Jobben med å få endret forslaget til statsbudsjett som inneholder store reverseringer av både kjøps- og bruksfordeler for elbiler er i full gang: 

- Dette er stikk i strid med den grønnere retningen SV vil at regjeringen skal ta, sier generalsekretær Christina Bu til BilNytt.no.

Norsk Elbilforening har tidligere vist at de har stor påvirkningskraft på norsk politikk når det gjelder nye bilavgifter.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Elbilforeningen var en viktig påvirkningsaktør for å få SV til å sette foten ned for kontantstøttemodellen på elbilmoms i forbindelse med enigheten rundt revidert nasjonalbudsjett i juni.

Proveny foran miljø
6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Ifølge Elbilforeningen bærer forslaget preg av regjeringen mener at proveny er viktigere enn grønn profil når det gjelder bilavgiftene.

Det rokkes nemlig betydelig ved både kjøpsfordelene og bruksfordelene elbiler har nytt godt av her i landet i flere tiår.

- Hvordan skal dere påvirke SV før budsjettforhandlingene denne gang?

- Vi snakker ikke bare med SV; vi snakker med alle partiene, åpner Christina Bu overraskende beskjedent om sin egen påvirkningskraft.

Men generalsekretæren i Norsk Elbilforening gjør det klart at Elbilforeningen kommer til å arbeide hardt for å få endret regjeringens budsjettforslag.

- En tapt mulighet
Elbilforeningen benytter ressurser på å stille sine utregninger tilgjengelig for alle partier:

- Vi jobber for å sikre elektrifiseringen av bilparken i Norge og vi har regnet en hel del på hva forslagets endringer innebærer, sier Bu videre, og er tydelig på hva de har kommet frem til:

- Her kommer regjeringen med et budsjettforslag som klart og tydelig sier «vi bryr oss ikke om 2025-målet». 

- Det kan kanskje nås på privatsalg, men ikke på leasing og på el-varebil slik regjeringen har lagt det opp, utdyper hun. 

- Nå hadde Norge endelig en mulighet til å nå et klimamål, til å kunne gi et signal internasjonalt om at det er mulig – vise verden: «Se! Vi fikk det til», sier Christina Bu. 

- Nå blir det i stedet: «Hvis ikke Norge fikk det til, hvordan skal vi klare det...?», fortsetter Bu.

- Hvordan går dere frem for å få til endringer i budsjettet? 

- Vi skal være med i tre høringer på Stortinget og vi skal ha dialog både direkte med politikere og med rådgivere. Vi jobber også med å få frem argumentene våre gjennom media. 

I budsjettforslaget ligger innføring av full moms-sats for elbiler på innkjøpspris over 500.000 kroner, en beløpsgrense som de fleste hadde svelget og fordøyd allerede før sommerferien, etter en periode med stor skuffelse. 

Men i tillegg foreslås som kjent en ny vektavgift, som skal innføres også for elbiler – og dermed oppheves fritaket fra engangsavgift som har vært gjeldende siden 1991 på elbiler.

Dobbel prisøkning
Elbilforeningen mener elbilmarkedet i 2023 er modent for forsiktig å starte innfasing av noe moms, men reagerer på regjeringens fremgangsmåte.

Christina Bu innrømmer at det nok var et smart trekk av regjeringen tidlig å sørge for at innføringen av moms, eller beløpsgrensen, ikke ville være noe debattema lenger:

- Vi hadde for så vidt godtatt at det skulle innføres toppmoms over 500.000 kroner i stedet for 600.000, sier hun, men utbryter så:

- Men så bryter de med tidligere politikk ved å innføre engangsavgift i tillegg!

- Norges mest solgte bil, Tesla Model Y, lå an til å få en økning i pris på 15.500 kroner med innføringen av moms for den mest etterspurte versjonen. Nå blir det i stedet en økning på 33.510 kroner, sier Bu.

- Det er en stor forskjell!

Generalsekretæren legger til at regjeringen nå vil «avgiftslegge god rekkevidde».

- Regjeringen sier det er likebehandling med andre biler, men glemmer at elbilene har høyere vekt på grunn av batteripakken – særlig de som har lang rekkevidde, sier Christina Bu.

Hverken grønn eller sosial profil
- Tror dere noen av forslagene innen bilavgifter ligger der som «åte»til SV, for at de skal føle at de har oppnådd noe i forhandlingene?

- Ja, det er nok tilfelle; men regjeringens sleipe strategi er åpenbart å teppebombe med dårlig elbilpolitikk, for å oppnå at en hel del av det skal bli stående igjen til slutt.

- Men hvilke budskap vil Elbilforeningen prioritere i samtaler med SV? Hva er det dere vil satse mest på å få reversert?

- Det var totaliteten i budsjettforslaget som ga oss bakoversveis, sier Christina Bu og fortsetter: 

- Men vektavgiften vil vi angripe – den er et brudd med enhver forutsigbarhet. Og der momsforslaget ville gi avgiftsbildet en sosial profil – bare dyre elbiler skulle bli dyrere – er det nå ikke lenger tilfellet. Også en elbil for «vanlige folk» som Nissan Leaf går opp med 15.000 kroner. 

- Vil bilavgifter være en viktig nok sak for SV i en høst der andre store saker har overtatt oppmerksomheten til opinionen?

- Forslagene til avgifter på elbil i dette budsjettet har hverken en grønn profil eller en rød profil. Det tror vi at SV vil ha vanskelig for å svelge, svarer Christina Bu.

Flere innskjerpinger
Moms og engangsavgift er de største nyhetene i budsjettforslaget, men regjeringen foreslår også å innføre full omregistreringsavgift, noe som vil gjøre det dyrere å kjøpe brukt elbil.

I tillegg åpnes det for lokalt å redusere miljørabatten i bomringen, som Statens vegvesen har foreslått.

Dette punktet er ett av dem Elbilforeningen prioriterer å arbeide for å stanse:

- Det er kjent at bompengerabatten er en av de viktigste grunnene til at folk velger elbil, sier Bu.

- Det er viktigere i et budsjett å skattelegge forurensning enn å skattelegge nullutslippsløsninger, skyter Unni Berge inn.

Det er Unni Berge som leder Elbilforeningens lobbyvirksomhet mot Stortinget, som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt.

- Svekkelsen av bompengefordelen er alvorlig, og vi prioriterer høyt å få det reversert – sammen med å jobbe for full avskaffelse av vektfradraget for ladbare hybrider, sier Unni Berge (t.v) og Christina Bu til BilNytt.no.

- Inspirerende
Harald A. Møller har i det siste vist seg til å være vel så enig med Norsk Elbilforening som med Bilimportørenes Landsforening når det gjelder bilavgifter.

- Nei, ikke når det gjelder varebiler, sier Unni Berge raskt da BilNytt.no omtaler dette i samtalen.

Les også: Harald A. Møller: - Ikke øk avgiftene på diesel-varebilene

Til tross for varebil-uenigheten skryter Unni Berge av Harald A. Møller:

- Det har likevel vært inspirerende at Harald A. Møller har vært offensive på personbil og går inn for utelukkende å selge elbiler allerede fra 2024.

- Så Stortinget bør jo legge merke til at det nye forslaget til bilavgifter fra regjeringen gjør at importøren nå vurderer å gå tilbake på dette løftet, sier Berge.

Hun viser til at Harald A. Møller i helgen gikk ut i NRK og sa at de vurderer å gå tilbake på løftet om å kutte fossile biler fra sortimentet som følge av budsjettforslaget.

- Elbilen blir mindre konkurransedyktig
BilNytt.no sin avgiftskalkulator viser at en hybrid Toyota RAV4 Executive går opp med omkring 28.000 kroner, mens tilsvarende utgave av Toyotas nye el-SUV, bZ4X, går opp med 23.800 kroner.

Når det samtidig blir full firmabilskatt og økt bompengesats, mener Christina Bu at konkurransefortrinnet til elbilen faktisk går tilbake, til tross for at målet er å trappe opp.

Dette er tydeligvis et av de viktigste argumentene Elbilforeningen nå vil påpeke overfor SV. I tillegg til flere andre faktorer:

- Oppheving av bompengefordelen, i tillegg til fjerningen av firmabilfordelen og de uventede avgiftsøkningene, innebærer et klart brudd på løftet om at elbilene uansett skal bevare konkurransedyktigheten i markedet, slår hun fast og eksemplifiserer på sin side:

- Det gjelder også elbilene for «vanlige folk» – mens en Nissan Leaf, for eksempel, får en avgiftsøkning på rundt 15.000 kroner, får en Yaris, som går på bensin, 8.000 kroner, sier Bu.

Regjeringen foreslår også å fjerne elbilfordelen i firmabilbeskatningen. Det vil gjøre det langt mindre attraktivt med elbil som firmabil.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i Elbilforeningen, påpeker at det ofte ikke er arbeidstaker som selv har valgt å kjøre elbil som firmabil.

Elbilforeningen er blant dem som stiller seg uforstående til en full beskatning av elektriske firmabiler, tilsvarende fossilbiler, til tross for at driftskostnadene er langt lavere.

Den økte firmabilbeskatningen har i realiteten en tilbakevirkende kraft: De som skaffet seg en elbil som firmabil for et par år siden, får nå plutselig en langt høyere skatt på bilen som allerede står i garasjen.

- Arbeidstakere som har blitt pålagt av arbeidsgiver å kjøre elbil, ser nå at det foreslås en skatteskjerpelse på 10.000 til 15.000 kroner, i tillegg til fjorårets økning, sier Berge. 

- Regjeringen prøvde seg jo på dette allerede i fjor og det var da ganske mange selskaper som tok kontakt med oss og var bekymret, fortsetter hun.

I fjor stoppet SV økt firmabilbeskatning til tross for at det kanskje ikke opptar deres kjernevelgere.

- At regjeringen velger å ta en omkamp på firmabilskatten for elbiler, overrasket oss, utbryter Unni Berge. 

Bryter med SV-forliket om el-varebil
Som om ikke fjerning av både kjøps- og bruksfordeler for elbil var nok, kommer heller ikke det ventede løftet for elektriske varebiler i budsjettforslaget.

Det inneholder nemlig et klart brudd på forliket som ble inngått mellom regjeringspartiene og SV i juni, på punktet som gjelder støtte for lette elektriske varebiler, som omfattes av 2025-målet.

I juni ba Stortinget om at regjeringen skulle øke Enova-støtten fra 30 % til 40 % for lette varebiler, men det er ikke tatt til følge i regjeringens budsjettforslag. 

- Det er det tydeligste løftebruddet overfor stortingsflertallet. Det er forunderlig. Det gjør meg faktisk forbanna, sier Christina Bu.

- Her velger regjeringen å ikke lytte til Stortinget. De velger faktisk å overse Stortinget. Det er demokratisk problematisk og oppsiktsvekkende arrogant av regjeringen, understreker Unni Berge.

Les flere reaksjoner på regjeringens forslag til statsbudsjett:

AVGIFTSKALKULATOR: Sjekk hvor mye dyrere bilene blir

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn