Bertel O. Steen gikk kun 7 millioner kroner i pluss i 2019. Tallene ble den gang tynget av den egeneide forhandlervirksomheten som gikk 123 millioner minus.

For 2020 ble resultatene i en helt annen liga:

- En vesentlig årsak til de gode tallene for Bertel O. Steen er at Mercedes-Benz, Peugeot og Kia har levert et stort antall attraktive elbiler til Norge, sier konsernsjef Harald Frigstad.

Konsernets driftsmargin økte fra 1,1 % i 2019 til 4,5 % i 2020. Bertel O. Steen har gjennomført salg av utvalgte eiendommer med en bokført salgsgevinst på totalt 156 millioner kroner, som inngår i resultatet.

 • Bertel O. Steen AS:
  • Omsetning: 19,310 milliarder kroner
   (15,027 milliarder i 2019)
  • Driftsresultat: 865 millioner kroner
   (456 millioner kroner i 2019)
  • Resultat før skatt: 797 millioner kroner
   (7 millioner kroner i 2019)
  • Driftsmargin: 4,5 %
   (1,1 % i 2019)

Bertel O. Steen sine rundt 40 egeneide forhandlere i Norge, fikk en omsetningsøkning på 40 % sammenlignet med 2019:

 • Bertel O. Steen Detalj (forhandlervirksomheten):
  • Omsetning: 13,024 milliarder kroner
   (9,465 milliarder i 2019)
  • Driftsresultat: 340 millioner kroner
   (-123 millioner kroner i 2019)
  • Driftsmargin: 2,6 %
   (-1,3 % i 2019)

I 2017, som tidligere var Bertel O. Steens beste år, leverte konsernet en omsetning på 16,779 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 498 millioner kroner.

Omsetning og resultat Bertel O. Steen AS - 2016-2020:

Omsetning og resultat forhandlervirksomheten Bertel O. Steen Detalj - 2016-2020:

Firedoblet elbilsalget
Det norske totalmarkedet for personbiler endte på 141.412 nye personbiler i 2020, en nedgang på 0,7 % fra 2019. Av dette sto Bertel O. Steens merker for registrering av 21.157 nye personbiler. Det er for konsernets merker en oppgang på 6.571 biler sammenlignet med 2019. 

- Vår andel rene elbiler i personbilmarkedet endte med det på 56,1 %. Det er et godt bidrag til det grønne skiftet vi er inne i, sier Frigstad.

- En vesentlig årsak til de gode tallene for Bertel O. Steen er at Mercedes-Benz, Peugeot og Kia har levert et stort antall attraktive elbiler til Norge. Totalt solgte Bertel O. Steen hele 11.868 elektriske personbiler i 2020. Det er en betydelig økning fra 2.851 året før, sier Frigstad.

40 % vekst for Detalj: - Bedre prosesser
Bertel O. Steen sine rundt 40 egeneide forhandlere i Norge, fikk en omsetningsøkning på 40 % sammenlignet med 2019.

- Forhandlervirksomheten vår har gjort et stort løft. Nye modeller har truffet godt i markedet, og bruktbilmarkedet har vært bra.

- Det er også viktig å trekke frem at en viktig årsak til resultatforbedringen er at det er utviklet bedre arbeidsprosesser innenfor nøkkelområder som nybil, bruktbil og servicemarked, fortsetter Frigstad.

- Dette resulterer i bedre kundeopplevelser og en mer effektiv drift. Det gjør oss mindre sårbare for svingninger i nybilsalget.

- Her har vi fortsatt et potensial til å bli enda bedre, blant annet med bedre IT-løsninger, digitale støtteverktøy og bruk av data. Det skal bli enda bedre å være kunde og enklere å være ansatt i Bertel O. Steen. Dette vil vi fortsette å ha et sterkt fokus på i tiden som kommer, sier Frigstad.

Utvikling i salget av Bertel O. Steens bilmerker siste 10 år:

Utvikling markedsandel for Bertel O. Steens bilmerker siste 10 år (prognose 2021):

I fjor snudde tre av bilmerkene i Bertel O. Steen den negative trenden i personbilsalget. I år skal ytterligere to bilmerker hos importøren gjøre det samme.

- Farten er god
- Det er et godt resultat tatt i betraktning de utfordringer koronapandemien har gitt. Resultatforbedringen viser at det er gjort et solid stykke arbeid i mange ledd, sier Harald Frigstad om 2020-resultatene.

- Dette resultatet gir oss et solid grunnlag for å utvikle virksomheten vår videre og gjøre oss mer robuste i en turbulent tid, sier han.

I går meldte BilNytt.no at Bertel O. Steen Detalj har rekordhøy ordrereserve.

Frigstad trekker frem at Bertel O. Steens merker samlet ved utgangen av februar hadde en markedsandel på 21,3 % i totalmarkedet, og er med det importøren som så langt i år har registrert flest biler i Norge.

Elbilandelen i personbilsegmentet for Bertel O. Steens merker utgjør 71 %, mot 45,1 % i fjor.

- Farten vår så langt i 2021 er god. Det skjer i en tid der flere regioner i Norge har betydelig smittespredning av korona og dermed er underlagt restriksjoner, sier Frigstad.

- Det knytter seg derfor usikkerhet rundt den videre utviklingen i 2021, spesielt med hensyn til koronapandemien og hvilke effekter den vil medføre. Et fortsatt sterkt fokus på smittevern i hele organisasjonen har derfor høyeste prioritet, avslutter Bertel O. Steens konsernsjef.

Bertel O. Steen - konserntall:

Bertel O. Steen - driftsresultat pr forretningsområde:

Bertel O. Steen markedsandel personbil:

Bertel O. Steen vs markedet: drivstoffsplitt personbil:

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn