Før elbilene og momsfritaket kom til Norge, var bilavgiftene statens «melkeku». Siden har statens inntekter fra bilavgiftene falt kraftig.

BilNytt.no har møtt finansminister Trygve Slagsvold Vedum til et eksklusivt intervju om fremtidens bilavgifter og innføringen av moms på elbiler.  

Denne uken har Støre-regjeringen hatt sine første 100 dager ved makten.

Under valgkampen varslet både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV innføring av moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner, der beløpet over 600.000 kroner vil momslegges. 

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte den nye Støre-regjeringens tillegg til statsbudsjettet, var ikke moms på elbiler nevnt i det hele tatt.

- Nei, skal vi gjøre endringer og innføre moms på de dyreste elbilene, må det være gjennomtenkt hvordan det skal gjøres, sier Trygve Slagsvold Vedum til BilNytt.no.

Ser på modeller 
Finansministeren understreker imidlertid at målsettingen ligger fast; det skal innføres moms på elbiler som koster over 600.000 kroner.

Dersom det skal innføres moms etter en modell som krever ny ESA-godkjenning, har regjeringen dårlig tid: ESA-godkjenningen for momsfritak på elbiler utløper i år.

Dagens momsfritak er godkjent i ESA av miljømessige hensyn. 

I en ordning der kun kjøpesummen over 600.000 kroner skal ha moms, vil det i stedet være fordelingsmessige hensyn som ligger bak. Det kan vise seg å være en mer krevende øvelse å få godkjent hos ESA.  

- Kan det være at man finner andre modeller og ikke søker ESA om ny godkjenning?  

- Vi må forholde oss til reglene i EØS-avtalen. Og så vi må finne en løsning som gjør at de som kjøper biler som koster mindre enn 600.000 kroner opplever at de får de samme godene som avgiftsletten er i dag. Det er målet, svarer Vedum.

Før jul skrev BilNytt.no på kommentarplass at en annen løsning sannsynligvis allerede ligger klar i «en skuff» i Finansdepartementet:

Nemlig å innføre full moms på alle elbiler fra 1. januar 2023 og å opprette kontantstøtte tilsvarende momsbeløpet opp til 600.000 kroner, etter samme modell som andre land i Europa.

En slik ordning kan den norske staten innføre uten å møte utfordringer hos ESA, samtidig som at det norske bilmarkedet harmoniseres med andre europeiske land, og at man kan unngå bruktimport av såkalte "dobbeltsubsidierte biler".

- I hvilken grad ser dere til ordninger i andre europeiske land for å kunne harmonisere det norske bilmarkedet med for eksempel Tyskland, der det er kontantstøtte på elbilkjøp? 

- Nå jobbes det med dette på embetsnivå, og de vil vurdere om det er andre modeller som kan fungere, svarer Vedum. 

- Vi har tenkt å nå den politiske målsettingen med avgift på elbiler over 600.000 kroner, fortsetter han.

- Når man først velger en modell er det viktig at den står seg i møte med ESA, at de som kjøper bilene kan være trygge, og at bransjen føler seg trygge på modellen vi velger, sier Vedum.

- Jeg har ingen prestisje knyttet til akkurat hvilken modell som velges, sier Trygve Slagsvold Vedum til BilNytt.no.

Les også: Elbilmoms: - Jeg tror heller vi snakker om 2023 enn 2022

- Ikke vedtatt før det er vedtatt
- Vi må se hvilke modeller som fungerer best. Poenget er at folk som kjøper elbiler under 600.000 kroner slipper å betale avgift. Så får vi se hvordan det skal gjøres. Det viktigste er at det blir gjort, slik at når folk skal betale regningen ikke ser at den blir 25 % høyere.

På spørsmål om det er noen som helst tvil om det blir moms på elbiler fra 1. januar 2023, svarer Vedum at ingen budsjett er vedtatt før de er vedtatt, men at det er flertall på Stortinget for innføring av moms på elbiler fra 2023.

- Jeg kan ikke varsle det før vi har løsningen klar. Vi må jobbe mer med det og finne en god modell.

- Hvor sannsynlig vil du si det er? 

- Målet i Hurdalsplattformen står, og vi vil jobbe for å finne en god modell. Så den forutsigbarheten ligger der. Vi har startet en prosess, og så får vi lande den så fort det lar seg gjøre, men det må være ordentlig.

Både Harald A. Møller og Bilimportørenes Landsforening har foreslått at beløpsgrensen skal være 800.000 kroner.

- Ser du på biler til over 600.000 kroner som luksusbiler? 

- Det kommer an på hva slags biler det er. Du får bra elbiler for under 600.000 kroner, slår Vedum fast.

- Men du har et bredt utvalg og kommer langt når du velger en familiebil til under en halv million kroner. Så legger vi til rette for at alle skal kunne kjøpe en bra bil.

Finansministeren understreker at også de som velger biler som er dyrere enn skjæringspunktet på 600.000 kroner, vil få glede av momsfritaket i bunnen.

- Har du råd til de aller dyreste bilene så betales det moms – men allikevel: ikke på hele bilen, gjentar Trygve Slagsvold Vedum.

Selv om beløpet på 600.000 kroner står fast, sier Vedum at beløpet vil kunne være gjenstand for endring som følge av pris- og lønnsøkninger i samfunnet for øvrig.

Les også: Bilavgiftene: Oppretthoder avgiftsøkningen på ladbare hybrider - rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves

Vil holde igjen varebil-avgiftene
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum peker på at momsfritaket på elbil ikke treffer næringslivet, og sier at han ønsker seg en modell som også treffer aktører som kunne kjøpt elektriske varebiler eller for eksempel drosjenæringen. 

- Det er jo også et tankekors at mange næringskunder ikke får glede av momsfritaket på en elbil. Mye av hovedsubsidien i momsfritaket på elbil treffer i all hovedsak privatkunder. 

Vedum er ikke er så opptatt av selve modellen for hvordan moms på elbiler innføres, så lenge den skal gjelde for alle også næringslivet.

- Jeg har vært opptatt av at når vi skal se på den nye avgiftsmodellen må vi også se hvordan vi skal fange opp de mange små private næringsaktørene rundt om i landet. 

Vedum sier at næringsaktører kan søke Enova om støtte og at det er andre ordninger som skal hjelpe næringslivet.

- Men jeg mener at det over tid ikke er noen god grunn til at det skal være mindre lukrativt for næringskunder enn for private kunder å kjøpe elbil. Dessuten er det fortsatt begrenset tilgjengelighet på ulike elvarebiler, sier finansministeren. 

- Dette høres ut som et signal på at du ikke kommer til å øke avgiftene på fossile varebiler fremover? 

- Jeg mener vi må holde igjen der, svarer han.

- Men vi må også legge overgangen til rette for næringslivet. Hensikten med momsfritaket var å omstille bilparken, fortsetter Vedum. 

- Vi må sørge for ikke å straffe de som driver næringsvirksomhet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Vedum viser til andre tilpasninger som er gjort tidligere for å hjelpe næringslivet. 

- Tidligere har vi hatt tiltak som grønne skilter for å hjelpe næringslivet. Nå nå må vi finne tiltak som gjør at elbil også er gunstig for de som driver næringsvirksomhet, sier han.

Les også: NBF og BIL: - Dette tenderer til å være respektløst

Ikke for høye avgifter
I løpet av det siste tiåret har statens inntekter fra bilavgiftene falt betraktelig som følge av elbil-politikken flertallet på Stortinget har støttet.

Engangsavgiften alene er nesten halvert fra 17,98 milliarder i 2015 til 9,32 milliarder i 2020 på grunn av det høye salget av elbiler og ladbare hybrider.

I toppåret 2007 var statens inntekter fra bilsektoren på 72 milliarder og en melkeku for statskassen. I 2020 var de samlede inntektene på i overkant av 38 milliarder kroner.

- Kan du sitte som finansminister de neste fire årene og se på at det som tradisjonelt har vært melkeku for staten – bilavgiftene – ikke kommer tilbake til tidligere nivåer?

- Vi ønsker at avgiftene knyttet til transport ikke skal øke for folk. Vi har et mål om at avgifter som treffer folk rundt i Norge ikke skal bli for høye, svarer Vedum.

En ny type engangsavgift for elbiler er ikke på agendaen nå.

Vedum understreker at det ikke er noe mål at kostnadene ved kjøp og å ha en elbil skal opp. Han er opptatt at folk skal kunne ha bil i familieøkonomien, og peker på at regjeringen i årets budsjett sørget for lavere forsikringsavgift og økt pendlerfradrag.

- Hva tenker du om fremtidens bilavgifter? 

- Det er et mål at de ikke blir for høye. Målet er at det skal være greit og trygt for en familie hvor mor er lærer og far er snekker å ha bil uten at det blir for dyrt. Vi er avhengig av bil i Norge, sier han.

- Bil er en stor investering, men vi må legge til rette for at kostnadene ikke blir for høye for den enkelte.

- Derfor ligger det heller ingen planer i regjeringen om at vi skal skru opp de reelle avgiftene ved å ha bil, sier finansminister Vedum.

- Snarere tvert imot; vi er opptatt av at de som har behov for bil i jobb og hverdagslivet skal ha lavere kostnader, sier Vedum før han legger til med sin karakteristiske latter:

- Vi er glad i melkekuer, men det skal være kuer som rauter.

Finansminsiteren viser gjerne frem sin pickup og gårdsbil til BilNytt.no. Han har ingen planer om å bytte ut Volkswagen Amaroken, som står parkert i Stortingsgarasjen, til fordel for en elbil: - Jeg jobber nå med å gjøre den om til femseter, og da blir den familiebil en stund fremover. Jeg må bare huske å betale avgiften, ler Trygve Slagsvold Vedum.

Les også: Jakten på nye bilavgifter: - Utfordringen er å få tannkremen inn igjen i tuben

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn