Dette nyttårsintervjuet med Petter Hellman er foretatt digitalt. Bildene ble tatt da BilNytt.no portretterte Hellman i forbindelse med at han tiltrådte som konsernsjef i Møller Mobility Group. 

 BilNytt.no  Nyttårsintervjuet 
Stian Blindheim og Atle Falch Tuverud

- Det har blitt et annerledes år enn vi så for oss, sier Petter Hellman til BilNytt.no.

Konsernsjefen i Møller Mobility Group kan se tilbake på et krevende år. Konsernet har fremskyndet en restrukturerings- og nedbemanningsprosess som følge av korona-pandemiens inntog.

«Det er ikke nødvendigvis alt i verdikjeden som er riktig å gjøre alene. Vi tror vi vil se ulike konstellasjoner fremover»

- Overvurderer hvor fort ting endres
Møllers konsernsjef er tydelig på at det som gjelder er å tenke flere år frem i tid, og slik kunne ta styring over begivenhetene.

- Vi må erkjenne at vi står midt i en kjempestor omlegging, som vil fortsette de neste 5-10 årene.

- I tillegg til digitaliseringen foregår et teknologiskifte, og alt dette påvirker både dagen i dag og de tingene vi skal og må jobbe med fremover, sier Hellman.

Han viser til at han mener det må utvikles nye forretningsmodeller, nye digitale løsninger og at prosessene internt må endres:

- Vi må justere måtene vi håndterer ting på i kundemøter. Nye aktører i bilmarkedet, elbiler med mindre servicebehov enn vi har vært vant med, og andre måter å organisere bilhold og mobilitet på er alle eksempler på elementer som spiller inn, sier han.

- Vi har tidligere snakket om «digital paranoia», og det kan fort bli en tendens til at man overvurderer hvor fort ting endres, understreker Hellman.

Les også: Hellman: - Få ned kostnadene, og fokuser på muligheter innen mersalg

Men han minner om at det ikke er noen tvil om at ting vil endres:

- Derfor er det viktig å effektivisere internt, og ha gode og effektive kundeprosesser.

- Kan koronapandemien og andre aktørers digitale satsinger sette fart på den «digitale paranoiaen» på nytt?

- Andre aktører får gjøre det de vil, og så har vi våre planer som vi har stor tro på, svarer Hellman.

«Porsche kompletterer vår portefølje på en god måte»

Forhandler-utvikling
Planene og endringene mener Hellman vil synes overalt i Møller-systemet – også i forhandlerapparatet.

Samtidig er han tydelig på at forhandlerne vil være viktige også i tiden fremover:

- Forhandlernes rolle vil endres, men vil samtidig være viktigere enn noensinne. Vi skal ha gode anlegg på riktige lokasjoner med kompetente medarbeidere.

- Det kommer til å bli et av våre viktigste konkurransefortrinn også i årene som kommer, oppsummerer Hellman.

Les også: Møller Bil-forhandlerne: Doblet resultatet til en halv milliard

Han viser til at rollen ut mot kunden er i endring:

- Derfor er det viktigere enn noen gang at vi er gode rådgivere og hjelper kunden, og vi må fortsette å vise frem produktene og tilby prøvekjøring, sier Hellman.

Som eksempel trekker han frem sin siste utlevering av sin egen Audi e-tron:

- Selgeren installerte Audi-appen, og lærte meg ting som gjør at jeg bruker bilen på en helt annen måte i dag enn jeg ville gjort uten denne utleveringen. Det er den beste utleveringen jeg har fått, forteller konsernsjefen.

- Vi skal skape slike gode kundeopplevelser, slik at kundene føler en merverdi av at de har vært hos oss, forklarer Hellman entusiastisk og medgir at han bytter bil litt oftere enn andre.

Les også: Milepæl for Audi: - Helt rått

Han viser også til at pandemien gjør at digitaliseringen skyter fart:

- Den digitale «modenheten» hos kundene og medarbeiderne våre har blitt vesentlig styrket på kort tid, noe som åpner opp nye muligheter. Vi tror på en omnikanal-reise, hvor det digitale og det fysiske kundemøtet må henge sammen, sier Hellman.

«Når vi oppsummerer året så mener jeg at ID.3 både har vært og kommer til å være en kjempesuksess»

Distribusjon – flere tanker i hodet samtidig
Også Volvo satser på det de selv omtaler som en omnikanal-reise. Hos Volvo skal elbilene fremover utelukkende selges online gjennom en ny nettportal direkte fra fabrikken til sluttkunden. Foreløpig er det ikke noen slike planer for Volkswagen, Audi eller Skoda.

- Hva tenker du om at Polestar og nå Volvo skal ha direktesalg på nett?

- De ulike produsenter gjør sine vurderinger, svarer Hellman.

- Seat er vår pilot og hvor vi tester ulike distribusjonsløsninger med fabrikken. Vi tar med læring derifra til de andre merkene kontinuerlig.

- Vi forventer at det blir mye prøving og feiling i årene som kommer, og i et 10-15-års perspektiv må vi være forberedt på store endringer, fortsetter Hellman.

- Men vi må ikke bli så opptatt av det som skal skje i fremtiden at vi glemmer det vi skal gjøre i dag.

- Det må være en krevende øvelse å gjøre begge ting samtidig?

- Det er utfordrende å skulle utvikle det vi tradisjonelt har vært gode på til å bli bedre, samtidig som man skal utvikle nye konsepter. Det er en litt annen idrett enn bilindustrien har vært vant med de siste årene, svarer Hellman.

- Det er både spennende og krevende, og det er viktig at man har eiere og kapital i ryggen som er med på begge deler, utdyper han.

«Jeg ville vært mer skremt dersom fabrikken
ikke testet ulike løsninger»

Når det gjelder høstens store nyhet om at Bilias forhandlerkontrakt ble sagt opp av Volvo Cars, har ikke Hellman sterke meninger som han ønsker å dele.

- Det er krevende å mene så mye om det, annet enn at det fremsto som at mange var overrasket, sier Hellman.

- I Tyskland selges Volkswagen ID.3 etter agentmodell. Er du trygg på at en slik modell ikke kommer til Norge?

- Vi ser det som en fordel at fabrikken tester alternative løsninger med sine forhandlere og importører, samtidig som jeg føler meg trygg på at de ser styrken i det nettverket vi har.

- Vi må være forberedt på mye, og vår viktigste beskyttelse er at vi gir kundene verdi i alt vi gjør. Jeg ville vært mer skremt dersom fabrikken ikke testet ulike løsninger, fortsetter Hellman.

Når det gjelder nye aktører som etablerer seg i markedet med alternative distribusjonsløsninger, ønsker Hellman konkurransen velkommen:

- Vi har fokus på oss selv, og mener vår retning med elektrifisering går som hånd i hanske med slik myndighetene vil ha det.

- Vi er forberedt på at konkurransen kan bli enda tøffere enn tidligere, og at seierne ikke vil komme lettere og lettere fremover. Men vi skal maksimere de mulighetene vi har.

Les også: Undervurderte eget salgsmål – nå skal de øke ytterligere

- Er det aktuelt for dere å se på nye bilmerker – for eksempel fra Kina?

- Vi står fint med de merkene og modellene vi har. Vi har ambisjoner om å være verdens beste partner til Volkswagen AG, samtidig som vi skal være med på innovasjon og utvikling.

- Er det utelukket med merker som ikke er under Volkswagen-paraplyen?

- Jeg vil ikke utelukke noe på lang sikt. Men nå er det ikke noe som er aktuelt, svarer Hellman.

«Den digitale «modenheten» hos kundene og medarbeiderne våre har blitt vesentlig styrket på kort tid, noe som åpner opp nye muligheter»

Bilsalget
Hellman er svært fornøyd med den jobben forhandlerne har gjort i 2020, og trekker på smilebåndet når BilNytt.no spør om hans reaksjon på at Audi e-tron er mest solgte bilmodell i år:

- Det er ikke så mange som hadde sett for seg at en premium-SUV skulle gå av med seieren i Norge. Våre Audi-venner i Ingolstadt er også veldig fornøyd, sier Hellman.

- Det sier samtidig mye om kraften som ligger i hele forhandlernettet, og importørens evne til å jobbe med fabrikken og få til gode løsninger, fortsetter han.

- Er du like fornøyd med introduksjonen og salget av Volkswagen ID.3?

- Alt handler om å sette ting i perspektiv. Når vi oppsummerer året så mener jeg at ID.3 både har vært og kommer til å være en kjempesuksess. Dette er starten på en ny Volkswagen-æra, sier Hellman.

Petter Hellman sammen med Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby (t.v.) og Volkswagen-sjef Harald Edvardsen-Eibak under lanseringen av ID.3 på bilutstillingen i Frankfurt 2019.

Gjenkjøpsbilene
Da Møller Mobility Group la frem sine økonomiske resultater for 2019 i februar, meldte BilNytt.no at tapsavsetninger til gjenkjøpsbiler ødela konsernets rekordår.

Etterpå har korona-pandemien sørget for at bruktbil-salget har skutt rekordfart, og mange forhandlere har i løpet av året meldt til BilNytt.no at de har gledet seg til å få gjenkjøpsbiler tilbake for å kunne møte etterspørselen etter brukte biler.

- Har du likevel vært glad for alle gjenkjøpsbilene som har kommet tilbake til forhandlerne i år?

- Hehe. Vi har gjort en stor omstilling på bruktbil med fokus på omløpshastighet, og det er med på å gjøre at det blir et ekstra godt bruktbilår for oss.

- Det er store teknologi-endringer på gang samtidig som det kommer store volum gjenkjøpsbiler, og vi må lære oss å håndtere logistikk, omløpshastighet og risiko enda bedre enn tidligere.

- Så situasjonen har blitt snudd på hodet?

- Når du tror du vet, så vet du ikke, smiler Hellman.

- Blir det rekord-resultat i år?

- Basert på tallene for andre tertial kan vi si at det blir et godt år, og langt bedre enn vi fryktet i mars. Så må vi komme tilbake hvor godt det blir når resultatet er klart, svarer Hellman.

«Jeg har kommet inn i en stolt organisasjon med over 90 års historie, og jeg føler at jeg "låner en frakk"»

Ser på ekspansjon
En av fordelene som han mener Møller-konsernet har, er eierne:

- Vi har visjonære eiere som er ansvarlige og tenker langsiktig. Det har blitt gjort tøffe grep, som har satt oss i posisjon for å gripe muligheter, sier Hellman.

- For meg personlig er eierskapet noe som virkelig skiller oss fra andre bransjer og aktører, utdyper han.

Les også: Møller-eier: - Skal ta vare på det viktigste vi har: folka våre

Møller Mobility Groups eiere Aars AS har gjort store oppkjøp og investeringer i flere bransjer de siste årene. For Møller Mobility Group har oppkjøpene de siste årene i Norge handlet om enkeltstående aktører, som for eksempel Skaansar Auto og en eierpost i Mitt Dekkhotell.

- Har dere ikke «handlingsrom» for å gjøre større investeringen innen bil i Norge?

- Vi har gjort noen mindre kompletterende kjøp innenfor de enkelte merkene de siste årene. Her til lands føler vi at vi har en posisjon hvor vi ikke må være så mye større for å kunne gjøre de riktige tingene.

Han er likevel tydelig på at det kan komme oppkjøp fra konsernet i tiden fremover.

- Vi har et åpent sinn, tar stilling til det som dukker opp og ser på muligheter i og utenfor Norge.

- Samtidig ser vi en fordel med å ta større posisjoner i markedene vi er i, og vekst i Sverige og Baltikum er noe vi absolutt ser på.

- Er det aktuelt å gå inn i flere nye markeder?

- Vi har ingen spesifikke tanker rundt det nå, men å vokse innenfor dagens markeder vil være styrkende. Vi må være i posisjon og ha evne til å håndtere de strukturelle endringene som skjer i bransjen, svarer Hellman.

I Sverge kjøpte Møller Bil opp Porsche Center Örebro i juli.

- Er det aktuelt å se på oppkjøp av Porsche-aktivitet i Norge?

- Vi er åpne for muligheten, og er kommet inn på et spennende merke i Sverige. Det er en grunn til at vi har kommet inn på det, og så vil tiden vise hvordan det utvikler seg. Porsche kompletterer vår portefølje på en god måte, svarer Hellman.

I sommer kjøpte Møller-konsernet sin første Porsche-forhandler i Sverige.

Det siste oppkjøpet Møller Mobility Group gjorde i Norge var å kjøpe en nokså beskjeden eierpost på 15 % i Mitt Dekkhotell. Samtidig ga Møller og Mitt Dekkhotell signaler om at flere partnere kunne bli invitert inn på eiersiden.

- Det er ikke nødvendigvis alt i verdikjeden som er riktig å gjøre alene. Vi tror vi vil se ulike konstellasjoner fremover, sier Hellman.

I dag eier Møller-konsernet det meste de er engasjert i alene, med unntak av lokale skadeverksteder som eies sammen med andre lokale merkeforhandlere.

- Definerer dere i større og større grad større deler av servicemarkedet som kjernevirksomhet?

- Det blir feil å si at vi ikke har hatt fokus på det tidligere, men å ha fokus på alle tjenester relatert til kundene vi betjener, og ta et mer helhetlig ansvar for det blir viktig fremover. Vi vil også følge bilen lenger – også gjennom eierskifter.

- Ser dere på forskjellige nye konsepter innenfor servicemarkedet, som for eksempel Volvo sitt VPS-konsept?

- Å ha personlig og god oppfølging av kundene er noe vi jobber med hele tiden, og så er det forskjellige måter å gjøre det på. Vi tester forskjellige løsninger i forskjellige markeder, og forventer stor utvikling de neste årene.

Møller Mobility Group anslår at dekningsbidraget fra det tradisjonelle vedlikeholdsbehovet målt i olje og deler, vil falle 25-30 % innen 2025 grunnet inntoget av elektriske biler, dersom konsernet fortsetter å operere som tidligere.

«Vi kommer til å fortsette og løfte bærekraft-arbeidet vårt betydelig i tiden fremover»

Tatt strukturelle grep
I løpet av det siste året har Møller Mobility Group tatt strukturelle grep, og blant annet har Tore Nilsen Breen, tidligere kommersiell direktør i Møller Bil, fått en ny rolle i konsernledelsen gjennom å bli sjef for den baltiske aktiviteten for både bilimport og forhandlervirksomhet.

 - Vi må erkjenne at selv om aktiviteten vi driver i de forskjellige landene er lik, er det store atferds- og kulturforskjeller.

- For å forvalte og utvikle de posisjonen vi har i Baltikum, var det riktig å samle det i et område hvor vi har vekstagenda fremover, sier Hellman.

Han understreker at det er større likhetstrekk mellom den norske og svenske forhandlervirksomheten, når BilNytt.no spør om det snart kommer en egen Sverige-sjef i konsernledelsen.

- Vi må være dynamiske når det gjelder å være «rigget» på riktig måte, og vi søker til enhver tid å være riktig organisert for å håndtere mulighetene og utfordringene i markedene vi er i, sier Hellman.

Selv er konsernsjefen nå også fungerende HR-direktør sammen med Paul Hegna, etter at Nina Moi Edvardsen nylig gikk ut av rollen.

En ny HR-direktør vil bli Hellman sin fjerde nye konserndirektør i konsernledelsen i hans tid som konsernsjef.

I høst var Cathrine Klouman på plass som ny chief digital officer (CDO) etter Mariann Hornnes, som sluttet før sommeren. Hornnes hadde året før overtatt rollen til Karoline Hoff, som da gikk til rollen som direktør for kjedeutvikling i Harald A. Møller.

I tillegg til Tore Nilsen Breen som ny konserndirektør ble Sverre Helno i fjor hentet som erstatter til Hellmans tidligere jobb som leder for forhandlervirksomheten Møller Bil.

Les også: Helno: - Møller Bils marginer skal styrkes med bedre kjededrift

Hos den andre giganten i norsk bilbransje, Bertel O. Steen, har tidligere Møller Bil-sjef og nå konsernsjef i Bertel O. Steen, Harald Frigstad, gjennom en omorganisering satt et sterkt fokus på servicemarkedet, blant annet gjennom å skille det ut som eget forretningsområde med en egen direktør i konsernledelsen.

- Er det aktuelt for dere å ta inn flere funksjoner i konsernledelsen – som for eksempel servicemarked?

- Jeg mener vi har en veldig sterk konsernledelse. Samtidig er konsernledelsen et område hvor det er naturlig å være åpne for endringer avhengig av hvordan ting endres seg, slik at vi er riktig organisert til enhver tid, svarer Hellman, og utelukker ikke endringer i et 3-5-års perspektiv.

Les også: Frigstad: - Vi skal bygge muskler som har manglet

«Det er ingen som har trent for situasjoner som vi har hatt i år»

Paul Hegna (til venstre) og Petter Hellman deler nå på rollen som HR-direktør.

Nedbemanning
Og Møller-ledelsen har for alvor fått testet seg og sin kapasitet i løpet av 2020. Korona-pandemien har medført både permitteringer og nedbemanninger.

- Det har vært ulike faser gjennom pandemien. I mars handlet det meste om krisehåndtering og å ta vare på helsen til våre ansatte og kundene for å opprettholde forsvarlig drift.

- Så gikk det i løpet av sommeren over til å se på hvordan vi igjen kunne få regi på utviklingen, i stedet for å bli styrt av omgivelsene, sier Petter Hellman.

Da gikk konsernet i gang med nedbemanningsprosessen, og konsernet har i løpet av året nedbemannet med nesten 10 % av arbeidsstokken fordelt på Norge, Sverige og Baltikum.

- I utgangspunktet hadde vi nok ikke planlagt å nedbemanne i år, men med pandemien ble det presserende å fremskynde prosessen.

- Vi har ressursene til å gripe muligheter når de dukker opp, og å kunne gripe de mulighetene har vært viktig for oss i tiden vi er inne i, sier Hellman.

Kommentar: «Krisetiltak» uten «krise»

Tidligere i desember var Petter Hellman overfor BilNytt.no tydelig på at prosessen har vært krevende:

- Gjennom 2020 har mange av våre ansatte opplevd ting de aldri har opplevd før, gjennom både permitteringer og nedbemanninger. Jeg er ydmyk for at vi har satt mange av våre ansatte på prøve, og utfordret deres engasjement og stolthet, sa Hellman.

Les også: Hellman: - I dag, med fasit i hånd, kan man si at det ikke hadde vært nødvendig med så drastiske grep

Han understreker at han er stolt over medarbeiderne og konsernet han står i spissen for:

- Måten både organisasjonen og forhandlerne har omstilt seg på og mobilisert i møte med pandemien har vært utrolig imponerende og inspirerende.

«Jeg har vært i mange bransjer, og b2b-relasjonene vi har står ikke tilbake for det jeg har sett i noen annen bransje»

- Bærekraft er business
Med digitalisering og teknologi-skiftet, kommer det også flere områder som Hellman mener det er viktig å sette fokus på fremover:

- Vi kommer til å fortsette og løfte bærekraft-arbeidet vårt betydelig i tiden fremover.

- Vi gjør allerede mye innenfor miljø, bærekraft og har fokus på klimaavtrykk, men i et 10-15 års perspektiv er vi både forpliktet til å løfte det, samt at jeg tror det er noe vi må gjøre for å lykkes, sier Hellman.

- Bærekraft er business, og de som ikke henger med på dette området kommer til å bli valgt bort.

Når BilNytt.no spør hva det konkret innebærer, er Hellman tydelig:

- Måten vi utvikler både folk og forretning skal ha bærekraft i seg. Bærekraft skal være større del av strategien vår, og skal bli en integrert del av forretningen, i stedet for noe vi gjør «i tillegg». Vi må være transparente i valgene vi tar, sier Hellman.

Han viser som eksempel til Møllers solcellenalegg ved Møller logistikkanlegg på Lillestrøm, og til Møller Medvind.

Møller Medvind driver blant annet med klargjøring, og ansetter personer som av ulike grunner har hull i CV-en.  

- Vi skal jobbe videre med at alle brukte biler skal gjennom Møller Medvind, og det er heller ikke noe vi har satt på vent under pandemien, sier Hellman.

Les også: - Det er fortsatt mange som skulle vært tatt

Petter Hellman trekker frem Møller Medvind som et eksempel på hvordan bærekraft er en sentral del av Møller Mobility Groups strategi.

Rammebetingelser
Et annet område hvor bilbransjen er offer for ytre påvirkning er rammebetingelsene for bransjen.

- Vi jobber helhjertet mot 2025-målet, og tror det er mulig å oppnå. Samtidig er incentiver sentralt, og vi er fortsatt avhengig av velvilje fra myndighetene for å nå det, mener Hellman.

- Bilen er etter hvert som den blir «grønn», en del av løsningen på bærekraftig mobilitet, fortsetter han.

Les også: Har søkt mva-fritak for elbil ut 2022

- Hva tror du vil ha størst påvirkning på bransjen i 2021?

- Det har aldri vært vanskeligere å planlegge. Den største jokeren tror vi er pandemien, hvordan den utvikler seg og hvilke konsekvenser det får.

- Ingen som har trent for slikt
Petter Hellman kom inn i bilbransjen som Møller Bil-sjef i juni 2017 etter å ha vært i ledende posisjoner blant annet i Orkla-konsernet over en årrekke. Han har vært konsernsjef i Møller Mobility Group siden mai 2019.

- Det har ikke vært mangel på ting å gjøre. Det er ingen som har trent for situasjoner som vi har hatt i år, og vi har virkelig fått testet vårt lederskap og vår organisasjon.

- Måten vi har klart å stå gjennom pandemien på gir oss veldig selvtillit for fremtiden, sier Hellman.

- Selv har jeg fått bruke en del verktøy fra verktøykassen som jeg tilegnet meg før jeg kom til bilbransjen, legger han til.

Han sier at han gjennom tiden siden han ble ansatt har kommet tettere på resten av organisasjonen.

- Jeg ser på importøren Harald A. Møller litt som kjernen i det vi driver med, og der er vi virkelig best i Norge. Jeg har vært i mange bransjer, og b2b-relasjonene vi har står ikke tilbake for det jeg har sett i noen annen bransje, sier Hellman.

- Med alt som har skjedd siden du satte deg i sjefsstolen – føler du at du har fått satt ditt fotavtrykk på organisasjonen?

-  Jeg er ikke så opptatt av å sette fotavtrykk. Jeg har kommet inn i en stolt organisasjon med over 90 års historie, og jeg føler at jeg «låner en frakk», sier Hellman.

- Jeg mener vi har fått til ekstremt mye gjennom to krevende år, og det er noe jeg er veldig stolt av.

- Det er ikke så viktig for meg hvem som har gjort hva. Så skal vi ta med oss alt vi har lært, for det kommer nye endringer, og da er det opp til oss å ta regien selv, fortsetter han.

Hellman er også styremedlem i Norges Bilbransjeforbund, noe han mener har gjort at han har kommet enda tettere på bilbransjen:

- Jeg er imponert over bredden og dybden i kompetansen, i tillegg til engasjementet og arbeidsmoralen i norsk bilbransje. Det er veldig mange som bryr seg – og jeg oppfatter at mange av dem jobber i Møller-organisasjonen, avslutter Petter Hellman.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn