Balansen mellom strategisk tenkning og evnen til å dykke dypt ned i organisasjonen blir avgjørende for å samle Møller Bil i nedgangstider, mener Håvard Andersen.

BilNytt.no har intervjuet den nye toppsjefen. Her svarer Håvard Andersen på en rekke spørsmål om så vel egne som selskapets utfordringer i nye og svært utfordrende tider for bransjen.

- Jeg er bare en enkel gutt fra Horten som likte å skru bil og bli møkkete på hendene i oppveksten. En bilglad nerd, egentlig, begynner han forsiktig.

Den 200 centimeter høye 36-åringen overtar roret som administrerende direktør etter 61 år gamle Sverre Helno, som gikk av i august

Håvard Andersen er ingen nykommer i Møller-systemet:

I 2016 tok han sats – som 28-åring – rett inn i konsernledelsen i den nyopprettede stillingen som konserndirektør for strategi og forretningsutvikling

I 2021 ble Andersen konserndirektør for Møller Mobility Services.

15. oktober tar hortensmannen Håvard Andersen formelt over sjefsstolen i Møller Bil etter at konsernsjef Petter Hellman har hatt det midlertidige ansvaret.

Sentrale roller
Vestfoldingens unge alder til tross; 36-åringen har en imponerende karrierebakgrunn når han for alvor nå trer inn i bilbransjens rampelys.

Etter femårig utdannelse innenfor industriell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UC Santa Barbara i California, ble Andersen hentet til rådgivningsselskapet McKinsey.

Her ble grunnlaget for hans analytiske og strategiske tilnærming til forretningsutfordringer lagt.

- Jeg ble kjent med Møller-systemet mot slutten av konsulentperioden hos McKinsey, forteller Håvard Andersen.

Han har vært sentral i utviklingen av Møller Mobility Services.

Han har spilt viktige roller i selskapets strategiske initiativer, inkludert Hyre, Bildusjen og Mitt Dekkhotell. Og han har hatt ansvaret for Møller sitt eierskap i Volkswagen Møller Bilfinans.

Disse har bidratt til å posisjonere Møller Mobility Group for fremtidens utfordringer i en bransje som har vært gjennom økonomisk fest og moro de siste årene.

Men nå er det helt nye tider – både i bilbransjen generelt og Møller Bil spesielt. Håvard Andersen overtar sjefsstolen i selskapet i en svært utfordrende tid for bilbransjen.

Da Møller-konsernet la fram regnskapstall for første tertial i år, var tilbakegangen kraftig for Møller Bil. Samtidig hadde importøren Harald A. Møller stor oppgang.

- Mørke skyer
- Ikke bare på himmelen er det mørke skyer i september. Hva er de største utfordringene Møller Bil står overfor nå?

- Vi, som alle andre bilforhandlere, lever av tre ting: Servicemarked, bruktbil og nybil. De første to går fremdeles godt med god etterspørsel. Likevel er vi nå i en tid der det gjelder å ha kontroll på sysakene, også på bruktbil.

Store prisreduksjoner og tidenes kampanjer på nye biler er topp for kjøperne, men setter nybilforhandlerne og bilimportørene i en håpløs situasjon.

- Nybilsalget er i en svært krevende situasjon og det aller viktigste området å jobbe med nå. Vi må ta ut potensialet i merkene våre, sier Andersen.

- Nå må vi vise hva som bor i nettverket vårt. Dette er historien vår og der vi kommer fra. Vi er tilbake i det gode, gamle push-markedet, og der har vi gjort det bra tidligere. Vi skal bite godt fra oss nå også, sier Håvard Andersen til BilNytt.no.

- Vil trekke ut
- Det er litt av en cocktail med dagens valuta, priskrig på nybil. Samtidig er det høy lånerente og sviktende etterspørsel. Hvor lenge tror du utfordringene vil være der?

- Vi tror dessverre at dette ikke blir kortvarig. At det vil trekke ut i tid er det vi må posisjonere oss for, svarer han.

- Personlig tror jeg renten forblir høy over en lengre periode, godt ut i 2025. Jeg har vanskelig for å tro at vi skal tilbake til nullrente, legger han til.

- Som leder i denne virksomheten får jeg et ansvar for å tilpasse driften etter de markedsforholdene som gjelder til enhver tid. Det innebærer at vi må gjøre løpende kostnadstilpasninger.

I sommer hadde Møller Bil velfylte lagre og store prisavslag i ulike kampanjer. Han beskriver dagens lager- og likviditetssituasjon i Møller Bil som god.

Håvard Andersen trenger bare å flytte 50 meter for å sitte sammen med sine nye kolleger i Møller Bil.

Løpende tilpasninger
- Går du inn i jobben med en instruks om å gjennomføre et omfattende spareprogram i tøffe tider?

- Jeg går til denne jobben med et langsiktig mandat. Vi skal utvikle folk og forretning på en bærekraftig måte.

- Kommer man utenom en slanking av organisasjonen slik dagens marked er?

- Vi har allerede gjort en del grep. Vi har innført «smart» ansettelsesstopp, og vi ser på alle kostnader og strukturer. Det er helt avgjørende at vi gjør løpende tilpasninger av kostnadsbasen vår.

BilNytt.no er kjent med at det er hos flere i Møller Bil-kjeden som mener at det er for store avstander og for mange nivåer fra forhandlerne til toppledelsen.

Til dette sier Håvard Andersen følgende:

- For meg er det utrolig viktig at kjeden henger sammen. Alle skal være med på reisen. I dag er vi nok et sted der enkelte deler av virksomheten opplever at det er strekk i laget. Det strekket må vi ta bort.

- Det blir mye av jobben min, legger han til.

Effekt er viktigst
BilNytt.no er kjent med at forhandlerkonsernet har gått fra omkring 10 ansatte sentralt på Frysja i Møller Bil Norge i 2016/2017 – til «nær 70» sentralt i Møller Bil på Frysja nå.

- Er det blitt for mange direktører på hovedkontoret i de gode tidene som har vært?

- Det handler for meg ikke så mye om antall. At investeringene man gjør sentralt gir effekt tilsvarende eller større ute hos forhandlerne, er til syvende og sist viktigst, svarer han.

- Dette spørsmålet må vi stille oss løpende: Får forhandlerne bedre løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen deres, og får vi ut effekten i kjeden?

Mens tidligere Møller Bil-sjef Sverre Helno var opptatt av å ta seg av Møller Bil på et mer strategisk og overordnet nivå, fikk COO Stein Are Olsen i praksis rollen som operativ sjef for Møller Bil Norge og oppgaven med å ta seg av detaljene.

- Hvor mye skal du «ned i grøten» i organisasjonen?

- Jeg tror man som leder må ned i detaljene og interessere seg for driften for å bidra til å ta de riktige avgjørelsene, sier han og fortsetter:

- Balansen mellom å ligge høyt strategisk, men også evnen til å gå dypt, er utrolig viktig. Både for å få med seg hele organisasjonen og ta de riktige avgjørelsene.

- Hvor stor vil du si at omstillingen for deg blir fra dagens stilling i Møller Mobility Services til å lede Norges største forhandlerkonsern?

- Jeg kommer fra et system med rake, enkle pucker og kort vei til beslutninger. Selv om vi skal ha det også i Møller Bil, er systemet langt større. Det krever mer for å få hele laget med fra man tar en beslutning og retningsvalg og til hele laget står i det.

- Det krever mer struktur i prosessene, gode prosesser og mye innsats i det å få med seg hele Møller Bil-laget, sier han og fortsetter:

- I Møller Mobility Services hadde jeg dyktige daglig ledere som har frontet selskapet fra en dag til neste. Dermed har jeg hatt en mer tilbaketrukket rolle, mer orientert om de lange linjene. I Møller Bil blir hverdagene vesentlig mer operative.

- Sammen med alle lederne i Møller Bil må jeg ta ansvaret for den daglige virksomhetsstyringen. Vi kaller det nærlys og fjernlys. Spesielt den operative delen blir en annen hverdag for meg, sier Håvard Andersen. 

Inkludert den svenske delen av selskapet, er det rundt 3.000 ansatte som jobber i Møller Bil.

Motivasjonsboost
- Trigges du av utfordringene i nedgangstider etter festen i bransjen de siste årene?

- Dem som kjenner meg, vil ikke beskrive meg som noen festtaler og kun det. Jeg trigges av denne utfordringen helt uavhengig av utfordringene Møller Bil står i.

- Personlig motivasjon er det ikke mangel på, slår han fast.

- Men situasjonen bransjen er i, skal man ha respekt for. Det er krevende for en organisasjon. Noen trenger en ekstra klapp på skulderen eller en ekstra motivasjonsboost etter å ha tatt telefon nummer 50 for dagen uten napp.

- Hvor mye driver dere benchmarking? Er det noen grunn til at Møller Bil skal ha dårligere margin enn andre forhandlerkonsern?

- Nei, ambisjonen bør være at vi skal ha de beste marginene, slår han fast.

Håvard Andersen var i tenårene en dyktig svømmer. Han har sine røtter i Horten i Vestfold. De siste årene har han vært bosatt på Snarøya med kone og barn.

Han har dermed fått mindre tid i familiens garasje «hjemme» i Horten. Sammen med faren eier han blant annet en Caterham, en Honda S2000, en Jeep CJ-7 og en Porsche 911 (993).

Håvard Andersen har allerede jobbet på Frysja i over syv år. Nå venter nye og store utfordringer som sjef for Møller Bil.

Les også: Håvard Andersen: - Hamar er ikke Beijing

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn