- Vi har drevet omfattende tallknusing for å bidra til grunnlaget for de bilavgiftene som blir formulert i forslaget til det kommende statsbudsjettet, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) til BilNytt.no.

Like før statsbudsjettet i fjor fryktet mange for et avgiftssjokk, men bilbransjens argumenter om å videreføre bruken av NEDC-utslippsverdier – riktignok i en omregnet versjon – ut 2019 ble da hørt.

Etter bilimportørenes syn ville det vært uforsvarlig å forsøke seg på et avgiftssystem basert på de nye og høyere WLTP-utslippsverdiene som egentlig skulle gjelde fra 1. september i fjor.

Dermed kunne bilbransjen gå inn i det Erik Andresen kalte et pusterom, og forberede seg på arbeidet med avgiftene for 2020.

Les også: Slik ville rene WLTP-avgifter sett ut

Datainnsamling og avgiftssimuleringer
Store deler av det siste året har BIL derfor brukt til å knuse tall.

Hoveddelen av den jobben er det kommunikasjonsrådgiver Benjamin Strandquist som har stått for.

- Benjamin har stått for datainnsamling og avgiftssimuleringer og har kommet opp med vårt konkrete forslag til en ny CO2-avgiftsskala, og så har vi fått eksterne til å kontrollregne på våre funn slik at vi har kvalitetssikret dette best mulig, forklarer Erik Andresen.

Benjamin Strandquist i BIL forklarer til BilNytt.no at kalibreringen skal hindre at vanlige familiebiler får en prisøkning på mange titusener. I BILs kalibreringsforslag er det moderate avgiftsendringer, både opp og ned, på volummodellene.

- Jevnlige møter mellom BIL, NBF og NAF for å gå gjennom og diskutere tallmaterialet og våre beregninger har vært en viktig del av prosessen, legger Andresen til.

De første forsiktige resultatene ble presentert for Finansdepartementet i februar, og i juni la BIL frem data og analyser fra rundt 15.000 faktisk solgte biler.

- Vi har hatt et tett samarbeid med Vegdirektoratet om bruk av data fra COC-dokumentene. Siden møtet i Finansdepartementet har antallet biler i datasettet vårt økt fra 15.000 til 25.000, og vi ser at avgiftsforslaget vårt holder seg godt, sier Benjamin Strandquist.

Grunnlag
Det BIL har gjort er å samle data for å se hvilke økninger WLTP kunne ha medført. 

BIL har funnet avviket i oppgitt CO2-utslipp mellom WLTP og dagens målemetode for salgsvolumet og modellmiksen solgt i 2019.

Målet var å finne nye innslagspunkter for CO2-komponenten i engangsavgiften for å nå målet om en avgiftsnøytral kalibrering basert på samme salgsvolum.

- Med data fra drøyt 25.000 biler føler vi oss trygge på at våre beregninger er gjort på et stort nok og representativt grunnlag, sier Benjamin Strandquist til BilNytt.no.

Provenynøytralt
Erik Andresen regner med at budsjettforslaget for personbilene blir provenynøytralt med dagens salgsvolum som grunnlag, slik regjeringsplattformen har fastslått at det skal være. 

- Vi har ingen grunn til å tro at våre data ikke er brukt i utarbeidelsen av det kommende forslaget til statsbudsjett, sier Erik Andresen til BilNytt.no.

Han ser ikke bort fra at man øker CO2-komponenten, og går ned på vektkomponenten, noe som har vært en tendens de siste årene.

- Men noen innstramming av elbilinsitamentene tror jeg ikke på, sier han.

Politisk flertall
For første gang på seks år er det politisk flertall bak budsjettet som blir lagt frem.

Det betyr at det ikke vil oppstå noen drakamp i etterkant av fremleggelsen av forslag til statsbudsjett, slik det har vært de siste årene før det endelige vedtaket. 

Det betyr også at allerede i det øyeblikket budsjettet er presentert vet bilbransjen hva den har å forholde seg til, og kan sette i gang forberedelsene for det nye året.

Les også: Slik kunne avgiftssjokket blitt

 Følg BilNytt.no på Facebook