Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har etter Stortingsvalget oppnådd flertall uten støtte fra Rødt eller MDG.

Dermed ligger det an til flertallsregjering på rødgrønn side. Om enn med noen usikkerheter i timene etter at valgresultatet foreligger med tanke på om Senterpartiet vil sitte i regjering med SV. Arbeiderpartiet vil snakke med alle.  

Det vil også bilbransjeorganisasjonene Bilimporøtrenes Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforund (NBF).  

- Vi ønsker Støre lykke til og håper på en flertallsregjering. Det gir mest stabilitet og forutsigbarhet, sier sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL, Ida Krag, til BilNytt.no.

- Vi forventer at en ny regjering vil føre en politikk som forsterker det grønne skiftet på veiene og som tar oss mot 2025-målet. Spenningsmomentet er hva Sp og SV kan enes om, fortsetter Krag.

Også kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland, håper på en flertallsregjering som kan gi forutsigbarhet for bransjen:

- Nå ser det ut som at det er grunnlag for en flertallsregjering. Det er viktig for å få forutsigbarhet, sier han til BilNytt.no.

- Vi hadde god dialog med disse tre partiene sist de satt i regjering, og det ligger en del muligheter her. Vi vil gi innspill og det kan se ut som et flertall vi kan samarbeide godt med.

- Forutsigbarhet, det er grunnleggende og alt annet er uansvarlig. Vi forventer en regjering som anerkjenner at bilen er en viktig del av løsningen innen mobilitet og klima, sier Egil Steinsland i NBF til BilNytt.no.

- Og så forventer vi at de lytter til oss og at vi får en god dialog. At vår stemme når inn, legger Steinsland til.  

Les også: NBF: - Frem mot jul blir en uvanlig spennende periode for bilbransjen

Gunstigere avgiftspolitikk
Bil- og avgiftspolitikken til den nye regjeringen vil etter hvert bli avklart gjennom sonderingene og forhandlingene, før en regjeringserklæring foreligger.

Hvis Ap, Sp og SV blir enige etter regjeringsforhandlingene ligger det an til innføring av elbilmoms da alle partiene har vedtatt dette på sine landsmøter. 

De vil alle tre innføre moms på elbiler over 600.000 kroner, og Senterpartiet har vært tydelige i forkant av valget at det ikke er aktuelt å sitte i en regjering som aksepterer pumpepriser på over 20 kroner literen.  

- Med tyngdepunktet klart hos Ap og Senterpartiet taler det for en gunstigere avgiftsprofil, enn om SV var større enn de er, sier Ida Krag.

- Jeg håper Støre finner en finansminister som mener at utgiftskutt på veiene er viktigere enn høyere inntekter, sier Ida Krag i BIL. 

Les også: BIL: - Vi trenger tydelige signaler og forutsigbarhet

Tror ikke på 2022
Det ser imidlertid ikke ut til at en ny regjering rekker å innføre dette allerede fra 1. januar 2022.

At elbilmoms innføres med den nye regjeringen, tviler ikke Krag på, men som før valget er det knyttet usikkerhet til når den kommer. Hun peker på en nyhet på tampen av forrige uke som en mulig forlenger av momsordningen.

- Det er ikke tvil om at moms på elbil vil komme, men gitt lekkasjen fra sittende regjering om at de viderefører momsfritaket ut 2022, og med signalene som er kommet både fra Marit Arnstad og Espen Barth Eide, er det godt håp om at det ikke står 1. januar 2022 som innføringsdato, sier Krag.

Hun tror likevel det er sannsynlig at det skjer en moms-innføring i kommende stortingsperiode:

- At det ikke innføres i denne perioden, skal mye til for at ikke skjer, sier Krag.  

Heller ikke NBF tror på innføring av moms på elbiler "over natta":

- Vi forventer ikke at de innfører moms på elbil over natta, eller at det kommer store endringer i engangsavgifter på denne måten. Vi forventer at det tas i små og forutsigbare steg, sier Egil Steinsland. 

- BIL skal fremme våre synspunkter for bilpolitikken i forhandlingene som nå kommer. Nytt flertall og ny politikk skal utmeisles, og det vil komme endringer. Men alle er forpliktet på 2025-målet og det fordrer politiske grep, sier Ida Krag.

- Vi skal også jobbe tett mot det nye Stortinget. Om det blir flertallsregjering er det noe mindre makt i Stortinget, men vi vet jo ikke om det blir en flertallsregjering, avslutter Ida Krag.

Les også: - Skal moms på elbil innføres gradvis, må også avgiftene på fossile biler økes

Les også: Blåmandag for bilbransjen: - Det er ganske absurd!

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn