Hele 362 daglige ledere hos norske merkeforhandlere har svart på BilNytt.no sin undersøkelse om koronapandemiens påvirkning på deres bedrift, som ble gjennomført fra onsdag klokken 15.00 til torsdag klokken 12.00. Vi har fått svar fra representanter for alle bilmerker fra hele landet. 

I del 1 av BilNytt.no sin undersøkelse gikk det frem at 44 % av merkeforhandlerne snart er avhengige av tiltakspakker. 8 av 10 forhandlere vil heller ha avgiftslettelser og direkte hjelp, enn lån og utsatte forfall.

Del 3 av BilNytt.no sin undersøkelse viser blant annet at 91 % av merkeforhandlerne tror at forretningsområdet bruktbil blir enda viktigere fremover enn i 2019. 

I del 2 av BilNytt.no sin undersøkelse ser vi på permitteringer, nedbemanning og videre drift:

Usikkerhet om nedbemanning
Over halvparten av norske merkeforhandlere har ikke avklart om korona-krisen vil føre til nedbemanning i deres bedrift.

 • 22 % svarer at de ikke vil nedbemanne som følge av korona-krisen.
   
 • 21 % av merkeforhandlerne svarer at de vil nedbemanne.
   
 • 57 % svarer at det ikke er avklart om krisen vil føre til nedbemanning.

Nedbemanninger: Vil din bedrift nedbemanne som følge av korona-krisen?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Blir krisen langvarig kan resultatet bli at man går til oppsigelser.

- Ser ut til at vi må gå til nedbemanning, men vil se an til over påske for nærmere vurdering av situasjonen.

- Ingen som vet i disse tider.

9 av 10 har sendt permitteringsvarsel
BilNytt.no har de siste ukene meldt om flere bilbransje-bedrifter som både har sendt permitteringsvarsler til sine ansatte, og som faktisk har gjennomført permitteringer. 

Når det gjelder varsel om permittering, svarer hele 90 % av merkeforhandlerene at de har sendt permitteringsvarsler.   

Mer enn hver tredje merkeforhandler har sendt permitteringsvarsel til alle ansatte.

Det er kun 10 % av merkeforhandlerne som ikke har sendt permitteringsvarsel. De svarer imidlertid at dette vurderes fortløpende.

Varsel om permitteringer: Har din bedrift sendt ut permitteringsvarsel til ansatte?

Flertallet har gjennomført permitteringer
På spørsmål om merkeforhandlerene faktisk har permittert ansatte, er det kun 18 % som svarer at de ikke har permittert noen, men at det vurderes fortløpende. 

Hele 82 % av norske merkeforhandlere har pr. 26. mars gjennomført permitteringer.

2 % av merkeforhandlerne oppgir at de har permittert alle ansatte.

Permitteringer: Har din bedrift permittert ansatte?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Bra tilgang på arbeid på ettermarked fortsatt. Vurderer ytterligere permitteringer fra dag til dag.

- Ytterligere permitteringer vurderes fortløpende.

De fleste tror de kommer helskinnet fra det
BilNytt.no har også spurt merkeforhandlerne om det er sannsynlig at virksomheten må legges ned, stenges eller selges som følge av korona-krisen.

 • 65 % av merkeforhandlerne svarer nei på spørsmål om de tror det er sannsynlig at de må selge, stenge eller legge ned som følge av korona-krisen.
   
 • Kun 5 % svarer at det er sannsynlig at de må selge, stenge eller legge ned.
   
 • 29 % svarer vet ikke.

Er det sannsynlig at virksomheten din må selges, stenges eller legges ned som følge av dagens situasjon?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Over lengre tid blir dette vanskelig. Bilbransjen er under stort nok press fra før.

- Sannsynligheten for nedstenging er overhengende.

Ikke alt er bekmørkt
Det er flere merkeforhandlere som har tro på fremtiden, tross utfordringer i dagens situasjon:

"Basert på de tiltakene vi selv har innført, selskapets økonomiske situasjon og vårt gode forhold til banken, har vi tro på at vi skal klare oss gjennom denne krisen. Dog avhenger dette igjen av at krisen ikke eskalerer til totalt kaos i samfunnet med dertil full kollaps i all handel", skriver en av merkeforhandlerne.

En annen merkeforhandler påpeker viktigheten av at bransjen selv ikke må svartmale situasjonen:

"Viktig med positivitet utad, både i butikkene, men kanskje viktigst av alt fra BilNytt.no og andre bransjerelaterte nyhetskilder. Den største krisen skapes av bransjen selv om vi svartmaler alt", melder en annen forhandler, og fortsetter:

"Selv om det etter all sannsynlighet vil komme konkurser er de langt fleste likvide nok til å takle denne situasjonen, og vi trenger at det snur fortest mulig. Derfor må bransjen sammen sørge for å til enhver tid utad tegne et best mulig bilde av driften som er om dagen.".

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn