- På grunn av backlog på levering og mange som venter på ny bil, så ønsker vi at avgiftsendringen på ladbare hybrider trer i kraft 1. juli 2022, sier Erik Andresen til BilNytt.no. 

Han er direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

"Dette gjør at folk som i god tro har bestilt ny bil i 2021, ikke får et betydelig avgiftshopp når bilen leveres i 2022", heter det i brevet som er sendt til finansministeren, signert Norges Bilbransjeforbund (NBF), NAF og BIL. 

- Mer spesifikt, hva er de mest alvorlige konsekvensene for bransjen?

- Hvis avgiftsøkningene gjennomføres fra 1. januar vil helt sikkert flere kansellere kontrakten, hvilket vil være alvorlig for både importører og forhandlere, svarer Andresen til BilNytt.no.

- Hvis mange kunder kansellerer så vil det naturlig nok komme en del biler til lager, såfremt man ikke klarer å avlyse produksjonen, hvilket kan være vanskelig, sier han og peker på at det kan bety store tapte inntekter for bransjen:

- 1.000 biler til 500.000 kroner er 500 millioner kroner. Det blir fort store summer som må finansieres. 

Les også: Usikker leveransesituasjon på nye biler - men NBF ber forhandlerne fastsette leveringstid i kontrakten

20.000 biler i bestilling
Innspillsbrevet til Slagsvold Vedum kommer som en reaksjon til den nylig avgåtte Solberg-rejgeringens forslag til statsbudsjett der det foreslås å øke rekkeviddekravet for ladbare hybrider fra 50 til 100 kilometer.

I brevet peker organisasjonene på at den foreslåtte avgiftsendringen for ladbare hybridbiler vil kunne bety en prisøkning på mellom 40.000 og 80.000 kroner for en rekke populære biler. 

Organisasjonene skriver at det allerede er bestilt mellom 15.000 og 20.000 ladbare hybrider for det norske markedet, som kommer i løpet av første halvår 2022. 

- Antall personer som får levert bil over nyttår er langt høyere enn normalt, heter det i brevet, hvor halvleder- og microhip-problemene trekkes frem som årsak.

- Trolig vil de fleste ladbare hybridene som leveres første halvår neste år allerede være bestilt, skriver de videre. 

Leveringstrøbbel
Etter at Solberg-regjeringen presenterte sitt budsjettforslag var BilNytt.no i kontakt med flere av importørene.

Importørene kunne alle melde at de ikke klarer å levere nok biler før nyttår.

Ifølge merkeforhandlere BilNytt.no har pratet med ser det ut til å være en kamp som er vanskelig å vinne i dagens krevende leveringssituasjon.

Tause i Senterpartiet
- Har dere fått noen signaler om hva regjeringspartiet Senterpartiet egentlig mener i denne saken?

 - Det er for tidlig å si noe om nå. Vi tror at ladeinfrastrukturen i distriktene er for dårlig utbygd nå, sier Andresen.

- En distriktsprofil vil vi tro Sp vil lytte til, sier BIL-direktør Erik Andresen til BilNytt.no.

Solberg-regjeringens forslag til økt rekkeviddekrav for ladbare hybridbiler samsvarer med hva både Arbeiderpartiet og SV tidligere har uttalt som mål. Senterpartiet har tidligere ikke uttalt noe om rekkeviddekrav for ladbare hybrider.

BilNytt.no får opplyst fra Senterpartiets stortingsgruppe at de heller ikke vil kommentere dette nå, så lenge budsjettarbeidet pågår. 

Da Hurdalsplattformen til den nye regjeringen ble presentert dagen etter statsbudsjettet, stod det ikke et ord om hybridbiler.

Greit å senke vektfradraget
I brevet, som inneholder tre innspillspunkter til Støre-regjeringen, skriver BIL, NBF og BIL at "å senke vektfradraget fra 23 til 15 prosent er rimelig utfra ekstravekten batteriet utgjør."

Regjeringen bør likevel tenke gjennom måten dette gjøres på, skriver de tre organisasjonene: 

- En nedgang fra 23 til 15 prosent fra ett år til et annet er imidlertid for brått. Prosentsatsen burde vært trappet ned over flere år.

Rekkeviddekravet på 100 kilometer mener organisasjonene ikke er riktig. De mener at rekkeviddekravet kan økes fra dagens 50 km til 75 km.

- Dette gir høyere ambisjoner for omstilling enn i dag, samtidig som det fortsatt gir folk tilgang på gode modeller. 75 km er også i tråd med den teknologiske utviklingen, skriver partene.

- Forslagene om avgiftsendringer for ladbare hybrider må derfor endres, heter det i brevet, som kan leses i sin helhet her.

AVGIFTSKALKULATOR: Søk i merke og modell og se engangsavgiften for 2021 og avviket fra dagens avgift

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn