Totalt for årene 2019 til 2023 har Enova fordelt om lag 750 millioner kroner i støtte til kjøp av elvarebiler i 287 kommuner, ifølge det statlige støtteorganets egne tall.

Nå er det slutt:

- Salget av elvarebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

- Dette viser at det ikke lenger er behov for støtte fra Enova, slår Skjærvik fast.

- Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler, og i tillegg er de billigere i drift, sier Skjærvik.

Siste mulighet til å søke støtte for elvarebil og biogasskjøretøy er onsdag 31. mai 2023 klokken 12:00. 

- Tilbakeslag for nullutslipp
At Enova velger å avvikle all støtte til elektrifiseringen av varebilmarkedet er stikk i strid med regjeringens signaler om utslippskutt fra veitrafikken.

Det mener Ida Krag i Bilimportørenes Landsforening (BIL), Unni Berge i Elbilforeningen og Knut Martin Breivik i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

- Hittil i år er el-andelen blant de lette varebilene bare på 26,3 %. Andelen har gått ned så langt i 2023, sammenlignet med 2022, sier de.

- Å kutte i støtten nå, vil kunne forverre utviklingen ytterligere. Det er ingen mulighet om å nå Stortingets mål om at det kun skal selges utslippsfrie lette varebiler i 2025, uten støtteordninger.

- Dette er ubegripelig, og et stort tilbakeslag for overgangen til nullutslipp, mener bransje- og forbrukerorganisasjonene. 

For personbiler og lette varebiler har Stortinget vedtatt det såkalte 2025-målet, en målsetting om at nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025.

Målet gjelder for varebiler opptil 1.761 kg, mens de tyngre varebilene (opptil 3.500 kg) skal være helt utslippsfrie i 2030. 

Enova peker på en samlet elektrisk markedsandel for alle varebiler på 40 %. 

- Men det er fortsatt slik at et stort flertall ikke velger utslippsfritt. Da er ikke jobben gjort, sier Unni Berge som er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Les også: Seks råd på veien mot 2025: - Det må kraftige virkemidler til

Stort etterslep
- Varebilmarkedet henger langt etter på å nå 2025-målet. Å kutte i støtten nå kan vanskelig tolkes annerledes enn som et signal om at Enova ikke er opptatt av at Stortingets mål skal nås for varebilene, sier Ida Krag.

Hun er sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

- Det er så man kan lure på om regjeringen faktisk er klar over hva Enova holder på med. Det el-varebilene trenger er en forbedret støtteordning, sier Unni Berge.

- Det er svært problematisk om føringene fra Storting og regjering om nødvendigheten av utslippskutt i veitrafikken ikke følges opp i virkemiddelapparatet. Dette må vi ta opp politisk, sier Berge.

- Om dette kuttet blir stående, er det svært skadelig. Dette bør bli et tema for forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. SV har tidligere vist engasjement for el-varebilene, sier Knut Martin Breivik, avdelingsleder drift og utvikling i NBF.

En av utfordringene med Enova er at organet primært har som oppgave å bidra til såkalt markedsintroduksjon for utslippsfrie alternativer.

For transportbransjen er nullutslippsteknologiene i stor grad introdusert på markedet allerede, men har både merkostnad i innkjøp og bruksulemper for virksomhetene.

Nødvendig med incentiver
- På personbilene har vi kommet langt med elektrifisering, men nyttetransporten henger etter. Fremover har vi store muligheter for en hurtig overgang til nullutslipp for nyttekjøretøy, sier Berge. 

Bilbransjen er tydelig på at en slik overgang ikke går uten incentiver.

- Det grønne skiftet krever ordninger som gjør at nullutslipp-alternativene lønner seg for virksomhetene. Bilbransjen vil gjerne levere kjøretøyene som får fart på overgangen til nullutslipp på veiene, sier Krag og Breivik.

- Vi må samtidig ha respekt for at virksomhetene som skal investere i nye kjøretøy trenger forutsigbarhet for kostnadene. De politiske vedtakene må følges opp med virkemidler, sier Ida Krag.

- For elektrifiseringen av næringstransporten trenger vi støtteordninger som tar oss fra markedsintroduksjon til massemarked. Det er en politisk jobb å sørge for at bedriftene ikke taper på å velge nullutslipp, sier Berge.

Les også: Bilbransjen hardt ut mot Enova-endringer

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn