BilNytt.no-kommentar
Atle Falch Tuverud

Jeg hadde i slutten av april et jobbintervju med en journalistkandidat til vår redaksjon. Jenta på 28 spurte hva som opptar bilbransjen om dagen.

Jeg svarte med kun ett ord: «Bærekraft».

Jeg hadde ambisjon og ønske om å overraske henne. Jeg trodde hun skulle komme med en helt annen reaksjon enn hun kom med. Men hun svarte ikke «Oi, sier du det? Det var overraskende», som jeg tenkte at hun kanskje skulle komme til å gjøre.

Hun svarte derimot:

«Å ja, naturligvis. På hvilken måte?».

Vi ble enige om at hun kan begynne i redaksjonen allerede om noen uker.

At bærekraft nå er viktig for bilbransjen er mest sannsynlig ikke like opplagt for alle i norsk bilbransje – foreløpig.

Men det har nok skjedd et ganske stort skifte det siste året.

Ikke minst har nok flere fått opp øynene for «bærekraft som business» den siste måneden.

På BilNytt.no meldte vi i løpet av et lite døgn følgende i slutten april:

En av dem som holdt innlegg under NBFs årskonferanse forrige uke, var som kjent Kim N. Gabrielli.

Han leder FN-organisasjonens norske kontor for bærekraftig næringsliv, der Møller Mobility Group og Bertel O. Steen er blant 260 norske medlemmer.

«Bærekraftsmålene er vår tids største businessmulighet fordi myndighetene, forbrukerne og finans nå ser potensialet», sa Kim N. Gabrielli under konferansen og fortsatte:

«Det er ingen hemmelighet at økonomisk vekst vil være den aller viktigste driveren for å få selskaper til å tenke nytt», sa han.

«Da vi skulle utmeisle ny strategi var det helt utenkelig å ikke basere denne på FNs bærekraftmål», sa NBF-sjef Stig Morten Nilsen BilNytt.no.

At NBF sin nye strategi er basert på FNs bærekraftsmål er ikke så overraskende. Det å snakke bilen opp som en løsning på det grønne skiftet har blitt blant organisasjonens sterkeste kort for å få gjennomslag hos politikerne.

Dessuten har deres klart største medlem – Møller Mobility Group – besluttet å gå all in på bærekraft.

Helt siden vi snakket med Petter Hellman da han tiltrådte som konsernsjef for to år siden har han snakket om bærekraft.

«Vi kommer til å fortsette å løfte bærekraft-arbeidet vårt betydelig i tiden fremover», varslet konsernsjef Petter Hellman i «Nyttårsintervjuet» med oss på BilNytt.no ved inngangen til 2021. 

Da vi spurte hva det konkret innebar, svarte Hellman følgende:

«Bærekraft skal være en større del av strategien vår, og skal bli en integrert del av forretningen i stedet for noe vi gjør "i tillegg"»

«Bærekraft er business, og de som ikke henger med på dette området kommer til å bli valgt bort», understreket Hellman. 

Og akkurat nå blir faktisk Møller valgt bort – enn så lenge – som leverandør av varebiler til enkelte kunder: Nemlig de som setter opp elektriske varebiler som et krav i sine anbud.

Her er det for eksempel RSA og Frank Dunvold som er blant leverandørene – helt uten egen bærekraftsdirektør.

Det viser nok en gang hvor avhengig norske aktører er av sine produsenter.

Møller-konsernet har imidlertid en enklere jobb enn flere andre aktører i bilbransjen. De representerer kun én produsent, og etter «diesel-gate» har Volkswagen-konsernet hatt fullt fokus på både elbiler og bærekraft.

I april presenterte Møller Mobility Group sin nye strategi og samtidig konsernets første klimaregnskap:

«Vi er veldig fornøyde med at vi kan presentere vårt første fullverdige og eksternt utarbeidede klimaregnskap for virksomheten vår», sa Paul Hegna i forbindelse med presentasjonen av klimaregnskapet.

Hans tidligere tittel konserndirektør Kommunikasjon og Samfunn er byttet ut med konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon.

Tidligere i dag meldte BilNytt.no om en rekke organisasjonsendringer og endringer i ledelsen hos Møller Mobility Group.

Petter Hellmans bærekraftslag blir nå blant annet kraftig forsterket på flere måter:

Paul Hegnas avdeling for Kommunikasjon og Samfunn bytter navn til Bærekraft og Kommunikasjon, og det skal rekrutteres både en kommunikasjonsdirektør og en kommunikasjonsrådgiver. 

Samtidig har konsernet ansatt en leder for deres nye enhet Klima og Miljø.

Ida Pernille Hatlebrekke (30) er ansatt som leder for Klima og Miljø i Møller Mobility Group. 

Bak seg har Hatlebrekke en rekke prestisjefulle stillinger og verv – de fleste i stillinger og virksomheter der bærekraft har vært det helt sentrale. 

«Vi snakker for mye om bærekraft, og for lite om hva det betyr», sa Hatlebrekke da Dagens Næringsliv intervjuet henne i forbindelse med at hun var nominert til Årets Ledestjerne 2020 – der FNs bærekraftmål lå til grunn for kåringen. 

"Ida Pernille Hatlebrekke vil redde bærekraften fra innholdsløst babbel" var overskriften i Dagens Næringsliv, der mye av fokuset var på hennes engasjement for sirkulærøkonomi.  

«Juryen fremhever Hatlebrekkes praktiske tilnærming til bærekraft, og har tro på at vi kommer til å se mye av henne i årene som kommer.»

Det blir spennende å se hvor synlig hun blir i norsk bilbransje – og på hvilken måte.

Bærekraftskappløpet har startet – og ikke tro at det slutter med Møller og Bertel O. Steen og de produsenteide importørene.

Folk vil kanskje i ettertid tro at det er koronapandemien som satte en stopper for et lunsj-møte i Bergen?

Men møtene hadde nok ganske snart blitt flyttet over til Teams også uten koronapandemien.

Det er antagelig de kommende klimaregnskapene for store norske selskaper som kommer til «å ta livet» av reiser der ansatte har sanket bonuspoeng på hyppige tjenestereiser.

Ambisiøse konsernsjefer og store norske selskaper kommer ikke til å ville rapportere flere flyreiser eller hotellopphold i sine klimaregnskap enn de behøver.

De vil ikke ha røde tall i klimaregnskapet sitt.

«Vi jobber aktivt med vårt klimaregnskap for å kartlegge hvordan driften vår har påvirkning på klima og miljø. Dette er viktige drivere for vår tilnærming til folk, forretning og bærekraft», er budskapet fra Petter Hellman.

Vår redaksjons eldste medlem er ikke så mye mindre overrasket over endringene enn det kommende yngste medlemmet.

Jon Winding-Sørensen minner om at «alt har skjedd før» – og at også dette kommer bransjen til å håndtere ganske så greit:

«I 1987 ble Montreal-protokollen underskrevet. Verden var etter hvert blitt enig om at klorfluorkarboner måtte vekk. De ødela ozonlaget.

Folk skreik over seg: nå ville de miste kjøleskapene og air condition hjemme ville bli historie. Bilbransjen meldte om store problemer, det fantes ingen brukbar erstatning til det kjølemiddelet de brukte. 

I dag har vi fremdeles kjøleskap og AC i bil fungerer bedre enn noensinne.» 

Ikke bare tjener norsk bilbransje nå mer penger enn noen gang. Nå går bilbransjen, med en god porsjon selvtillit, inn i bærekraftsarbeidet med full tyngde.

Det kan se ut til at flyaksjer er mindre lukrativt enn bilaksjer i nærmeste fremtid.

«Når bilen blir grønn kan den være en del av løsningen – og ikke en del av problemet», er budskapet fra bilbransjen.
 

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn