Tesla sitter som vanlig med kortene tett til brystet.

Brønnøysundregsitrene har for eksempel ennå ikke mottatt regnskapet for 2018 (det er bare to andre importører som fremdeles mangler).

Les også: Importørregnskapene 2018

- Vi kommenterer aldri salgstall eller salgsmål utover det som fremgår av global investorinformasjon på våre nettsider.

Det sier Nora Wisløff Egenæs, Communications Specialist i Tesla Motors Norway, til BilNytt.no.

Sterk vekst
Men tall offentliggjort i Electrek og i Inside EVs har gitt oss noen til nå ukjente informasjoner om Teslas omsetningstall. Og dersom vi også holder dem opp mot det norske bilsalget ser vi noen til dels uforklarlige forhold.

I første halvår 2019 omsatte Tesla for 10,9 milliarder dollar, mot 7,4 milliarder i samme periode i fjor – en oppgang på 47 %.

Det største bidraget kom fra den amerikanske omsetningen – med 5,8 milliarder sto den for mer enn halvparten av totalen i år.

Kina økte nesten like mye, til tross for at det har vært forstyrrelser på grunn av handelsproblemer mellom de to landene.

Men Norge hadde den aller sterkeste veksten.

At Tesla Model 3 lå som nummer en på modellstatistikken – med nesten dobbelt så mange biler som nummer to, vekker selvfølgelig en viss interesse.

Inside EVs har satt opp følgende oversikt:

Teslas omsetning 1. halvår 2019:

  • USA: $ 5,8 milliarder (Økning: 41,2 %)
  • Kina: $ 1,47 mrd. (+ 42,1 %)
  • Norge: $ 796 millioner (+ 106 %)
  • Nederland: $ 361 mill. (+ 2,4%)
  • Andre: $ 2,45 mrd. (+ 61,5 %)
  • SUM: $ 10,9 mrd. (+47,8 %)

Hvis man regner litt ser man at Norge representerer 7,3 % av omsetningen. I første halvår i fjor lå det norske bidraget på 5,2 %.

Den lave omsetningen i Nederland kan forklares med bortfall av insentiver, og nå er det først og fremst Model 3 som selger. Derfor økning i volumet, men ikke særlig merkbart på omsetningen.

Inside EVs har også gitt denne oversikten:

Lavere snittpris
Registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at det ble registrert 12.605 Tesla i Norge første halvår 2019, mot 4.046 i første halvår 2018.

Ved å dele den oppgitte norske omsetningen på antall registrerte Tesla i Norge første halvår i år og i fjor, får vi en «snittpris» pr bil som er svært ulik:

63.184 dollar pr bil første halvår i år, mot 95.586 dollar pr bil første halvår 2018.

At snittprisen har falt betydelig i år kan forklares med en billigere Model 3, som ikke var i salg i fjor, mens salget av Model X hadde en høy andel i fjor.

Det er også andre elementer som for eksempel salg av reservedeler og servicetimer, og salg av finansiering og forsikring som påvirker regnestykket.

Les også: Global dobling av elbilsalget

 Følg BilNytt.no på Facebook