Elbilsalget i Norge fortsetter å sette presedens for Europa til tross for at salget av elbiler har begynt å ta av i flere land. I flere europeiske markeder passerer elbil-volumet det norske.

Teknologi- og konsulentselskapet Accenture har publisert en rapport som blant annet peker på helt sentrale utviklingspunkter i Norge.

Dette er ikke – heldigvis, kan man være fristet til å si – nok en rapport om agentmodellens kommende utfordringer og muligheter.

Denne studien tar derimot for seg helheten i de akselererende endringene bilindustrien og -bransjen er inne i.

Agentmodell ses i denne sammenhengen på som ett av flere verktøy produsenter kan velge for å realisere kostnadssynergier ved å strømlinjeforme omnikanal-kundereisen, sentralisere administrative funksjoner og eliminere merkeintern konkurranse.

Utreder konsekvenser, anbefaler tiltak
Rapporten tar for seg erfaringer fra Tesla på den ene siden og mer generelle erfaringer fra elbilmarkedet Norge, på den andre.

Disse erfaringene benytter konsulentselskapet som grunnlag for å påpeke fremtidige muligheter, og gi anbefalinger om hvordan salg av nye biler og servicemarkedssalg kan og bør endres.

Bakteppet er et urolig marked i stadig raskere endring, der tilpasningsdyktighet basert på et godt beslutningsgrunnlag er kritisk for å møte en konkurransesituasjon som vil bli mer utfordrende.

Accenture melder at rapporten leses med interesse i de europeiske markedene, og at funnene kan få stor betydning for hvordan det europeiske elbilmarkedet vil utvikle seg.

Accenture-rapporten viser at trenden om å se til Norge lever i beste velgående.

Johan Blom, Retail Lead i Accenture Norge, understreker at innholdet i rapporten samtidig også kan peke på viktige elementer for den fremtidige utviklingen av verdikjedene for norske bilforhandlere.

- Rapportens funn viser hvordan den norske bilbransjen står i en mer utfordrende konkurransesituasjon enn tidligere, sier han til BilNytt.no.

Plansjen viser Accentures funn fra henholdsvis Tesla og Norge:


Erfaringene fra Tesla viser at deres markedsføringsstrategi medfører langt mindre tidsbruk på salgsprosessen. Erfaringene fra Norge viser at servicemarkedet må omstille seg for å kompensere for lavere inntekt fra service og mekaniske deler.

Ny tid - nye utfordringer
Johan Blom slår fast at å tilgjengeliggjøre og utnytte data for å ta forretningsstrategiske valg og utvikle tjenester og løsninger for bilkundene vil bli helt avgjørende for å lykkes i bilmarkedet fremover. 

- Her har bilbransjen i Norge et unikt utgangspunkt gjennom å være tett på kundene og ha særdeles god kjennskap om hva som er utslagsgivende for et bilkjøp i det norske markedet, sier Blom.

- Det gjelder uansett hvor i verdikjeden virksomheten er plassert.

Bakteppet for rapporten er et Europa der konsulentfirmaet anslår at andelen elbiler i nybilsalget ikke vil ha nådd mer enn 16 % i 2025.

Riktignok ventes det at elbilandelen i Europa vil øke til 50 % i 2030 – om åtte år. Globalt er elbilandelen anslått å bli 12 % i 2025 og 25 % i 2030. 

Europa er her definert som 27 EU-land pluss EFTA-landene og Storbritannia.

I Norge er elbilandelen nå på 80 % – og skal nå 95-100 % i 2025.

Lærdommen fra Norge, som har vært så tidlig ute, vil kunne være nyttig i disse markedene i årene som kommer, viser rapporten fra Accenture:

- Den norske bilbransjen er per i dag svært tett på kundene sine og de er godt rigget for å ta i bruk data de har tilgang på for å kunne fortsette å tilby presise tjenester og produkter, påpeker Johan Blom.

- Det blir viktig for den norske bilbransjen å ha en aktiv tilnærming til hvordan de bruker sine data for å være relevante, sier Johan Blom.

- Dette er jo et område hvor vi foreløpig ser at produsenter på sin side kan ha kapasitetsutfordringer, sier Blom.

Nedgang i inntjening uunngåelig
Ifølge rapporten ligger det mest sannsynlig an til en generell nedgang i inntjening i ettermarkedet i fremtiden.

Imidlertid mener Accenture, basert på undersøkelsene som er gjennomført, at nedgangen vil kunne begrenses til 10-30 % dersom de nødvendige tiltakene iverksettes. 

Om dette ikke gjøres, kan nedgangen i verste fall bli så stor som 50-60 %.

Rapportens konklusjon er enkel og klar: «Tiden for å handle er nå!»

Accenture presiserer at Teslas modell naturligvis ikke er direkte overførbar til tradisjonelle bransjeaktører, men lister opp en del læringspunkter fra erfaringene elbilprodusenten har gjort, som de mener har stor nytteverdi.

Metode: Mystery shopping
For rapporten har Accenture analysert det norske markedet og flere forhandlere, der de har studert salgsutvikling, sammensetning av bilbeholdning, verkstedbesøk, inntektskilder og finansielt resultat.

Hos Tesla har selskapet foretatt utstrakt mystery shopping over hele Europa, intervjuet tidligere ansatte og analysert offentlig tilgjengelig informasjon.

I tillegg er det gjennomført undersøkelser hos flere hundre forhandlere av «tradisjonelle» merker i Europa, i samarbeid med produsentene – hovedsakelig i premium-segmentene.

Funn fra Norge:

  • Cirka 99 % færre bevegelige deler i motoren.
  • Opptil 60 % lavere ettersalgsfortjeneste dersom det ikke iverksettes mottiltak.
  • Opptil 40 % gjenvinning av ettersalgsfortjeneste mulig.

Funn fra Tesla:

  • Tettere kontakt med og involvering av kundene bidro til 33 % høyere konvertering fra første kontakt til salg i visse markeder.
  • Omtrent 5 timer mindre tid investert per solgte bil. 
  • Nesten 40 % lavere salgskostnader per solgte bil.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn