Bertel O. Steen-konsernet er nå ute med tall for 2019. 

Omsetningen endte på 15,03 milliarder kroner, mot 15,89 milliarder kroner året før.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) beløp seg til 456 millioner kroner, ned fra 535 millioner kroner i 2018.

Resultatet før skatt endte på 7 millioner kroner, mot 268,8 millioner kroner i 2018.

Bertel O. Steen Konsern – Omsetning og driftsresultat:

Resultatet påvirkes av flere engangskostnader med en estimert effekt på rundt 70 millioner kroner.

Noen av disse omhandler faktorer som doble husleiekostnader forbundet med ferdigstillelsen av nytt logistikksenter samt ekstraordinære kostnader forbundet med flyttingen, termineringen av IT-systemet Incadea med påfølgende utrulling av Dealer Management System hos alle enheter i Bertel O. Steen Detalj, og kostnader forbundet med rettslig behandling av den pågående "Østfoldsaken".

Les også: Bertel O. Steen kan tape 90 millioner

Mer gjeld og mindre egenkapital
Egenkapital-andelen har falt de siste årene; fra 44,0 % i 2014 til 27 % i 2019 (30,4 % i 2018).

Konsernets langsiktige gjeld utgjorde ved nyttår 2,4 milliarder kroner, mot 1,8 milliarder kroner i 2018. Den kortsiktige gjelden var på 3,9 milliarder, sammenlignet med 3,4 milliarder kroner året før.

Likviditetsbeholdningen utgjorde 312 millioner kroner, opp fra 220 millioner kroner året før.

- Det var et spesielt årsskifte, der det ankom spesielt mange elektriske biler like før jul. Det medførte at varebeholdningen vokste. Vi har fullt fokus på å levere ut kundebestilte biler, og likviditeten har styrket seg i første kvartal 2020, sier Maarud til BilNytt.no.

Forhandlervirksomheten
Bertel O. Steens egeneide forhandlevirksomhet, Bertel O. Steen Detalj, fikk et driftsresultat i 2019 på minus 123 millioner kroner.

Driftsresultat preges av redusert volum, marginpress i konvensjonelle linjer og endret infrastruktur, melder konsernet.

Bertel O. Steen Detalj – Omsetning og driftsresultat:

28 % færre nye biler
Bertel O. Steen Detalj-forhandlerne solgte 10.562 nye biler i 2019. Det er en nedgang på 28 % fra året før, da det ble solgt 14.726 biler.

Antall solgte brukte biler landet på 13.336 biler, som er en nedgang på 15 % fra året før.

- For bruktbil har vi i hatt høyere omløpshastighet, lavere risiko i gjenkjøpsporteføljen og noe bedre marginer, sier Maarud.

Omsetning innen verksted og deler økte med 4 %, og landet på 2,3 milliarder kroner. Antall solgte timer går noe ned.

- Det er mange kunder som venter på elbiler fra våre fabrikanter, og i 2019 fikk vi dessverre ikke levert tilstrekkelig med biler av populære modeller som Kia e-Soul, Kia e-Niro og Mercedes-Benz EQC, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Bertel O. Steen Detalj – Volumer:

Manglende tilgang på hybrid og el
- Driften i egeneid forhandlervirksomhet påvirkes av det generelle konkurransebildet og spesielt den manglende tilgangen på hybrid- og elbil fra fabrikkene, sier Thorbjørn Myrhaug, konserndirektør for detaljvirksomheten.

- Vi opplevde også i 2019 marginpress på nybil, påpeker Myrhaug.

- For bruktbil har vi i hatt høyere omløpshastighet, lavere risiko i gjenkjøpsporteføljen og noe bedre marginer. Ettermarkedet klarer å holde seg omtrent på samme nivå som tidligere til tross for to år med sterkt fallende nybilsalg, sier Myrhaug.

Positiv utvikling på varebil
Med fire bilmerker i varebilporteføljen og en samlet markedsandel på 29,7 prosent i 2019 utgjør varebiler en svært viktig del av virksomheten til Bertel O. Steen.

Markedet for lette nyttekjøretøy i 2019 gikk svakt opp i forhold til 2018. Tre av varebilmerkene Bertel O. Steen representerer – Peugeot, Mercedes-Benz og Opel – hadde en sterkere vekst enn markedet generelt. 

Optimist i høst
I fjor høst antydet konsernsjef Maarud at Bertel O. Steens forhandlervirksomhet ville levere pluss-resultat for 2019:

- Begynnelsen på året har vært tøff, det kan vi ikke fraskrive oss, sa han.

- Vi er optimister med tanke på at vi skal kunne levere sorte tall i inneværende år.

Det sa Bjørn Maarud i et BilNytt.no-portrett i november 2019.

2020 skulle bli et comeback-år for konsernet. Nå er situasjonen snudd på hodet med permitteringer.

Bertel O. Steen varslet for en uke siden alle ansatte om behovet for permitteringer og at det for en stor andel av de ansatte vil bli benyttet en permitteringsgrad på 50 %.

- Vi snur nå alle steiner for å kutte kostnader, inkludert lønnskutt på 25 prosent for konsernsjef og 15 prosent for andre medlemmer av konsernledelsen, sier konsernsjef Bjørn Maarud i dag.

- Det leveres et fantastisk arbeid på alle nivåer i organisasjonen i denne krisen, og vi ønsker derfor ikke å be medarbeidere under konsernledelsen om å ta et lønnskutt selv om jeg vet mange har ønsket å bidra, sier Maarud.

Godt resultat for bilfinansiering
Bilfinansiering tilbyr låne- og leasingfinansiering av bilkjøp. Datterselskapet Bertel O. Steen Finans leverte et sterkt resultat for 2019 med 84 millioner kroner i driftsresultat (opp fra 56 millioner i 2018).

Finansieringsgraden for nye biler er ned fra 48 prosent i 2018 til 44 prosent i 2019. Ifølge Bertel O. Steen er dette tall som påvirkes av teknologiutvikling og rammebetingelser. Økningen i elbil-andel bidrar trolig til at finansieringsgraden hadde en moderat nedgang fra 2018 til 2019 da det er færre kunder som velger å lease sin nye elbil i forhold til fossilbil, skriver Bertel O. Steen.

Påvirker ikke konsernsjef-byttet
Styreleder Sverre Leiro har tidligere bekreftet til BilNytt.no at det ikke er endinger i planen om konsernsjef-byttet 1. april som følge av korona-utbruddet:

- Harald Frigstad kommer til å sitte ved roret fra 1. april, og dra veksler på Bjørn Maaruds erfaring, sier Sverre Leiro.

Les også: Maarud slutter - Harald Frigstad overtar som konsernsjef 

BilNytt.no har tidligere skrevet at Frigstad er klar til å ta over som konsernsjef en måned før tiden

 Følg BilNytt.no på LinkedIn