Rapporten «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023» dokumenterer en kraftig kostnadsøkning i alle priseksemplene Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har regnet på – også for elbiler. 

- Det er blitt adskillig dyrere å eie og bruke personbilen. De totale bilkostnadene øker merkbart, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

- Ikke uventet drar både drivstoff- og økte rentekostnader opp kostnadene, men også de øvrige kostnadene har økt. Vi har fått «full pakke» med kostnadsøkninger, fortsetter han. 

Mye å spare på elbil 
Men: Uansett hva slags ny bil kunden velger, gir elbilen samlet sett de laveste kostandene per år, presiserer rapporten.

Den viser at elbilen fortsatt er en klar kostnadsvinner – med tydelig margin – sammenlignet med bensin- dieselbiler og ladbare hybridbiler.

- Med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel og bensinbiler, sier Røssevold og fortsetter:

- Eksempelvis utgjør kostnadene per år for en elbil til 640 000 kroner, og med 15.000 km kjørelengde, 126.180 kroner årlig.

Det er hele 27.266 kroner lavere enn for en bensinbil.

Røssevold viser til at tilsvarende kostnader for en bensinbil er 153.446 kroner, slik at differansen tilsvarer 2.272 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil. 

En ladbar bensinhybridbil med samme kjørelengde og pris, har på sin side 15.883 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen, og en tilsvarende dieselbil, 4.432 kroner lavere.

- Kjøper du for eksempel en ny elbil til 480.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer i året, er kostandene 23.291 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris, sier Jan Petter Røssevold i OFV.

Omfattende kostnadsbilde
OFVs beregninger av hva bilholdet faktisk koster, tar gjennom en rekke eksempler for seg elbiler, bensin- og dieselbiler samt ladbare bensinhybrider.

For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster 320.000, 480.000, 640.000, 850.000, 1.070.000 og 1.600.000 kroner. 

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10.000, 15.000, 20.000 og 30.000 kilometer.

Eksemplene viser blant annet verditap, kostnader til drivstoff, rentekostnader, forsikring og servicekostnader.

I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Kostnadssammenligning, bilpris 480.000 kroner med kjørelengde 15.000 kilometer i året.

Kostnader pr. år, elbil i tre prisklasser, kjørelengde 15.000 kilometer i året. 

Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold.

Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra vel 33 % opp til rundt 50 %, avhengig av regneeksempel. 

Kostnadsfordeling ved bilhold, dieselbil med nybilpris 640.000 kroner og kjørelengde 15.000 kilometer i året. 

Alt ble dyrere - biler enda mer
Bakteppet for rapporten er et 2022 med rekordstor økning i konsumprisindeksen (KPI) på 5,9 %.

Den preger også bilholdskostnadene, og blant annet har høyere bensin-, diesel- og strømpriser stadig vært i søkelyset. 

I kostnadene til elektrisitet er det i årets OFV-rapport – som i tidligere utgaver – lagt til grunn en gjennomsnittlig strømkostnad for husholdninger i Norge fra SSB. 

Det er også verdt å merke seg at grunnet økte råvarepriser, høye fraktkostnader og vareknapphet har kostnadene til dekk ifølge OFVs beregninger økt med opptil 16%. 

Prisene på nye personbiler har i sum for både elektriske-, bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler økt med 6,8 % i 2022.

Elektriske personbiler har hatt den laveste prisøkningen gjennom 2022 med 3,9 %.

Ifølge rapporten er dette trolig grunnet flere nye modeller i markedet som har blitt mer konkurranseutsatt. Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter. 

Les også: Nå er «priskrigen» i gang i Norge: - Vi konkurrerer i et knalltøft marked

Hele publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023» kan kjøpes gjennom Opplysningsrådet for veitrafikken.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn