Regjeringens forslag til statsbudsjett er nå lagt frem. 

Der går det frem at regjeringen foreslår å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler:

Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg.

Når det gjelder ladbare hybrider var det flere som fryktet at hele vektfradraget ville fjernes. Det gjør det ikke, men fradraget reduseres fra 15 % til 10 %. Dagens rekkeviddekrav på 100 kilometer juseteres ikke.

Dette er hovedpunktene som påvirker bilbransjen:

 • Regjeringen foreslår å øke de positive satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20 % utover prisstigning.
 • Regjeringen foreslår å innføre en vektavgift for alle personbiler, uansett drivlinje. Satsen er kr. 12,5 pr kilo over 500 kilo. 
 • Regjeringen foreslår å redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler ved at fradragssatsen reduseres fra 15 % til 10 %.
   
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler.
   
 • Regjeringen foreslår å likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen foreslår å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 %.
 • Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgift for elektriske personbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500 000 kroner.
 • Trafikkforsikringsavgiften økes med 2,8 %.
 • Elvarebiler vil med denne avgreningen falle utenfor engangsavgiften. Elektriske motorvogner omfatter i denne sammenheng både batteribaserte og brenselscellebaserte motorvogner mv. (hydrogenbiler).
 • Vrakpanten er uendret

Les reaksjoner på regjeringens forslag til statsbudsjett:

AVGIFTSKALKULATOR: Sjekk hvor mye dyrere bilene blir

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn