BilNytt.no-kommentar:
Atle Falch Tuverud

Ved inngangen til 2. kvartal ble det slått alarm i bilbransjen. Ingen ante hvordan koronakrisen ville ramme norsk bilbransje. De aller fleste bilforhandlerne foretok raskt permitteringer.

Sommeren viste imidlertid at det ble langt fra så ille som fryktet for norsk bilbransje:

Nybilforsinkelser og lavere nybilsalg satte fart på bruktbilsalget med høye marginer – og dermed ble det full orden på likviditeten. Det var fryktet at store bruktbillagre skulle ta knekken på forhandlernes økonomi, mens det nå er mangel på bruktbiler som er største bekymring.  

Nå ser det ut som brorparten i norsk bilbransje unngår svake resultater i 2020 – faktisk blir det gode resultater for veldige mange: «Mye, mye bedre enn i 2019», «ubegripelige gode tall», «vi har allerede tatt igjen fjorårets bunnlinje», «lavere omsetning, men høyere resultat», sier flere av aktørene vi i BilNytt.no og MotorBransjen snakker med.  

Vi tror det er tendensen for store deler av bilbransjen.

Selv om markedet gjennom sommeren har snudd til det bedre, vil ikke ledere og eiere rundt om i bedriftene legge tiltak og «kriseplaner» som ble utarbeidet i vårparten i skuffen.

Ny koronabølge og en uoversiktlig situasjon i arbeidsmarkedet og norsk økonomi fremover i tid er andre argumenter som benyttes for å være føre var.

Det er mange som har benyttet dette året til å jobbe mer effektivt med reduserte kostnader, fordi omstendighetene førte til at man plutselig ble tvunget til å ta grep. Det er videreføringer av flere av disse grepene som nå blir til varige endringer, der blant annet tidligere permitteringer kan gå over til å bli varige nedbemanninger.

Mange bedriftsledere og -eiere benyttet våren og forsommeren til å tegne ut sin nye organisasjon som skal være rustet for en mer rufsete fremtid. I høst vil vi se slike planer satt ut i livet.

Møller Mobility Group var først ut. Konsernsjef Petter Hellman startet september med et digitalt allmøte for alle ansatte der budskapet var at konsernet skal nedbemanne med 150 årsverk i Norge.

- Det er ledelsens ansvar å sikre at Møller Mobility Group er riktig posisjonert for fremtiden. Da må vi tidvis ta noen tøffe grep, selv om det er krevende å stå midt oppi det, sa Hellman.

Det er tydelig mellom linjene i Hellmans uttalelser at det ikke først og fremst skyldes dårlige resultater i år. Vi er blant de som tror at Møller vil få et godt resultat i 2020, blant annet grunnet e-tron og ID.3, samt høyere verdier på gjenkjøpsporteføljen i «bruktbilåret 2020» enn det de tok høyde for ved starten av året.

- For oss handler dette om to ting: Vi må redusere sårbarhet på kort sikt, og vi må bevare, og styrke, konkurransekraften vår på lang sikt, sa Hellman og fortsatte å snakke om fremtidens Møller-organisasjon:

- Korona-pandemien har bidratt til å fremskynde prosessen vår noe. Men dette handler i stor grad om de grepene vi uansett måtte ta for å være best mulig forberedt på de strukturelle endringene bransjen står overfor.

Som kjent er det i gode tider man fort kan bli fet og daff. Mange fikk ryddet opp i en egen organisasjon tilbake i finanskrisen 2008/2009. Disse tiltakene var med på å bringe gode resultater i de påfølgende årene.

I vår bråvåknet overlevelsesinstinktet hos de fleste. Det fører til at mange aktører i bransjen nå får ryddet opp i egne rekker, samtidig som de fleste unngår å gå på en økonomisk smell i inneværende år.

Paradoksalt nok kan engangskostnader til nedbemanning og strukturendringer være nettopp det som tynger resultatene utover høsten 2020. Antagelig kunne mange av 2020-tallene, blant annet Møllers, egentlig blitt enda bedre enn det vi vil se når tallene legges frem.

Det koster å avvikle en ulønnsom avdeling eller slå sammen to, men resultatene påfølgende år kan bli desto bedre.

Tiltakene vi har sett og vil se fremover er ingen krisetiltak, de er rett og slett noe så «kjedelig» som optimalisering av driften for å møte morgendagen.

Det er imidlertid alt for tidlig å si om hele bilbransjens struktur er i ferd med å endres, eller om det bare gjelder måten bransjen arbeider på.

Deler av denne kommentaren er også publisert som leder i MotorBransjen nr 9, som er BilNytt.no sin søsterpublikasjon.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn