I dag har Bilia lagt frem sine tall for andre kvartal i 2023.

Tallene viser at både resultatmargin og ordrereserven på nybil har gått kraftig ned i Norge.

- Etter en lengre tidsperiode med svært gode rammebetingelser i markedet så har 2023 blitt langt mer krevende, sier Bilia Norge-sjef Frode Hebnes i dag.

Bilia hadde en driftsmargin som endte på 4,8 % i 2. kvartal i fjor, og i 2023 er de enda lenger unna tidenes beste kvartal, som var på 7,7 % i i 2. kvartal 2021:

Driftsmarginen for årets andre kvartal endte nede på 2,0 %, som er det klart svakeste siden koronapandemien startet.

 • Nøkkeltall - Bilias virksomhet i Norge 2. kvartal 2023:
  • Omsetning: 2,378 milliarder kroner
   (2,922 milliarder kroner i 2022)
  • Operativt driftsresultat: 47 millioner kroner
   (140 millioner kroner i 2022)
  • Driftsmargin: 2,0 %
   (4,8 % i 2022)
    
 • Nøkkeltall Bilias virksomhet i Norge 1. halvår 2023:
  • Omsetning: 5,219 milliarder kroner
   (5,525 milliarder kroner i 2022)
  • Operativt driftsresultat: 116 millioner kroner
   (291 millioner kroner i 2022)
  • Driftsmargin: 2,2 %
   (5,3 % i 2022)

Under 2. kvartal ble omsetningen på 2.378 millioner (2.922), en reduksjon på 544 millioner og en nedgang på 19 %.

Bilias resultater - kvartal for kvartal:

- Tallene bærer preg av nye rammevilkår
Bilia Norge-sjef Frode Hebnes beskriver det store skiftet:

- Kombinasjonen av ekstraordinært lange leveransetider for nye biler over lengre tid, innføring av avgifter på elbiler fra årsskiftet, en kraftig svekket norsk valuta, høy inflasjon og tilhørende solide renteøkninger har markant endret rammebetingelsene for norsk bilbransje, sier Hebnes.

Resultatet for 2. kvartal ved Bilia i Norge bærer preg av alt dette, hvor det operative driftsresultatet ble på 47 millioner svenske kroner med en driftsmargin på 2,0 %, mot 140 millioner og 4,8 % for tilsvarende periode i fjor.

- Bilia Økern, Fornebu og Lillestrøm ble avhendet ved halvårsskiftet 2022, og forklarer en betydelig del av avviket mot fjoråret, understreker Hebnes. 

Den 1. juli var det akkurat ett år siden Volvo Car Stor-Oslo overtok de tre Bilia-forhandlerne.

Det historiske resultatnivået for 2. kvartal isolert har vært som følger i Bilia Norge:

- Mange kanselleringer
Innen forretningsområdet nye biler ble det i kvartalet levert totalt 2.116 biler (mot 2.546 i fjor), en reduksjon på minus 17 %.

For like virksomheter var også leveransevolumet 82 enheter og 4 % lavere.

- Det økonomiske bidraget fra nye biler ble 10 millioner svenske kroner mot 46 millioner året før, hvor resultatsvekkelsen forklares av et noe lavere gjennomsnittlig omsetningsnivå og margin per leverte bil, samt et økt kostnadsnivå og bortfall av avhendede virksomheter, sier Hebnes.

- Ordrereserven ble betydelig redusert under kvartalet fra 4.007 biler ved utgangen av 1. kvartal til 2.838 biler ved utgangen av 2. kvartal.

Samme tid i fjor var ordrereserven på hele 9.460, og for tilsvarende virksomheter som i år på 8.604 biler.

Bilias ordrereserve var på all time high for ett år siden, nå er den under normalen i Norge.

- Mer aggressiv priskonkurranse
- Dette forklares hovedsakelig av en klart svakere ordreinngang under 1. og 2. kvartal, kombinert med et helt ekstraordinært høyt volum av kunder som har valgt å kansellere tidligere inngåtte kontrakter på nye biler.

- Vi har dessverre opplevd kanselleringer på alle merker, men årsakene og omfanget varierer, sier Bilia-sjefen.

- Utfordringer tilknyttet en noe kortere rekkevidde enn forventet ledet til et betydelig antall kanselleringer på begynnelsen av året.

Frode Hebnes forklarer hvorfor mange har kansellert sin nye bil i år:

- I tillegg har lange leveransetider og multiple forsinkelser og prisøkninger, innføring av avgifter på elbiler fra årsskiftet, en mer aggressiv priskonkurranse i nybilmarkedet og et generelt langt mer krevende bruktbilmarked, medført at mange kunder i år har benyttet sin rett til å kansellere bestillinger som ble lagt helt tilbake i 2022 og 2021.  

Lavere margin på bruktbil
- Forretningsområdet brukte biler oppnådde et resultat i kvartalet på 6 millioner svenske kroner - mot 22 millioner i fjor, hvor avviket mot i fjor i hovedsak tilskrives en klart lavere oppnådd margin i år sammenlignet med 2022, sier Hebnes.

- Spesielt markedet for nyere og dyrere brukte elbiler var mer krevende under kvartalet, som en antatt konsekvens av nevnte markedsforhold.

- Markedet for brukte fossile biler og plug-in-hybrider har vært mindre påvirket av dette, og volummessig ble det totalt sett i kvartalet levert 3.389 brukte biler (3.296 biler), en økning på 3 %.

For like virksomheter var det en økning av leveransene under kvartalet på 443 bruktbiler og pluss 15 %.  

- Det oppleves til å være et fortsatt bra aktivitetsnivå i bruktbilmarkedet, sier Hebnes.        

Godt servicemarked med potensial
Servicemarkedet hadde en negativ omsetningsmessig utvikling i kvartalet med 514 millioner svenske kroner i år mot 579 millioner i fjor.

- For like virksomheter var det imidlertid en omsetningsvekst på pluss 8,3 % på servicemarkedet, forklarer Hebnes.

Det økonomiske bidraget ble på 31 millioner (mot 72 millioner), hvor avviket relaterer seg til avhendede virksomheter og et høyere kostnadsnivå.

- Det vurderes imidlertid til å være et betydelig lønnsomhetsmessig forbedringspotensial innen servicemarkedet, hvor etterspørselen etter servicemarkedstjenester fortsatt er høy, sier Hebnes, og legger til:

- Det arbeides nå aktivt med å oppnå en resultatforbedring gjennom økt produksjonskapasitet og et redusert kostnadsnivå. 

Hendelser under kvartalet
Under 1. kvartal ble Bil1Din Østlandet, hvor Bilia Norge AS eier 50,1%, operativt med bildemonteringsvirksomhet på Røyken. Denne virksomheten ble i 2. kvartal komplettert med en fullverdig skade -og lakk-operasjon, som ble overflyttet fra Gilhus:

- Det var ekstraordinære kostnader tilknyttet denne flyttingen og oppstarten, men dette har nå blitt en lokasjon og virksomhet som hensyntar bærekraft på en relativt unik og fremtidsrettet måte, som vi har forventninger til for tiden fremover, sier Frode Hebnes.

Bil1Dins Bjarne Brøndbo og Frode Hebnes har realisert store prosjekter sammen.

I april ble det kjent at Bilia blir Xpeng-agent i Bergen, og det ble dermed Bilias 10-bilmerke i Norge:

- Avtalen med Xpeng Motors Norway AS om eksklusiv representasjon i Bergen har allerede under kvartalet bidratt med en gledelig kontraktsinngang, forteller Bilia-sjefen.  

BilNytt.no har skrevet at lanseringen av Ora har vært utsatt i Norge. Forhandlerkjeden ble annonsert som importør av Great Wall Motors-merket i januar i år.

BilNytt.no har i flere omganger skrevet at Bilia er blant de heteste kandidatene til å overta importen av Jaguar og Land Rover, i partnerskap med produsenten.

- Blir Bilia ny importør for Jaguar og Land Rover?

- Spekulasjoner som dette er ikke noe jeg kan kommentere på vegne av et børsnotert Bilia, svarer Frode Hebnes til BilNytt.no.

Dette er Bilias bilmerker i Norge i dag:

 1. Volvo
 2. BMW
 3. Toyota
 4. Lexus
 5. Mini
 6. Jaguar
 7. Land Rover
 8. Morgan
 9. Xpeng (agent)
 10. Ora (importør)

I tillegg er Bilia servicepartner for Polestar. 

- Gledelig stor bestand
- Oppsummert har nok de fleste i bransjen nå opplevd et hurtig og kraftig omslag, med et klart forhøyet kostnadsnivå, pressede bruktbilmarginer og en urovekkende lav kontraktsinngang tilknyttet nye biler, sier Hebnes.

- Vi forventer at bruktbilvirksomheten vil kunne akklimatisere seg til de nye markedsforholdene, og således representere tilfredsstillende bidrag fremover, mens det innenfor nye biler fremstår til å bli krevende i et lengre tidsperspektiv.

- Gledelig nok har vi levert store volumer av nye biler de siste årene, og således er det en stor bestand av nyere biler der ute som har et service -og vedlikeholdsbehov.

- Vi opplever etterspørselen til å være sterk innenfor servicemarkedet, som representerer gode forretningsmessige muligheter for tiden fremover, avslutter Bilia Norge-sjef Frode Hebnes.   

Bilias nye anlegg i Hans Møller Gasmanns vei 7, ved Østre Aker vei Groruddalen i Oslo, begynner å nærme seg ferdigstillelse. 

Store og små steder i Norge
Bilia er i dag representert med bilsalg på en rekke små og store steder i Norge:

 • Halden
 • Ski
 • Oslo, Insignia
 • Oslo, Skøyen
 • Bærum
 • Jessheim
 • Kongsvinger
 • Hamar
 • Gjøvik
 • Lillehammer
 • Hønefoss
 • Gol
 • Drammen, Lier
 • Horten
 • Tønsberg
 • Sandefjord
 • Larvik
 • Porsgrunn
 • Skien
 • Notodden
 • Seljord
 • Bergen
 • Orkanger
 • Trondheim, Leangen
 • Trondheim, Lade
 • Stjørdal
 • Levanger

I tillegg til Bilias bruktbil-outlet i Bergen har Bilia også bruktbil-outlet i Bærum, Trondheim, Halden og Gjøvik.

Omsetning, operativt driftsresultat og driftsmargin i de ulike markedene for andre kvartal og første halvår:

Antall nye biler og ordrereserve pr marked 2. kvartal og 1. halvår 2023:
(Klikk for å forstørre)

Omsetning, resultat og margin for BILSALGET 2. kvartal 2023:
(Klikk for å forstørre)

Antall bruktbiler pr marked 2. kvartal og 1. halvår 2023:
(Klikk for å forstørre)

Omsetning, resultat og margin for SERVICEMARKEDET 2. kvartal og 1. halvår 2023:
(Klikk for å forstørre)

Bilia konsern
Nettoomsetningen endte på 9,826 milliarder svenske kroner for hele Bilia-konsernet samlet. Oppgangen er på 10 % fra samme kvartal i fjor (8,945 milliarder kroner). 

Operativt driftsresultat ble 444 millioner kroner, ned fra 498 millioner.

Nedgangen skyldes hovedsakelig bilforhandlervirksomheten i Norge, for øvrig hadde både servicemarked og bilforhandlere gode resultater til tross for mangelen på biler, melder konsernet. 

I første halvår ble nettoomsetningen 19,7 milliarder svenske kroner, opp 12 % fra 17,6 milliarder i 2022.

Operativt driftsresultat i første halvår var 875 millioner svenske kroner (998 millioner i 2022).

Netto overskudd ble 513 millioner kroner, sammenlignet med 979 millioner i 2022.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn