- Vi er ikke sikre på at det blir en ny søknad om tre års momsfritak, men kanskje bare for ett år. Dersom det er tilfellet, kan det bli innført moms på elbiler allerede fra 1. januar 2022, sa BIL-sjef Erik Andresen til BilNytt.no i juli.

Bilimportørenes Landsforening er i dag glad for at søknaden ble på mer enn ett år:

- Vi er svært glade for at Sanner nå har søkt ESA om fritak for mva på elbil ut 2022, sier Ida Krag til BilNytt.no.

Hun er sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt Bilimportørenes Landsforening.

Les også: Elbilmoms allerede fra 2022?

Les også: - Frykter ikke elbilmoms fra 2021

- Vår vurdering er at dette er svært gode nyheter, som gir oss en klar indikasjon på at vi er kommet et langt skritt videre i jobben for å skyve innfasingen av mva på elbil ut i tid, sier Ida Krag i BIL til BilNytt.no.

BilNytt.no er kjent med at godkjennelsen fra ESA bare er for en formalitet å regne.

Dette betyr imidlertid ikke at det at ikke kan innføres mva på elbil i 2022 likevel, dersom det vedtas i Stortinget.

- Det er heller ikke til hinder for at en norsk regjering kan søke om forlenging etter 2022 på et senere stadium. Slik sett låser ikke denne notifikasjonen noen posisjoner, men den gir føringer av en viss substans, sier Krag.

Les også: BIL har bestemt seg - vil ikke ha elbil-moms før 2025

Internt i regjeringen har det vært avstand mellom Høyre, som har ivret for innfasing av elbilmoms i 2022, og Venstre som vil videreføre tiltaket. 

- Nødvendig med endringer i bilavgiftene
Regjeringens "Granavolden-plattform", som sikrer mva-fritak ut inneværende periode, gjelder ikke for budsjettåret 2022. Sittende regjering, uavhengig av valgutfall neste høst, skal uansett presentere et statsbudsjett for 2022 i oktober.

- I de kommende årene vil det være nødvendig med endringer i bilavgiftene, dersom de skal være bærekraftige både når det gjelder miljø og når det gjelder inntekter til statskassen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

- Regjeringen har derfor lagt frem noen prinsipper i neste års statsbudsjett om hvordan fremtidens bilavgiftssystem skal se ut etter 2025, sier Sanner.

- I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått å videreføre fritaket i 2021. Regjeringen vil komme tilbake til et eventuelt mva-fritak for elbiler utover 2021, i fremtidige budsjetter, understreker finansministeren. 

Les også:  - Nå risikerer vi ikke stans i leveranser av elbiler til Norge


Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn