Det er i bilbransjen knyttet stor spenning til Senterpartiets landsmøte denne helgen, som startet klokken 11.00 i formiddag.

Grunnen er at partiet skal vedta om de vil innføre moms på elbiler over 600.000 kroner eller ikke. Dersom de går inn for moms er Sp på linje med Arbeiderpartiet (Ap) og SV.

Meningsmålinger gir klare indikasjoner på at det blir regjeringsskifte til høsten, og da ligger det samtidig an til innføring av elbilmoms allerede neste år om Sp bestemmer seg for momsinnføring i helgen.

Flertallet i programkomiteen har foreslått en bunnfradragsmodell med moms over 600.000 kroner. Et mindretall vil imidlertid videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler til elbilene er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter, mens bruksfordelene gradvis reduseres.

- Feil inntrykk
Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og er Aps klimapolitiske talsmann. Han har flere ganger vist til at det bare er rett og rimelig at det kommer elbilmoms på biler over 600.000:

- Du er hjertelig velkommen til å kjøpe en Porsche Taycan, men du må ikke ha det for å komme hverken til hytta eller barnehagen – det er et luksuskjøp, sa Espen Barth Eide under NAF, BIL og NBFs frokostmøte i oktober i fjor.

Noen av de som reagerer på et begrep som «Porsche-moms», «Taycan-moms» og «luksusbil-moms», som en generell omtale av eventuell elbilmoms, er Volvo. 

Volvo peker på at dersom det blir en momsordning med bunnfradrag på elbiler over 600.000 kroner blir innført allerede ved årsskiftet, vil langt flere elbiler enn bare Porsche Taycan bli berørt:

Hvis dette blir politikerne og medias måte å omtale elbilmomsen på er jeg redd det skapes et inntrykk blant beslutningstagere og kunder at det ikke er så farlig med elbilmoms over 600.000, fordi det bare er «luksusbilene» som får det, sier Rita Kristin Broch til BilNytt.no.

Hun er Managing Director i Volvo-importøren Volvo Car Norway.

- Realiteten er at moms, med en slik modell, vil legges på en rekke sikre og klimavennlige familiebiler som veldig mange nordmenn ønsker seg og som bidrar til det grønne skiftet. Disse bilene vil bli mer utilgjengelige med en slik ordning, sier Broch.

- Bør handler om miljøpolitikk
Broch trekker også frem noen flere momenter ved en eventuell innførsel av elbilmoms: 

- I tillegg vil en bunnfradragsordning virke konkurransevridende, noe som er uheldig, sier Broch. 

- Elbilfordelene bør handle om miljøpolitikk, og skal vi nå 2025-målet må vi ha ordninger som sørger for at biler i alle segmenter er konkurransedyktige og at moms dermed innføres gradvis for alle over tid, fortsetter Broch.

- Husk at i flere deler av landet, utenfor byene, har elektrifiseringen av bilparken så vidt startet, sier Rita Kristin Broch til BilNytt.no.

Volvos første elbil, XC40 Recharge, har i dag en startpris på 524.900 kroner ifølge Volvos egne nettsider. 

Denne uken ble det elektriske modellutvalget doblet, da elbilmodellen C40 ble klar for bestilling. Produsenten skal lansere en ny elektrisk modell hvert år frem til 2025, og i 2030 skal Volvo kun selge elektriske modeller.

Neste år kommer en elektrisk utgave av Volvos XC90 - en bil som sannsynligvis vil rammes av eventuell momsinnførsel.

- Ikke gitt at det blir fra neste år
- Vi følger spent med på Senterpartiets landsmøte, sier Erik Andresen til BilNytt.no.

Han er direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL), og minner om at det kan bikke begge veier hos Senterpartiet under avstemmingen lørdag:

- Sp er et distriktsparti, og et vedtak om innførsel av elbilmoms vil ramme deres egne velgere hardest, fordi elektrifiseringen har kommet kortest i distriktene, sier Andresen.

- Vi tror imidlertid at selv om partiet skulle lande på en bunnfradragsmodell, så er det ikke gitt at dette innføres allerede fra 1. januar neste år, fortsetter BIL-direktøren.

Han minner om at ESA har gitt Norge fritak for moms på elbiler ut 2022:

- Det er dagens regjering som legger frem statsbudsjettet for neste år, og så er det en viss sannsynlighet for at det er en annen regjering som skal vedta det, sier Andresen.

- Da kan det være mange ting som skal gjøres om på, og de vil ha knapt med tid til å sette i gang en så omfattende prosess som å innføre moms på elbiler, fortsetter han.

- Det vil være svært lite forutsigbart for bransjen dersom det vedtas moms på elbiler i desember i år, med virkning allerede fra januar neste år, mener Erik Andresen.

Bred BIL-enighet
Han er klar på at det er bred enighet blant BILs medlemmer, og at de deler Volvos standpunkt om at det er for tidlig å innføre moms på elbiler over 600.000 kroner allerede fra årsskiftet.

BIL har hatt som uttalt mål at de ønsker fritak for moms også ut neste stortingsperiode. Nå ser BIL imidlertid at dette fremstår som vanskelig å oppnå:

- Det stemmer at vi har håpet på det, men slik det ser ut i dag, så mener vi at man i det minste må vente med innføring av moms på elbiler til 1. januar 2024, samt at innslagspunktet for bunnfradraget må økes til 800.000 kroner, sier Andresen.

- Med en slik løsning får vi forutsigbarhet, og det blir en myk overgang, da man kan tenke seg at innslagspunktet kan bli justert ned år for år, fortsetter Andresen.

Han minner om det grønne skiftet:

- Man må ha 2025-målet i bakhodet her. Nå kommer familiebilene som er aktuelle i distriktene, som har plass, rekkevidde og firehjulstrekk til overkommelige priser for de fleste, og da kan man ikke dra opp stigen etter seg før også distriktene får ta del i elektrifiseringen, mener Andresen.

- Disse bilene er også grunnen til at elbilsalget øker i mange fylker. Men dersom man ser på elbilbestanden i de forskjellige fylkene, er denne svært lav flere steder, avslutter Erik Andresen.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn