strategi og vil la bærekraft være sin fremtidskraft.

BilNytt.no meldte også at Norges Bilbransjeforbund (NBF) har en ny strategi basert på flere av FNs bærekraftsmål, og at de denne uken arrangerer "bærekraftsuken", som dagens årskonferanse er en del av.

En av dem som holdt innlegg under NBFs årskonferanse i dag, var FNs Kim N. Gabrielli.

Han er CEO i UN Global Compacts Norge (UNGC), som har Norges-kontor i Næringslivets Hus i Oslo, i likhet med NBF. 

- Skjedd utrolig mye på to år
- Forenklet sett kan vi dele ansvarlig og bærekraftig næringsliv inn i to, sa Gabrielli.

- Det som handler om compliance, regler, rapportering på den ene siden, og det som handler om bærekraft som businessmulighet på den andre siden, fortsatte han.

- Når det gjelder businessmuligheter har det skjedd utrolig mye i forståelsen og engasjementet for dette de siste to årene.

- Bevisene virker nå å være overveldende om at fremtidens næringsliv må være grunnleggende bærekraftig.

Gabrielli trakk frem det han mener er to klare trender i næringslivet:

- Mer åpenhet og ansvarlighet – og bærekraft som businessmulighet, sa Gabrielli.

Han trakk deretter frem Møller Mobility Group, og spesielt deres bildelingsselskap Hyre, som eksempler på selskap som nå ser på bærekraft som en fremtidig business-mulighet.

Frem mot 2022 vil bildelingstjnester ifølge Gabrielli vokse med 20 % i året.

Møller Mobility Group har lagt FNs bærekraftmål nummer 3, 9, 10, 11, 12 og 13 til grunn for sin nye konsernstrategi.

UNGC er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og har over 12.000 selskaper som medlemmer, hvorav rundt 260 i Norge.

Møller Mobility Group, Bertel O. Steen og Kongsberg Gruppen medlemmer via det norske kontoret, mens de fleste bilprodusentene og mange andre bilbransjeaktører er medlem via sitt "hjemland".

Alle UNGCs medlemmer rapporterer årlig om ansvarlig næringsliv og hvordan de jobber med dette.

Les også: - Det er bærekraft også i å holde dagens bilpark ved like

Den økonomiske muskelen viktig
Gabrielli sa videre at EUs voksende ambisjoner, blant annet med European Green Deal, vil legge tydelige føringer for utviklingen i norsk næringsliv. 

Hans hovedbudskap var at regler, rapportering og compliance ikke er nok for å fart på det grønne skiftet. Han mener at den økonomiske muskelen og motivasjonen om vekst er vel så viktig:

- Det er ingen hemmelighet at økonomisk vekst vil være den aller viktigste driveren for å få selskaper til å tenke nytt, sa Gabrielli.

- Bærekraftsmålene er vår tids største businessmulighet fordi myndighetene, forbrukerne og finans nå ser potensialet, sa Kim N. Gabrielli.

Gabrielli minner om at etterspørselen etter grønne produkter og tjenester stadig øker:

Ifølge Gabrielli meldte Forbes i 2019 at nesten 9 av 10 forbrukere i USA og Storbritannia vil at bedriftene skal hjelpe dem med å ta bærekraftige valg, men at nesten halvparten mener at bedriftene gjør det vanskelig for dem i dag.

- Det er et potensial for å gjøre bærekraft til business, selv om tallene for Norge fortsatt er noe lavere enn flere av våre naboland, slo Gabrielli fast. 

Som et eksempel peker han på at DNB i fjor lanserte sitt grønne finansieringsprosjekt: Banken skal investere 450 milliarder i bærekraftssatsninger fram mot 2025.

- Tilsvarende endringer ser vi nå hos KLP, Storebrand og mange av UN Global Compacts medlemmer.

Han var likevel tydelig på at ikke alt er rett frem: 

- For noen år siden ville mange av dere vært kritiske til elbiler på grunn av rekkevidde, nå er det uenighet om hydrogen, men det vi vet er at vi ikke har noen annen mulighet enn å finne nye løsninger også innen transport, sa Gabrielli.

- Bilens posisjon er god - men den er ikke varig
- Da vi skulle utmeisle ny strategi var det helt utenkelig å ikke basere denne på FNs bærekraftmål, sa Stig Morten Nilsen til BilNytt.no i forrige uke.

I dag presenterte Nilsen NBFs nye strategi for deltakerne på NBFs årskonferanse. 

- Bilens posisjon i samfunnet er god, men den er ikke varig, sa NBF-sjef Stig Morten Nilsen. 

Han trakk frem at et Norge uten bil er utenkelig, og NBF mener bilen både knytter Norge sammen og bidrar til glede.

- Vårt fokus fremover blir derfor å ta bilen inn i fremtiden – gjennom bærekraftig bilbruk. Vi må synliggjøre innsatsen vi allerede gjør for å minimere de negative aspektene med bilbruk, sa Nilsen.

- For å skape en bærekraftig bilbransje gjelder det å ta ansvar for det som skjer i en bils livsløp, sa Stig Morten Nilsen, og hentet frem dette bildet som viser det Nilsen kaller "Fra vugge til vugge"-tankegangen.

Simona Trombetta, direktør for kjedeutvikling og tjenester i Bertel O. Steen, holdt også et innlegg under årskonferansen hvor hun snakket om mobilitetskonseptene Fleks og Otto.

- Jeg har blitt utfordret av NBF til å svare på om Otto og Fleks bare er eksperimenter, eller om det er en forretningsmodell. Vi mener det handler om begge deler, og tror det er mulig å oppnå lønnsomhet, sa Simona Trombetta.
 

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn