Importselskapene for Renault, Mitsubishi, Hongqi og Bestune - og snart enda et bilmerke - vil sammen med Motor Finans AS, Motor Part AS og Motor Data AS fra i dag ha fellesfunksjoner i den nye operative importenheten.

Selskapet Motor Gruppen Import AS, som i dag eier importørselskapene for Motor Gruppens ulike bilmerker, endres dermed fra et selskap uten omsetning til å bli et aktivt selskap.

Selskapet skal ta seg av fellestjenester som garantihåndtering og servicemarked for alle importselskapene.

- Dette grepet gjøres for å få bedre synergieffekter og bedre koordinering, sier Rune Gjerstad til BilNytt.no og fortsetter:

- Frem til i dag har vi hatt dobbeltarbeid, og med det har vi fått små variasjoner på samme type jobb i hvert selskap som ikke er effektivt. 

Rune Gjerstad legger ikke skjul på at det blir større behov for en koordinerende enhet nå som det blir flere importselskap i Motor Gruppen. 

Forrige uke skrev BilNytt.no at HBI Norge AS er opprettet som importselskap for Hongqi og Bestune, og etter det BilNytt.no forstår kan det bli aktuelt med enda et nytt importselskap.

Ny struktur for importvirksomheten i Motor Gruppen:

Motor Gruppen AS - Magnus Brask Rustad

 • Motor Gruppen Import AS - Rune Gjerstad (NY)
  • RBI Norge AS - Nils-Henrik Holmen
  • HBI Norge AS - Knut Aas
  • MMC Norge AS - Rune Gjerstad
  • Mulig nytt importselskap -  
  • Motor Finans AS - Jan Traaseth
  • Motor Part AS - Trond Risvik (NY)
  • Motor Data AS -  Bjørn Terje Myhre 

Motor Finans AS, som har ligget under Motor Gruppen Detalj AS, er flyttet under import-enheten

Trond Risvik rykker opp som daglig leder i Motor Part AS etter Glenn Løvli som får en ny rolle som effektiviseringsdirektør for hele konsernet.

I tillegg er  følgende stillinger opprettet:

 • Servicemarkedsdirektør på tvers av merker - Christian Schmidt
 • Sentral logistikksjef for alle merker - Svein-Erik Pedersen
 • Effektiviseringsdirektør på tvers av merker - Glenn Løvli
 • Leder forhandlerstandarder og kundeopplevelser hos Motor Gruppen Import på tvers av alle merker - Elin Walstad

Servicemarkedskontoret er flyttet fra Motor Parts til Motor Gruppen Import.

- Dette er endringer som gjennomføres for å bedre effektiviteten fra vår side, sier Rune Gjerstad til BilNytt.no.

- Ligner mer på Møller og Bertel O. Steen
Endringene trådte i kraft 1. november.

- Organisasjonen vil ligne mer på strukturen i Møller?

- Ja, det ligner på endringene Bertel O. Steen nylig har gjort og hvordan Harald A. Møller er organisert i dag, svarer Gjerstad.

- Det er ikke unaturlig at vi tenker i nogen lunde like baner når vi holder på med tilsvarende aktiviteter i hverdagen.

Les også: Bertel O. Steen endrer importorganiseringen

Gjerstad trekker frem at Motor Gruppen-organisasjonen på mange måter allerede jobber på samme måte som det nye organisasjonskartet legger opp til.

- Nå oppdaterer vi organisasjonskartet slik at dette blir synlig også eksternt. Dette er en prosess som har pågått lenge med mange involverte, forteller Gjerstad.

MMC Norge mer enn halvert
Det har også blitt noen nedskaleringer. BilNytt.no har tidligere meldt at 50 årsverk forsvinner fra Motor Gruppens import- og forhandlervirksomhet.

- MMC Norge har gått fra 26 til 12 ansatte, og det kan nok bli noen færre i årene fremover, sier Gjerstad.

I Motor Part har det blitt fem færre årsverk fra det som opprinnelig var 50 ansatte.

- Det siste skyldes tilpasninger og flytting av årsverk heller enn en tydelig nedskalering. Vi regner ikke med en umiddelbar påvirkning av ettermarkedet som følge av Mitsubishis avgjørelse, fortsetter Gjerstad.

Eget importselskap for Hongqi og Bestune
Motor Gruppen har opprettet HBI Norge AS, som står for Hongqi Bilimport Norge AS.

- Det er jo samtidig ikke utenkelig at dette kan bli til Hongqi Bestune BiliImport Norge AS ganske kjapt, sier Gjerstad.

Jobber med nytt merke
Beskjeden fra Mitsubishi om at de ville fryse lanseringer av nye modeller i Europa de neste tre årene, gjorde at Motor Gruppen begynte å se seg om etter nye merker.

- Vi er i en prosess og dialog nå, men vi vet ikke når det eventuelt materialiserer seg.

- Vi skal ha på plass en samarbeidspartner for de neste 50 årene, så om det tar et halvt år eller ett år har vi et avslappet forhold til. Vi er opptatt av å treffe med partneren, heller enn at det skal gå fort, fortsetter Gjerstad, og minner om at avtalen med Hongqi tok to år å få på plass.

- Men det kan gå kjappere om merket allerede er etablert i Norge?

- Det kan gå fort, sier Gjerstad med glimt i øyet.

- Er Honda aktuelt?

-  Vi er ikke beredt til å gå ut med faktiske detaljer om hvem vi er i forhandlinger med, men det er mer aktuelt med andre aktører enn de du hinter til, svarer Gjerstad.

- Det er en virkelig spennende prosess, fortsetter han.

- Vil et nytt merke komme inn i MMC Norge AS eller vil det opprettes et nytt selskap?

- Det er ikke bestemt ennå, men vi skal selge Eclipse Cross, og med den suksessen vi håper på, kan det være drift lenge i MMC Norge AS, svarer Gjerstad.

- Om det mot formodning skulle gå tråere enn vi håper med Mitsubishi-salget kan vi også døpe om MMC Norge AS, men dette er det for tidlig å fastslå nå, fortsetter han.

Brask Rustad fortsetter som styreleder
Gjerstads nye stilling medfører også mer arbeid fra Drammen, hvor både Motor Part AS og Motor Data AS og deler av fellestjenestene holder til.

- Jeg sitter til daglig på Østre Aker, men vil i større grad ha to arbeidssteder, det er naturlig i forhold til det ansvaret og de oppgavene som nå havner hos Motor Gruppen Import AS, sier Gjerstad.

- Dette er ikke en revolusjon, men en evolusjon der vi tar et trinn i en retning hvor vi har vært på vei en stund, avslutter Rune Gjerstad til BilNytt.no.  

Les også: Motor Gruppen kjøper lønnsom forhandler

Frem til i dag er det Magnus Brask Rustad som formelt har vært administrerende direktør for Motor Gruppen Import, i tillegg til å være styreleder.

Magnus Brask Rustad fortsetter som daglig leder for Motor Gruppen Detalj AS, som er selskapet som eier alle Motor Forum-forhandlerne, og som konsernsjef i Motor Gruppen AS.

Konsernsjefen vil dermed fortsatt være styreleder i alle importselskapene, mens Rune Gjerstad er styremedlem.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn