BilNytt.no-portrett
Stian Blindheim og Atle Falch Tuverud

BilNytt.no ankommer Bertel O. Steens hovedkontor på Lørenskog samtidig som konsernsjef Harald Frigstad.

I lett regnvær er det Helly-Hansen-jakken, jeans og uformelle sko som antyder tonen. Dette er Frigstads stil.

Et år endte hans forgjenger Bjørn Maarud på toppen av Finansavisens kåring av Norges best kledde i norsk næringsliv – sannsynligvis som den første kandidaten fra norsk bilbransje noensinne. Maarud var kjent for å bruke eksklusive dresser, sko og armbåndsur.

- Jeg er nok ganske alminnelig, sier Harald Frigstad til BilNytt.no.

Frigstad omtales av flere bransjepersoner som nøktern og lavmælt.

- Er du lei av å bli omtalt som nøktern?

- Nei, hva er egentlig alternativet, svarer Frigstad og ser oppriktig forundret ut.

- Det er noe jeg kjenner meg igjen i, og jeg liker faktisk at jeg blir omtalt som nøktern, fortsetter han.

...OM DEN NYE JOBBEN 

Dette er elitedivisjonen
Siden 1. april har Frigstad vært konsernsjef i Bertel O. Steen

- Jeg var overhodet ikke på jakt etter ny jobb. Det var vel egentlig bare denne jobben som kunne få meg til å forlate Birger N. Haug, innrømmer Frigstad.

- Dette er en krevende stilling?  

- Dette er elitedivisjonen. Det er naturligvis noen lange arbeidsdager, men det er veldig spennende å få jobbe med noe du brenner for, og få være med på å påvirke bransjen, sier Frigstad.

- Toppidrettsutøvere synes ikke at alle treningene er slit – de brenner for det og synes det er gøy. Dette er en jobb som jeg har med meg hele tiden – men den gir like mye energi som den tar, mener Frigstad.

Harald Frigstad trekker frem Bertel O. Steens lange historie: - Det er nærmest en gave å få lov til å være med på den videre utviklingen av konsernet, sier han.

...OM FORHANDLERNETTVERKET

Konsolidering i et naturlig tempo
På generelt grunnlag tror han det i fremtiden vil bli færre forhandlere:

- Det har vært og er en glidning i bransjen mot større aktører, og det er ikke annerledes for Bertel O. Steen.

- «Retail transformation» er imidlertid et begrep som vi ikke bruker lenger, sier han.

De siste årene har Bertel O. Steen tatt grep om Opel-nettverket, Nord-Norge, og enkelte områder som Rogaland og Østfold.

- Jobben med å utvikle forhandlernettverket vårt gikk veldig fort en stund, fortsetter Frigstad.

- Vi skal nå utvikle nettverket vårt på naturlig måte – etter hvert som behovet kommer. Retningen består, men vi vil gjøre det i et litt mer naturlig tempo, sier Frigstad.

- Vi ønsker store og sterke eiere og aktører for våre merker som kan være med på både utvikling og investering, fortsetter han, før han legger til at beslutninger som er tatt angående forhandlernettverket vil stå ved lag.

Harald Frigstad slår fast at beslutninger som er tatt angående forhandlernettverket vil stå ved lag.

Ulik oppfatning om bilhus
I Bertel O. Steens forhandlernettverk har såkalte bilhus vært et mye omtalt tema.

- Noen tror at vi skal samle alle våre merker under ett tak overalt. Det er ikke min oppfatning. Jeg oppfatter at «bilhus-strategien» er et begrep som har dukket opp som følge av begrepsforvirring fordi Bertel O. Steen tidligere har kommunisert ut at de skal være «Norges beste bilhus», mener Frigstad.

- Vi har et flott flaggskip på Lørenskog med dedikerte ansatte som får frem merkeopplevelsen for alle merkene våre, men vi skal ikke ha mange slike bilhus rundt omkring.

Enkelte har uttrykt bekymring for det de for eksempel beskriver som «Opel under en trapp i et ombygd bilhus» – at noen merker kommer i bakgrunnen og ikke får gode nok resultater?

- Det er krevende å drive en forhandler med mange merker under samme tak. Dedikasjon er viktig, påpeker Frigstad, som er klar på at han mener det som er naturlig ett sted, ikke er like naturlig på et annet sted.

- Det finnes ikke to streker under svaret, og vi må løse dette fra sted til sted, fortsetter han.

I februar i år tok Bertel O. Steen over Kia og Peugeot i det gamle Østfold-distriktet, mens Mobiles Opel-forhandler overtok Citroën fra Bertel O. Steen.

- Vi har et veldig godt samarbeid med Mobile og Ole Grangaard flere steder, og opplever at vi har felles forståelse for hva som er viktig for begge parter. Mobile er en viktig aktør for oss.

 Kan det være aktuelt med for eksempel Opel og Citroën hos frittstående forhandlere flere steder for å få en totalt høyere markedsandel?

- Det kan være en måte å sikre rendyrking og dedikasjon på mindre steder der det er nødvendig, svarer Frigstad.

Harald Frigstad ser rett bort på det nye bilhuset på Lørenskog fra kontoret sitt.

- Står ikke med spaden i hånda
Bertel O. Steen eier selv en eiendom på Bryn tiltenkt bilvirksomhet, ikke langt unna bilhuset på Lørenskog og den frittstående Mercedes-Benz-forhandleren Erik Arnesen.

- Hva er planen med eiendommen på Bryn?

- Når det gjelder Bryn er det ikke slik at vi står med spaden i hånda. Vi har ingen umiddelbare planer der foreløpig, det er et stort prosjekt som handler om mer enn bil, sier Frigstad.

- Er det plass til en frittstående Mercedes-Benz-forhandler i Oslo så tett inntil deres egne forhandlere?

- Det som generelt er viktig for oss er at vi har kontroll på a-markedet vårt – de store byene. Det betyr ikke at vi må eie alt, men vi må finne løsninger som gjør at Bertel O. Steen har kontroll.

Og hvordan gjør dere det?

- Generelt går det på at aktører må kapitalisere på våre systemer, bruke vår måte å gjøre ting på, og at vi vet hva som skjer hos dem i fremtiden.

- Er de frittstående forhandlerne viktige for benchmarking? 

- Konkurranse er veldig sunt, og vi konkurrerer like mye innad som utad. Derfor er det fint å ha noen å benchmarke seg med, sier Frigstad.

Harald Frigstad omtales av flere bransjepersoner som nøktern og lavmælt: - Det er noe jeg kjenner meg igjen i, og jeg liker faktisk at jeg blir omtalt som nøktern, sier Frigstad til BilNytt.no.

...OM OMORGANISERINGEN

- En muskel vi har manglet
I sommer varslet Harald Frigstad og Bertel O. Steen at de hadde satt i gang en omorganisering.

I forrige uke var det nye kartet klart, og Frigstad har klare ambisjoner for hvordan veien videre skal se ut for Bertel O. Steen.

Blant annet skal servicemarkedet få en egen representant i konsernledelsen, og forretningsområdet skilles nå ut som en egen enhet.

«Kjedeutvikling & tjenester», som skal utvikle tjenester og konsepter for å gjøre det enda bedre både å være forhandler og kunde hos Bertel O. Steen, blir også en ny enhet i konsernledelsen.

- Både «servicemarked» og «kjedeutvikling & tjenester» skal være støttefunksjoner for importørene, de egeneide og de frittstående forhandlerne, sier Frigstad og fortsetter:

- Alle forhandlere skal behandles likt når det gjelder tilbud og krav.

- Importørene vil altså ikke lenger ha egne servicemarkedsdirektører?

- Det stemmer, vi skal forene kreftene. Det blir egne dedikerte avdelinger til de forskjellige merkene i den nye enheten. Dette er noe både vi og fabrikkene er veldig opptatt av, og er noe som skal evalueres underveis, svarer Frigstad.

- Forretningsområdet «servicemarked» blir en stor muskel som vi har manglet. Det er her vi må utvikle oss mest, sier Frigstad.

- Importørsjefene vil imidlertid ikke kunne løpe fra ansvaret sitt, til sist er det for eksempel Kjetil Myhre som overfor fabrikken har det overordnede ansvaret for servicemarkedet til Mercedes-Benz.

Frigstad blir engasjert når han snakker om omorganiseringen og medarbeiderne, og han understreker at det er veldig viktig at ledende ansatte får være med på å forme veien videre.

- Krevende rolle
Forretningsområdet «kjedeutvikling & tjenester» skal blant annet ha ansvar for nettverks- og forhandlerutvikling.

- I dag tar det for lang tid å selge en bil, å lage en verkstedordre og å behandle en garantiordre, sier han og fortsetter:

Systemene vi har er for tunge, vi må utvikle oss slik at for eksempel forhandlerne kan fokusere enda mer på salg enn de gjør i dag.

- Dette er grep som skal være til glede for alle – en støttefunksjon for importørene, de egeneide og frittstående forhandlerne. Det er krevende å klare å se fra fabrikken og helt ut til kunden, sier Frigstad.

- Mer effektive
Han viser til at inntoget av elbiler vil gi seg utslag på verkstedene.

- Derfor må vi bli mer effektive. Vi må få ned administrative kostnader per gjennomgang på verkstedet, sier Frigstad.

Han forteller at det for eksempel for servicemarkedskonseptet SK2022 er satt helt klare mål for hva konsernet skal oppnå når det gjelder økning i salg av antall timer på verkstedet.

- Hos de fleste av våre egeneide forhandlere er første versjon av dette på plass. Versjon 2.0 med selvbetjente mekanikere er fullversjonen, og det er en helt annerledes måte å jobbe på enn i dag. Det vil være effektivt når det er på plass, men det tar tid å innføre.

Det som blant annet ligger i versjon 2.0 er at mekanikerne skal bli mer merkantile, og ha direkte dialog med kundene.

Frigstad har selv vært en hel dag på verkstedet hos Bertel O. Steen Jessheim for å se hvordan versjon 2.0 av SK2022 fungerer i praksis.

- Vi har et flott flaggskip på Lørenskog med dedikerte ansatte som får frem merkeopplevelsen for alle merkene våre, men vi skal ikke ha mange slike bilhus rundt omkring, sier Harald Frigstad i samtalen med BilNytt.no.

Ansetter to nye konserndirektører
Både «servicemarked» og «kjedeutvikling & tjenester» er nye forretningsområder, og har foreløpig ikke fått sine direktører.

Hvor finner du nye konsernledere?

- Jeg liker å utvikle de menneskene vi har i organisasjonen, og vi ser alltid etter kandidater internt. I tillegg har jeg et stort nettverk, sier Frigstad.

Bertel O. Steen får en konsernledelse bestående av hele 14 konserndirektører.

- Selv om det i praksis ikke er flere enn vi har i dag, mener jeg det er for mange. Men når vi skal gjennom en så stor omstilling, har vi behov for at alle disse forretningsområdene kommer til bords.

- Du sparker ingen, men utvider ledergruppen. Er du for snill?

- Det er ikke noe poeng i seg selv å bytte ut ansatte, og å gjøre det for å markere seg mener jeg blir feil, sier Frigstad.

- Vi gjør mange endringer gjennom omorganiseringen som påvirker veldig mange mennesker. Derfor må vi holde stabilt det vi kan holde stabilt, og det gjelder spesielt ledere.

Frigstad har fordelt ansvar for å koordinere arbeid i konsernledergruppen. For eksempel vil PSA-sjef Simen Heggestad Nilsen være koordinator for bilimport-virksomheten.

- Da vet jeg hvem som skal ta hånd om et import-spørsmål dersom det dukker opp, forklarer Frigstad.

Samtidig er han også glad for at Bertel O. Steen gjennom omorganiseringen kan drive med «ombemanning» i stedet for nedbemanning.

Frigstad har et heldig utgangspunkt: Bertel O. Steen kuttet 200 årsverk og sparte 215 millioner kroner i 2019.

- Det er riktig at vi er i en heldig situasjon for å gjennomføre omorganiseringen. Skulle vi ha nedbemannet i tillegg vet jeg at det hadde tappet mye ekstra energi.

- Jeg mener derfor det på sikt er lønnsomt å ikke nedbemanne nå.

- Jeg har allerede fått reist rundt og besøkt en del forhandlere og snakket med mange ansatte. Det er motiverende å se hvordan de brenner for det de holder på med, sier Harald Frigstad.

Ingen ekstern konsulenthjelp
Omorganiseringen gjør at Bertel O. Steen Detalj ikke lenger har en like omfattende rolle som tidligere, etter at tungbil, servicemarked og forhandlerutvikling flyttes ut til egne enheter.

- Stabsdelen av Bertel O. Steen Detalj vil bestå av færre personer, og skal ha fullt fokus på drift på våre egeneide forhandlere, sier Frigstad.

Tidligere strategiprosesser i Bertel O. Steen har vært sterkt preget av eksterne konsulenter. Frigstads omorganisering har blitt utført med interne ressurser – uten hjelp fra konsulentselskaper.

- Arbeidet med omorganiseringen har vært en inkluderende prosess, hvor vi ikke har brukt ekstern hjelp, men hvor ledelsen i tillegg til flere nøkkelpersoner i konsernet har vært dypt involvert, sier Frigstad.

- Det er veldig viktig at ledende ansatte får være med på å forme veien videre, da vet vi at vi har dem med oss, fortsetter han.

Ambisjonen er å implementere den nye organisasjonen i løpet av høsten, og at nye rapporteringslinjer er klare før nyttår. For tungbil er det imidlertid tatt høyde for at de omfattende endringene kan ta lengre tid.

- Akkurat nå er det nok en god del ansatte som er litt usikre, og lurer på hva denne omorganiseringen har å si for dem. Derfor bruker vi ekstra tid på innføringen, og det er noe vi tror vi får igjen for senere, sier Frigstad.

Fra sitt kontor i andre etasje ved konsernets hovedkontor på Lørenskog styrer Harald Frigstad Bertel O. Steen-skuta. 

...OM POTENSIAL PÅ NYBIL 

Fornøyd med porteføljen
- Det virker ikke som at dere sonderer terrenget etter for eksempel kinesiske elbiler?

- Vi følger med på det som skjer, men er veldig fornøyd med de merkene vi har i dag, sier Frigstad.

Bertel O. Steen er importør for Mercedes-Benz, Smart, Kia, Peugeot, Opel, Citroën, DS i tillegg til Fuso og Setra.

- Merkene vi har er det potensial i, noe vi har sett med Peugeot i år, og der er det sikkert enda mer å gå på. I tillegg har både Opel, Citroën og DS stort potensial som jeg føler vi ikke har landet ennå, fortsetter konsernsjefen.

Han peker på at blant annet Peugeots oppsving er deler av forklaringen på at 2020 så langt ser ut til å bli et solid år for Bertel O. Steen.

- Det blir langt bedre enn fjoråret, så får vi se hva resultatet ender på. Tallene siden juni har vært veldig gode, men korona-pandemien preget resultatene noen måneder tidligere, sier Frigstad.

- De siste årene har resultatmarginen til Bertel O. Steen vært for lav, medgir Frigstad.

- Hva er målet for resultatmarginen til Bertel O. Steen?

- Bilbransjen går opp og ned – ett år har du modeller som er interessante og da er du en helt, neste år har du ikke riktige modeller og får ikke til de samme resultatene. Jeg pleier å si at et «normalår» ikke finnes i bilbransjen, smiler Frigstad.

- Selv om det dermed vil variere fra år til år, tenker jeg at Bertel O. Steen må jobbe mot en margin minst på linje med bransjen.

Frigstad mener at Bertel O. Steens resultatmargin har vært for lav de siste årene. Han ser potensial i bilmerkene konsernet representer.

...OM FREMTIDSUTSIKTER  

- Nok elbiler?
- Hva er du mest bekymret for fremover?

- Det er mange usikkerhetsmomenter nå; får vi bilene vi skal ha selv om etterspørselen etter elektriske biler øker fra resten av Europa? Korona-pandemien er definitivt ikke over, og jeg ser for meg at også 2021 i stor grad blir preget av pandemien, men at det likevel blir annerledes enn i år, sier han og fortsetter: 

- Vi vet ikke hva som skjer med bedrifter i andre næringer som er påvirket av pandemien, og det går utover oss siden vi er helt avhengig av andre bransjer. Er det usikkerhet, venter næringsaktører gjerne med å bytte ut sine biler.

- Andre ting er støtteordninger for elbiler i Europa og hvordan disse påvirker oss. Det er noe som kan forstyrre salget ganske mye. Vi vet at Bilimportørenes Landsforening jobber tett med dette.

- I tillegg er det spennende hvordan mange nye merker i markedet blir tatt imot av kundene. De skal nok ha sin del av kaka – men hvor stor blir den? spekulerer Frigstad.

Harald Frigstad bruker høstferien blant annet til å besøke flere forhandlere.

Ønsker kontakt 
- Jeg har allerede fått reist rundt og besøkt en del forhandlere og snakket med mange ansatte, sier Frigstad.

- Det er motiverende å se hvordan de brenner for det de holder på med. Og veldig mange har oppnådd veldig mye i år.

Han har også samlet daglige ledere hos alle forhandlerne på hovedkontoret på Lørenskog, hvor alle fikk én time «speed-date» med konsernsjefen for å komme med innspill til forbedringer i Bertel O. Steen.

- Det var en fin måte å bli kjent på, og det kom det veldig mye positivt ut av, sier konsernsjefen.

Han sier at han også oppfordrer ansatte til å ta kontakt eller ringe hvis de har noe på hjertet.

- Jeg blir på ingen måte nedringt, og det er viktig at alle føler at de kan ta kontakt med meg, sier Frigstad.

- Det trenger heller ikke å være så himla viktig hva de vil snakke om. Det kan godt være om været, jeg liker å snakke om været, avslutter Harald Frigstad med et smil.

Harald Frigstad (i midten) har over 20 års fartstid i Møller Mobility Group bak seg, blant annet som leder av Møller Bil. Dette bildet stammer fra Møller-konsernets digitale arkiv og det er ukjent når det er tatt. Men det kan være ca. 20 år siden da Erik Staavi (t.v.) var sjef for Møller US Import, Ole Henrik Ekaas (t.h.) ledet Møller Bil Eiendom, og den lovende ungdommen i midten, Harald Frigstad, var i gang med den første virkelig store karriere-jobben i Møller: nemlig å bygge opp fellesfunksjonene for forhandlere i Oslo-området – et prosjekt som senere ble til Møller Synergi.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn