Bilforlaget AS satser enda mer på den redaksjonelle virksomheten.

- Vår nyhetstjeneste BilNytt.no produserer flere saker enn noen gang, og har aldri hatt høyere lesertall enn nå. Vi har derfor et godt grunnlag for å styrke redaksjonen ytterligere.

Det sier Bilforlagets sjefredaktør og administrerende direktør Alte Falch Tuverud.

Nå er Stian Blindheim (31) ansatt som næringslivsjournalist. 

Blindheim har ti år bak seg i Folkebladet i Troms som både journalist, vaktsjef og nyhetsredaktør, og er utdannet journalist ved daværende Høgskolen i Bodø.

Samtidig har Petter Knutsen Bjørkelo (31) gått inn i rollen som redaksjons- og mediesjef.

Bjørkelo har allerede seks års fartstid i Bilforlaget. Han har vært produktsjef med flere administrative oppgaver, og har blitt en stadig viktigere ressurs i forlaget.

- Petter vil sammen med meg ha en koordinerende rolle med å lede redaksjonen og forlaget, sier Tuverud.

Det er ett år siden Bilforlaget ansatte Øystein Byberg (48). Han var godt kjent både i og med norsk bilbransje etter flere år i Hegnar Media. 

Les også: Til BilNytt.no fra Hegnar Media

For å ta over en del av Bjørkelos oppgaver er også Lise Bjørk (25) ansatt i Bilforlaget. 

- Hennes oppgaver blir først og fremst kundekontakt på stilling ledig-annonsene i bilbransjens stillingsmarked på BilJobb.no, en tjeneste som også har opplevd vekst det siste året, forteller Tuverud.

Setter dagsorden
Samtidig som at ansettelsene trekker ned gjennomsnittsalderen er det fortsatt mye rutine å finne i forlaget:

- BilNytt.no-grunnlegger og reporter Knut Moberg og Bilforlaget-grunnlegger og redaktør Jon Winding-Sørensen er fortsatt med i redaksjonen for fullt, og er med på å sette dagsorden med sin kompetanse, påpeker Tuverud.

Samtidig trekkes Brede Høgseth Wardrum (33) tettere inn på Bilforlagets bilbransjeredaksjon. Han hadde solid redaksjonell bakgrunn som frontsjef i Romerikes Blad da han kom til Bilforlaget som YrkesBil-redaktør i 2015.

- Godt rustet
- Aldri har vi hatt så mye egenprodusert stoff på BilNytt.no og i MotorBransjen både på print og nett, sier Tuverud.

- Vi er stolte av å ha en stab som er rustet til å møte forventningene fra lesere og annonsører, fortsetter han.

I tillegg til å produsere artikler og reportasjer, gjennomfører redaksjonen blant annet årlige undersøkelser og utarbeider regnskapsoversikter for merkeforhandlere og kjedeverksteder.

Et annet aktuelt eksempel på redaksjonens arbeid er avgiftskalkulatoren på BilNytt.no som satte agendaen da de nye bilavgiftene ble lagt frem i statsbudsjettet nylig.

- Neste år er det 45 år siden Bilforlaget ble grunnlagt, og vi har aldri opplevd at oppdraget vårt er viktigere. Derfor er jeg glad for å kunne slå fast at vi også er bedre rustet enn noensinne, avslutter Tuverud.

Bak fra venstre: Knut Moberg, Petter Knutsen Bjørkelo, Jon Winding-Sørensen, Atle Falch Tuverud, Øystein Byberg og Brede Høgseth Wardrum. Foran fra venstre: Stian Blindheim og Lise Bjørk.

 Følg BilNytt.no på Facebook