Man skulle kanskje tro at Autogruppen Norge AS, som tradisjonelt har bestått i hovedsak av mindre lokale familieeide bilforhandlere, skulle miste sin posisjon som følge av økt konsolideringstakt og flere forhandleroppkjøp, der de store konsernene blir større. 

Derimot har Autogruppen vokst de siste årene, og flere av de store forhandlerkonsernene har faktisk knyttet seg til organisasjonen. 

- Det er riktig at vi har hatt to veldig gode år for våre medlemmer, sier Rune Hall-Henriksen, daglig leder i Autogruppen, til BilNytt.no.

Innkjøpsselskapet, som er eid av sine egne medlemmer, har som mål å forbedre medlemmenes konkurransedyktighet og lønnsomhet gjennom felles aktiviteter og bedre innkjøpsavtaler.

Autogruppen feirer i år 25 år etter etableringen i 1998, og konseptet skal ifølge selskapet ikke ha gått ut på dato: 

- Vårt mål er til enhver tid å være den beste hjelpen for våre medlemmer. Det å ha noen ved din side når du møter utfordringer med en leverandør, er en god side av det, sier Rune Hall-Henriksen.

- Etter hvert har det jo dukket opp krav til miljøsertifiseringer, en ny åpenhetslov og lignende, som foretakene må tilpasse seg. Det er nye behov som har dukket opp, og der vi kan bidra for medlemmene, sier Rune Hall-Henriksen. 

BilNytt.no møter Rune Hall-Henriksen sammen med Autogruppens to salgssjefer Stian Bårdsgjerde og Jan Martin Mælum.

Maksimalt med tilbakebetalinger
Autogruppens omsetningen endte på omkring 60 millioner kroner begge de to siste årene, ifølge Hall-Henriksen.

De ferske tallene fra Brønnøysund viser imidlertid en omsetning på kun 13 millioner i 2022.

Den dramatiske nedgangen skyldes endringer i regnskapsføringen:

- Ja, det skyldes at bonusene som tilbakebetales til medlemmene ikke lenger regnes som omsetning. Endringen er en følge av retningslinjer fra Skatteetaten, uten at det har noen innvirkning på resultatene i seg selv, sier Autogruppen-sjefen.

Resultatet er at 50 millioner kroner i bonuser ble utbetalt til medlemmene i år. Etter 2021 var utbetalingen på 52 millioner. 

Utbyttet i selskapet er beregnet på medlemmenes innkjøp, og ikke på aksjeandelen i selskapet.

- Etter 2021 utbetalte vi 85 % og etter 2022 ble det 81 %. Vi er en liten administrasjon, som holder kostnadene nede, skyter Jan Martin Mælum inn.

Nøkkeltall Autogruppen AS:

- Det er ingen innkjøpsgrupperinger som betaler en like høy andel av opptjent bonus til medlemmene, hevder Rune Hall-Henriksen.

Lavere finans-omsetning - vil øke servicemarkedet
Hall-Henriksen forklarer at årsaken til at bonusen ble noe lavere etter 2022 skyldes den store medlemssamlingen på Malta i fjor. Under pandemien var det ikke noe slikt arrangement.

Denne helgen samles medlemmene igjen, denne gangen i Edinburgh i Skottland.

Autogruppen-sjefen forklarer at den årlige medlemssamlingen, som arrangeres både i inn- og utland, er svært nyttig både faglig og sosialt.

Der møtes forhandlerne og en rekke leverandører.

- Vi har nå 42 leverandører – det er en markant økning, forteller Hall-Henriksen.

Innen de fleste produktgrupper har Autoguppen to leverandører. 

På bilfinans er det Nordea som har vært partner de siste årene, og fra årsskiftet ble det inngått en ny avtale med Brage Finans etter at avtalen med Santander ble avsluttet.

Fortsatt er det mange medlemmer som benytter de tidligere partnerne DNB og Santander.

- Vi har en lavere andel av omsetningen på bilfinans, mens vi er markant opp på ettermarkedsprodukter som slitedeler, dekk og en del mer på glass, bekrefter Hall-Henriksen.

- Vi har hatt en klar strategi om å øke ettermarkedsvolumet for å gjøre oss mindre avhengig av finans. 

- Og ettermarkedstallene våre er veldig stabile, legger Hall-Henriksen til, og påpeker at tjenestespekteret, som reduserer kostnadsbildet, utvides:

- Et konkret eksempel er hjulstillingskontroll – det er lett å selge inn og det genererer mye jobber, skyter Mælum inn.

Sosialt og faglig
Selv om Autogruppen har nytt godt av digitaliseringen og bedre kontakt via digitale flater i et langstrakt land, er det liten tvil om at turen til Edinburgh blir sett på som svært viktig med over 260 deltagere:

- Det sosiale er viktig, men det er også det faglige. Under samlingen har vi en heldags fagdag der 150 daglige ledere fra medlemsbedriftene sitter i salen.

- Der er det presentasjoner av leverandører og referansemedlemmer fra scenen, forteller Hall-Henriksen og fortsetter:

- Vi kvalitetssikrer presentasjoner fra leverandørene det er viktig at det går rett på sak og alltid har fokus på å forbedre lønnsomheten til medlemmene og den gode kundeopplevelsen, fremfor egenreklame. Det vi bidrar med, er plattformen der de kan møtes. 

- Det er bra med noe som er stabilt i urolige tider. Det er et trepartsforhold mellom oss, leverandørene og medlemmene, og arrangementet er en viktig del av det, sier salgssjef Stian Bårdsgjerde til BilNytt.no.

Effekten av konsolidering
De siste årene har det vært store endringer på eiersiden i norsk bilbransje, der store forhandlernekonsern har vokst seg store ved å kjøpe opp famileforetak som har stått i et generasjonsskifte.

- I hvilken grad har denne konsolideringen påvirket Autogruppen?

- Det er klart at det er noen medlemmer som forsvinner ut av gruppen når de blir kjøpt opp av en stor forhandlergruppe som ikke er medlem, svarer Hall-Henriksen, før han fortsetter:

- På den annen side har vi eksempler på at oppkjøperen har blitt påvirket og har funnet ut at det ville være fordelaktig å være medlem hos oss. Slik fikk vi nylig hele Nordvik-gruppen som medlem.

Fra før er store aktører som Birger N. Haug, Bilgruppen, RøhneSelmer, Auto 8-8, Slatlem Gruppen og Autozentrum Holding noen av milliardkonsernene som er medlemmer.

Styret i Autogruppen er representert med store og små aktører:

  • Styrets leder: Knut Brandrud
  • Styremedlem: Ådne Egil Berge (Bilgruppen)
  • Styremedlem: Lars Borger Hansen (Birger N. Haug Holding)
  • Styremedlem: Rita Jacobsen (Rognan Auto)
  • Styremedlem: Idar Slatlem (Slatlem Gruppen)
  • Varamedlem: Tove Kristiansen (Grua Auto)
  • Varamedlem: Per-Inge Maridal (Autotal)

Ønsker dedikerte medlemmer
I tillegg til merkeforhandlere er også store aktørerer på bobil, som Kroken, og bruktbilforhandlere med eget verksted, som SPZ Bil og Autotal, medlemmer og aksjonærer i Autogruppen.

Stian Bårdsgjerde forteller at Autotal alene har hatt en besparelse på 1,3 millioner kroner på sine innkjøp.

For fire år siden skrev BilNytt.no at Autorguppen passerte 250 medlemmer, og etterpå har veksten fortsatt:

- Nå er det 370 forhandlere totalt som er medlemmer, og de er godt spredt over hele landet, sier Hall-Henriksen.

- Har dere nådd et tak på antall?

- Vi ønsker medlemmer som vil utnytte mulighetene vi kan gi dem, svarer Autogruppen-sjefen.

- Er det noen som er med bare for å få fordel av enkelte typer avtaler?

- Det prøver vi å unngå. Vi er ikke spesielt glade i «cherrypicking», svarer salgssjef Stian Bårdsgjerde.

-  På samme måte er vi ikke nødvendigvis ivrige etter å ta inn brukbil-aktører som er medlem av flere grupperinger.

- I forhold til andre innkjøpsgrupperinger er en veldig viktig forskjell for oss er at vi er medlemseid. Medlemmene vet hva det koster å drive selskapet, sier Bårdsgjerde.

- Leverandørene er også veldig positive og bevisst på at bonusen går tilbake til medlemmene, hevder han.

Bråbrems i markedet
Sommeren for to år siden skrev BilNytt.no at Autogruppen tar den europeiske bruktbilplattform Autoproff til Norge.

- Hva er statusen for samarbeidet med Autoproff? 

- Det er fortsatt pågående, men det tar lengre tid enn vi trodde, medgir Rune Hall-Henriksen, og legger til:

- I utgangspunktet har medlemmene våre vært positive, og vi håper og tror at vi skal få det til.

De tre kan fortelle at medlemmene er veldig spent på hvordan markedet blir fremover.

- Det er nesten helt stille nå. Medlemmene forteller om store lagre med biler som ikke er solgt, sier Hall-Henriksen.

- Så går det fortsatt ganske bra innenfor bruktbil, sier Mælum og legger til:

- Det at man tar bruktbilmarkedet på alvor og har rigget seg i henhold til det, er en av fortjenestene fra perioden med pandemi.

- Endringer og uforutsigbarhet er en del av hverdagen og man lærer å ha fokus på det man kan få gjort noe med. For vår del jobber vi internt for å få til å lage gode avtaler, sier salgssjef Jan Martin Mælum til BilNytt.no. 

Støttespiller for medlemmene
- Vår informasjonskanal er intranettet. Der sender vi ut nyhetsbrev som går til daglig leder, økonomiansvarlig, markedssjefer og salgssjefer. Vi pusher ikke produkt, men mer konsept, forteller Hall-Henriksen. 

- Pandemien førte til en teknologimodning som har hjulpet oss. Vi brukte for eksempel covid-tiden til å lage referansefilmer, sier Hall-Henriksen.

Til tross for stor usikkerhet er Autogruppens ledelse tydelig på at de lokale forhandlerne har en vel så trygg posisjon som importørleddet i fremtidens bilbransje.

- Bilbransjens omsetning og verdier skapes lokalt i nærheten av kunden, konkluderer Rune Hall-Henriksen.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn