I en fersk undersøkelse fra Norges Bilbransjeforbund sier én av fire medlemsbedrifter at de frykter konkurs. Statistikk fra NAV viser at per 1. april har 10.410 personer fra bilbransjen søkt dagpenger.

NBF påpeker at det tilsvarer cirka 20 prosent av de sysselsatte innen bransjens næringskode. Økningen er på 40 prosent i løpet av en uke.

- Tallene vitner om en bransje i store problemer. At en av fire av våre medlemmer er redd de kan stenge dørene for godt er ufattelig, sier Stig Morten Nilsen.

- Komplekse og sammensatte utfordringer
NBFs egen undersøkelse viser at alle medlemsbedrifter, uavhengig av størrelse og om de driver innen tungbil eller personbil, opplever svikt i etterspørselen.

Åtte av ti bedrifter melder at de ikke får leveranser som avtalt. Ni av ti bedrifter sier at det er aktuelt å permittere. En av fire har problemer med å betale regninger på kort sikt, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at svikten er størst innen nybilsalg og bruktbil, mens servicemarkedet går minst dårlig.

- Utfordringene til bedriftene er komplekse og sammensatte. Hovedutfordringen er selvsagt at vi mangler kunder, men det er forskjeller. Blant annet er det mange som greier å ha OK fart på verkstedet, mens andre sliter med å få deler. Det er også geografiske forskjeller, sier Nilsen.

Vil ha på plass direkte kontantstøtte
Krisepakker har stått i kø. Fredag 3. april forventes det at den pakken som inneholder økonomiske tiltak direkte til bedrifter rammet av koronakrisen vedtas i Stortinget.

Detaljene i hvordan denne direktestøtten er utformet er ikke enda offentliggjort.

- Nå er det utrolig viktig at staten kommer med direkte kontantstøtte til bedriftene. Hvis ikke ordningen fungerer så frykter vi at langt flere arbeidsplasser enn nødvendig vil gå dukken.

- Samtidig er vi gjennom NHO tett på prosessen og har tro på at dette blir så bra så det kan bli, sier Nilsen.

- Sist, men ikke minst: Alle skal vite at det er trygt å reparere og kjøpe bil. Har vi kunder så beholdes arbeidsplassene. På sikt må også staten bidra med tiltak som stimulerer etterspørselen, avslutter Nilsen.
 

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn