6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023, og 4. november la SV frem sitt alternative budsjett.

Tirsdag kveld ble regjeringen og SV enige om punktene i statsbudsjettet.

Disse punktene har SV fått gjennomslag for i forhandlingene:

 • Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87 til 82 gram.
   
 • Øke CO2-komponent varebil med 12 %.
   
 • Stortinget ber regjeringen sikre at maksimal bompengetakst for lette nullutslippskjøretøy på inntil 70 % av ordinær takst videreføres i inneværende stortingsperiode.

Dermed blir regjeringens forslag i det opprinnelige budsjettforslaget stående:

 • NY VEKTAVGIFT KOMMER:
  Innføre en vektavgift for alle personbiler, uansett drivlinje. Satsen er kr. 12,5 pr kilo over 500 kilo. 
   
 • ELBILMOMS KOMMER:
  Innføre merverdiavgift for elektriske personbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner.
   
 • ØKNING I CO2-KOMPONENTEN:
  Øke de positive satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20 % utover prisstigning.
 • REDUSERT VEKTFRADRAG:
  Redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler
   ved at fradragssatsen reduseres fra 15 % til 10 %.
   
 • FULL OMREG.AVGIFT FOR ELBILER:
  Øke satsene i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler.
   
 • FULL FIRMABILSKATT FOR ELBILER:
  Likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen fjerner verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 %.
   
 • Trafikkforsikringsavgiften økes med 2,8 %.
   
 • Elvarebiler vil med denne avgreningen falle utenfor engangsavgiften. Elektriske motorvogner omfatter i denne sammenheng både batteribaserte og brenselscellebaserte motorvogner mv. (hydrogenbiler).
 • Vrakpanten er uendret

DESSUTEN BER PARTENE OM FØLGENDE:

 • Stortinget ber regjeringen foreslå utfasing av vektfradraget for ladbare hybrider senest innen 2025
   
 • Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.
   
 • Stortinget ber regjeringen sikre at maksimal bompengetakst for lette nullutslippskjøretøy på inntil 70 prosent av ordinær takst videreføres i inneværende stortingsperiode
   
 • AVGIFTSKALKULATOR: Sjekk hvor mye dyrere bilene blir

Ba om utsettelse
6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett har Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL), samt Elbilforeningen, fremmet sine synspunkter overfor Stortinget og SV for å få til endringer i budsjettet.

4. november la SV frem sitt alternative budsjett, der partiet blant annet tok til orde for å skrote vektavgiften, fjerne vektfradraget på ladbare hybridbiler og å sette firmabilbeskatningen på elbil til 80 % av fossilbil.

Så sent som 16. november skrev BilNytt.no at NBF, BIL og Finfo hadde sendt et brev til Finansdepartementet der de krevde utsettelse av elbilmomsen på grunn av feil og uklarheter i det foreslåtte budsjettet.

I det samme brevet anklaget de tre organisasjonene departementet for ikke å lytte til bilbransjens innvendinger. 

Momsen kommer
Regjeringen har ikke lyttet til bilbransjens krav om at momsinnføringen utsettes.

Det innføres elbilmoms for på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner allerede fra 1. januar 2023.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken momsinnretning som skal gjelde – det er altså uklart om det dreier seg om en bunnfradragsordning, en "kamuflert" kontantstøtteordning som BilNytt.no tidligere har skrevet om, eller en annen løsning.

At elbilmomsen innføres allerede fra nyttår er en forsering som Regnskap Norge i høst karakteriserte som "demokratisk uheldig".

Les også: Slik blir elbilmomsen på leasing

Bilbransjen har pekt på utfordringer
For to uker siden skrev BilNytt.no at NBF, BIL og Finfo hadde sendt et brev til Finansdepartementet der de krevde utsettelse av elbilmomsen på grunn av feil og uklarheter i det foreslåtte budsjettet.

I det samme brevet anklaget de tre organisasjonene departementet for ikke å lytte til bilbransjens innvendinger. 

Ida Krag i Bilimportørenes Landsforening (BIL) sa i høst til BilNytt.no at innføringen av moms på kjøpsbeløp over 500.000 kroner vil gi store praktiske og administrative utfordringer for bil- og leasningbransjen, og at systemer for regnskap og fakturering vil måtte gjøres om.

Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund (NBF) sa i begynnelsen av september at bilbransjen trenger seks måneder til å tilpasse seg etter at detaljene i innretningen i budsjettet er spikret.

Ida Krag i BIL og Egil Steinland i NBF har gjennom året gentatt gang på gang at de trenger 4-6 måneder fra teknisk modell vedtas, til elbilmomsen innføres. Nå får de bare noen uker på seg.

Negativ til bunnfradragsmodellen
Organisasjonen som representerer regnskapsførere og revisorer, Regnskap Norge, reagerte nylig kraftig på innretningen for moms på elbil det var lagt opp til i stortingsforliket i vår.

Modellen med bunnfradrag på opptil 500.000 kroner, er en regnskapsmessig komplisert affære – særlig for leasingbransjen.

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, gikk nylig ut mot revidert-vedtaket i BilNytt.no, og kalte det et uttrykk for "håpløs, trassig symbolpolitikk" og karakteriserte det som både "teit" og "klønete".

Avgiftskalkulator
Noen bilimportører har allerede varslet at de på ulike måter vil dekke kundenes momsregning ved en momsinnføring fra 1. januar 2023. 

BilNytt.no har laget en avgiftskalkulator som viser hvor mye moms det vil bli på de ulike elbil-modellene.

Les mer om regjeringens forslag til statsbudsjett:

Les også: Slik kan elbilmomsen innføres 1. januar

Les også: NBF ikke fornøyd med SVs budsjett: - 2023 er ikke 2025

Les også: Toyota er kritisk: - Elbiler har fortsatt noen utfordringer

Les også: Hekneby: - Unngår å premiere gårsdagens teknologi

AVGIFTSKALKULATOR: Sjekk hvor mye dyrere bilene blir

Les også: Finansministeren til BilNytt.no: - Jeg har ingen prestisje knyttet til akkurat hvilken modell for elbilmoms som velges (20.01.22)

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn