Regjeringen og FrP ble i går enige om statsbudsjettet for 2021. Enigheten betyr at det blir ingen justeringer av bilavgiftene.

- Budsjettet viser vei ut av krisen, også for bilbransjen, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund (NBF).  

- Vi er svært glade for at regjeringen gikk tilbake på sine forslag som inneholdt kraftige økninger. Selv om bilbransjen har klart seg godt i år så viser vår siste medlemsundersøkelse at mange sliter og aktiviteten i nybilsalget er lavt, sier NBF-sjefen.

- Stø kurs og ingen økte avgifter var viktig for bedriftene og arbeidsplassene.

- Budsjettet bidrar nå til en fornying av bilparken, og det er positivt for hele samfunnet både i forhold til trafikksikkerhet og miljø, legger Nilsen til.

Også viktig for bilbransjen er kuttet i formueskatt, økte bevilgninger til samferdsel og lavere avgifter for grensehandel-varer.

- Budsjettet viser vei ut av krisen, også for bilbransjen. Selv om det er bilavgiftene som har sterkest direkte effekt så gjør lavere formueskatt det enklere å eie å drive bedrift.

- Mer penger til samferdsel gir større aktivitet og bidrar positivt særlig for tungbilbransjen. I tillegg vil mindre grensehandel bidra til at litt færre velger å ta service og reparasjoner i Sverige, og dermed heller velger norske verksteder, sier Nilsen.

- Regjeringspartiene og FrP skal ha ros for å lytte til næringslivet, avslutter Nilsen.

Innspill til budsjettforlsaget
NBF, BIL og NAF ga hver sine innspill til nye bilavgifter før budsjettforhandlingene startet.

NAF kjørte den tøffeste linjen mot regjeringens forslag til statsbudsjett. Organisasjonen mente at engangsavgiften ikke skulle røres i denne omgang, mens NBF og BIL spilte inn to forskjellige innspill til mer moderate økninger CO2-avgiften og rekkeviddekrav for ladbare hybrider. 

Les også: Bilavgiftene: Dette er bransjens ulike innspill til budsjettforhandlingene

Les mer om statsbudsjettet:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn