Fra 16. mai ble det mulig å søke om støtte kontantstøtte for april. I dag offentliggjøres de første bedriftene som har fått innvilget støtte for april, i tillegg til de som har søkt og fått for mars. Kontantstøtten skal gå til å dekke uunngåelige faste kostnader.

59 bilbransjebedrifter har fått nesten 3,3 millioner kroner i kontantstøtte for april, blant dem 12 merkeforhandlere.

24 av disse bedriftene har også fått kontantstøtte for mars.

Blant annet har Autoria Ski fått over 181.000 kroner for april. Skoda-, Kia-, Renault og Dacia-forhandleren har også fått 235.000 kroner i kontantstøtte for mars.

15 bruktbilforhandlere har fått kontantstøtte for april onsdag.

I tillegg har 14 bilbransjebedrifter fått til sammen nesten 1,9 millioner kroner i kontantstøtte for mars siden i går.

To merkeforhandlere er på mottaker-listen for mars, og det samme antallet bruktbilforhandlere finnes på mottaker-listen for mars.

Disse bilbransjebedriftene er på dagens liste over kontantstøtte-mottakere (20. mai) for april:
*Selskapene som er markert med stjerne har også fått kontantstøtte for mars.

Disse bilbransjebedriftene er på dagens liste over kontantstøtte-mottakere (20. mai) for mars:

Så langt har 521 bilbransjebedrifter fått rundt 34,7 millioner kroner (pr. 20. mai 2020):

  • Merkeforhandlere / bilimportører: 15,9 millioner (107 selskaper)
     
  • Bruktbilforhandlere: 5 millioner (124 bedrifter)
     
  • Verksteder / andre bilbransjebedrifter: 13,8 millioner 
    (290 bedrifter)

Samtidig som det har blitt mulig å søke kontantstøtte for april, har det også blitt gjort noen justeringer av ordningen. Én av disse er at egenandelen er halvert fra 10.000 til 5.000 kroner.

– Vi setter nå ned egenandelen i ordningen, først og fremst for å komme de minste bedriftene i møte, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også: - I mange tilfeller vil ikke ordningen være rettferdig

I utgangspunktet skal kontantstøtten gjelde for mars, april og mai. Det er ikke sikkert ordningen forlenges, slik blant annet Norges Bilbransjeforbund har tatt til orde for.

- Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai. Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Merkeforhandlere og importører som har fått støtte for mars (M) og april (A) pr 20. mai:

Bruktbilforhandlere som har fått støtte for mars (M) og april (A) pr 20. mai:

Verksteder/andre bilbransjebedrifter som har fått støtte for mars (M) og april (A) pr 20. mai:

Les mer om kontantstøtten til bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn