- Siste oppdatering fra medlemmene er at nybilsalget har bremset kraftig, og ligger på 30-40 % av normalt nivå. Bruktbilsalget har også gått ned, men ikke i samme grad, sier direktør Erik Andressen i Bilimportørenes Landsforening til BilNytt.no.

Svært krevende valutasituasjon
Andresen sier at situasjonen fortsatt forandrer seg raskt:

- På verkstedene ligger det på 60-70 % av normalt nivå. Valutasituasjonen er dessuten svært krevende, sier BIL-sjefen.

Den krevende situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset gjør at Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) nå går bredt ut for å få på plass flere  økonomiske bransjespesifikke tiltak. 

I et skriv som er sendt til alle landets stortingsrepresentanter tirsdag, beskriver organisasjonene situasjonen som bilbransjen befinner seg i samt foreslår tiltak. Forslagene er også spilt inn til regjeringen direkte og via NHO.

- Likviditet er hovedproblemet
I brevet vises det til tall fra en undersøkelse gjennomført av NHO i forrige uke, som slår fast at:

 • 94 % av bilbransjebedriftene opplever redusert etterspørsel.
 • 46 % har allerede gjennomført permitteringer.
 • 87 % vil i løpet av kort tid iverksette permitteringer.
 • 21 % har allerede likviditetsutfordringer.

NBF og BIL forventer at tallene forverres.

Det vises også til at markedet og aktivitetsnivået har sunket betydelig de siste ukene - blant annet at verkstedmarkedet har sunket med 30-40 %, og er fallende.

I brevet skriver organisasjonene at bilbransjens omsetning vil reduseres med mange titalls milliarder kroner, avhengig av hvor lenge situasjonen vedvarer. NBF og BIL skriver at det er over 40.000 ansatte i bilbransjen, som årlig omsetter for over 250 milliarder kroner.

- Likviditet er et hovedproblem i dag, sier direktør Erik Andresen til BilNytt.no. 

I brevet vises det til at flere og flere bedrifter melder om likviditetsutfordringer, og at det på noe lengre sikt er frykt for at økende arbeidsledighet og en økonomisk nedgangskonjunktur vil redusere omsetningen kraftig gjennom hele 2020.

- Vi mener at det så raskt som mulig bør stimuleres og oppfordres til å holde hjulene i gang. «Mest mulig skal kunne fungere mest mulig normalt» sa helseminister Bernt Høie på gårsdagens pressekonferanse – og det er viktig å få frem, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF, til BilNytt.no. 

Vil forsterke likviditet og aktiviteten i markedet
NBF og BIL foreslår følgende tiltak for difts- og likviditetsstøtte til bilbransjen:

 • Terminene for innbetaling av engangsavgift på nye biler f.o.m. april utsettes inntil videre.
 • Offentlige innkjøp av biler bør fremskyndes – lagerbiler må velges.
 • Bedre vilkår for reeksport av biler – økt refusjon av engangsavgift samt også for merverdiavgift.
 • Redusere avgiftene for varebiler i revidert nasjonalbudsjett.

NBF og BIL skriver også at når bilfabrikkene i Europa har stengt samtidig som markedet for brukte biler stopper opp, reduseres prisene.

De anslår i brevet at den norske personbilparken har en verdi på om lag 300 milliarder kroner, og at 10 % reduksjon dermed gir et tap på 30 milliarder kroner, noe som igjen går utover bileiernes egenkapital og privatøkonomi.

NBF og BIL vil derfor ha på plass følgende markedstiltak for å sørge for at markedet stimuleres:

 • Omregistreringsavgiften for brukte biler fjernes ut året.
 • Vrakpanten økes generelt til 8.000 kroner ut året - eventuelt bare for biler som er eldre enn 15 år.
 • Alle biler i offentlig eie fremskynder nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Det understrekes at et velfungerende bruktbilmarked og aktivitet på verkstedet er nøkkelen for å stimulere markedet.

- De foreslåtte tiltakene vil bidra til færre permitterte og færre konkurser i bilbransjen som følge av denne krisen. Driftstiltakene vil bidra til forbedret likviditetssituasjon og markedstiltakene vil bidra til at markedsdynamikken opprettholdes - og at hjulene holdes i gang under trygge forhold, heter det i brevet signert av administrerende direktør Stig Morten Nilsen i NBF og direktør Erik Andresen i BIL.

- Vi er optimistiske
Regjeringen har varslet at det skal legges frem flere tiltak for næringslivet på fredag.

- Vi er optimistiske for at flere av tiltakene kan komme allerede på fredag, og i hvert fall på relativt kort tid, sier Andresen.

- Dette er tiltak vi behøver så raskt som mulig, legger han til.

Han sier at de tror det vil komme flere tiltakspakker fremover, og at bedre vilkår for reeksport og endring av varebilavgifter muligens må vente til senere, eller til revidert statsbudsjett i mai.

- Store forskjeller
- Det er veldig store regionale forskjeller. Noen steder går verkstedene rundt, andre steder er det full stillstand, sier Egil Steinsland til BilNytt.no.

Han forteller at medlemsbedrifter han har vært i kontakt med sier at det finnes arbeid. 

- Et medlem jeg snakket med i går tok seg tid til å kontakte kunder med biler som skulle ha PKK i april – alle booket timer.

- Det er et eksempel på at det finnes rom for å gjøre ting fremover, sier Steinsland.

NBF har også oppfordret Statens vegvesen til å aktivt informere bilister om at de som kan utføre PKK bør gjøre det, til tross for utsatt frist.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn