«Moms på elbil må fases inn gradvis og forutsigbart, og vi må avvente første endring til etter at Norge har nådd målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.»

Det er beskjeden som kommer lørdag formiddag fra organisasjonene som representerer importørene, bilforhandlerne og elbilistene.

Bilimportørenes landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) har tidligere pleid å stå sammen med bileierorganisasjonen NAF i avgiftsspørsmål.

I denne saken er det imidlertid Norsk Elbilforening som har fått med BIL og NBF på laget.

Dagens toppmomsordning for elbil er kun godkjent ut 2024 av ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan.

For å videreføre elbilsatsingen må Norge i løpet av året derfor sende en ny søknad til ESA for årene fremover.

ESA-godkjenning er helt nødvendig for at dagens momsfritak kan fortsette.

Uten klarsignal for fortsatt momsfritak på elbil, kan forbrukerne få en avgiftsbombe på 125.000 kroner over natten, minner Elbilforeningen om i dag.

Nå har altså BIL, NBF og Norsk Elbilforening gått sammen for å foreslå hva en slik søknad bør inneholde.

- Viktig at momsgrensen ikke senkes
- Elbilsatsingen vekker oppsikt internasjonalt. Langvarig fritak for kjøpsavgiftene har kompensert for at elbiler er dyrere i produksjon enn biler med forbrenningsmotor, sier Christina Bu.

- Nå må vi stå løpet ut med denne vellykkede klimapolitikken, fortsetter generalsekretæren i Norsk elbilforening.

Regjeringen innførte i 2023 moms på kjøpsbeløpet over 500 000 kroner, en såkalt toppmoms.

BIL, NBF og Elbilforeningen mener at modellen nå må videreføres, og at det dessuten er viktig at momsgrensen ikke senkes neste år. 

Anbefalingen er at man tidligst kan gjøre endringer i toppmomsen gjennom å senke taket for momsfritak, ned til 400.000 kroner, i 2026.

- Først må Stortingets 2025-mål om utslippsfritt nybilsalg nås, sier Bu.

- Må varsles i god tid
Da toppmomsen ble introdusert førte det til et rush i salget av elbiler i desember 2022, med registreringskaos og kø på havnene.

- Dette viser hvor sensitivt markedet er for avgiftsøkninger, og hvor viktig forutsigbarhet er for både forbrukerne og bransjen, sier Egil Steinsland.

Han er kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Derfor ber organisasjonene om at endringer i kjøpsavgiftene på elbil må varsles i god tid, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett året før.

- Klimamålene i 2030 må være førende for avgiftspolitikken på personbil, og vi trenger et høyt elektrisk nybilsalg også etter 2025, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland i BIL. 

- Da er det helt avgjørende at elbilenes konkurransefortrinn i nybilmarkedet opprettholdes når toppmomsen endres, sier BILs Andreas Handeland.

Organisasjonene mener at endringene for elbil i den kommende toårsperioden må avgrenses til å gjelde merverdiavgiften, og at øvrige avgifter for elbil i statsbudsjettet, inkludert dagens vektavgift, derfor ikke bør økes. 

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn